Notification settings The new notifications

  -होटेलमा बेड मेकिङ्ग कामको अवसर

  Job in TokyoSila Replied • 6 person concerned • 3 replies • 460 views • 2021-02-07 22:48 • 来自相关话题

  Need jon

  Reply

  Job in SendaiAnonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 110 views • 2021-02-02 17:34 • 来自相关话题

  OFFICE WORK  हाक्केन कम्पनीमा अफिसको काम  नेपालीको तान्तो

  Job in TokyoAbigail Replied • 3 person concerned • 2 replies • 732 views • 2021-01-28 22:22 • 来自相关话题

  Clening job सरसफाईको काम

  Job in TokyoAbigail Replied • 4 person concerned • 4 replies • 897 views • 2021-01-28 22:17 • 来自相关话题

  Part time Job : Restaurant (Tokyo, Nagoya , Saitama , Chiba)

  Job in Tokyoasbn Replied • 3 person concerned • 3 replies • 1073 views • 2020-12-16 14:07 • 来自相关话题

  Fruit Packing Job !!

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 1 comments • 292 views • 2020-12-11 22:46 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: फलफुल प्याकिंगको काम।

  स्टेशन: Kita-Toda Station 
  भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने।

  नोट: महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त। 

  कामको समय : 00:30 ~ 08:00 (राति 12:30 देखि बिहान 8:00 बजे सम्म)
  प्रति घण्टा: 950 円 
  (राति 12:30 देखि बिहान 5:00 बजे सम्म:1188円 )
  ट्रेन भाड़ा: उपलब्ध छैन ।

  सम्पर्क:
  = 080 5918 8527 (कृपया फोन नउठेमा मेसेज गर्दिनुहोला,  धन्यवाद!) 查看全部

  images.jpeg

  कामको प्रकार: फलफुल प्याकिंगको काम।

  स्टेशन: Kita-Toda Station 
  भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने।

  नोट: महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त। 

  कामको समय : 00:30 ~ 08:00 (राति 12:30 देखि बिहान 8:00 बजे सम्म)
  प्रति घण्टा: 950 円 
  (राति 12:30 देखि बिहान 5:00 बजे सम्म:1188円 )
  ट्रेन भाड़ा: उपलब्ध छैन ।

  सम्पर्क:
  = 080 5918 8527 (कृपया फोन नउठेमा मेसेज गर्दिनुहोला,  धन्यवाद!)

  転職 गर्न खोज्नु भएकोहरुलाइ अवसर !!

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 3 comments • 227 views • 2020-12-11 16:19 • 来自相关话题

  Saitama-ken, Kawagoe (本社)
   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ उपयुक्त।  
  - N2 लेवेल वा सो भन्दा माथि।
   
  - तलब : ¥2,00,000 ( ट्याक्स, इन्सुरेन्स,आदि जोडेर ) ।
  - बोनस: सेइस्याइन भएपछि पाइने।  
  - यातायात खर्च उपलब्ध छ। 
  - हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम ।

  कामको विवरण: HR डिपार्टमेन्टको काम :
  - अफिसमा बसेर होन्याकु, चुउयाकु, खाइस्याको नेपाली स्याइनहरुको क्योउइकु गर्ने ।  
  - स्याइनको भिषा, न्युउस्या,ताइस्या सम्बन्धि काम आदि।  

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)छनोट ​।
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - स्याइन  (社員)को लागि प्रकृया अगाडि बढाइने  ​।

  इच्छुक महानुभावहरुले रिरेकिस्यो इमेल गर्दिनुहोला !! धन्यवाद !!
   email: jinji @kiwa-g.co.jp 查看全部
  Saitama-ken, Kawagoe (本社)
   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ उपयुक्त।  
  - N2 लेवेल वा सो भन्दा माथि।
   
  - तलब : ¥2,00,000 ( ट्याक्स, इन्सुरेन्स,आदि जोडेर ) ।
  - बोनस: सेइस्याइन भएपछि पाइने।  
  - यातायात खर्च उपलब्ध छ। 
  - हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम ।

  कामको विवरण: HR डिपार्टमेन्टको काम :
  - अफिसमा बसेर होन्याकु, चुउयाकु, खाइस्याको नेपाली स्याइनहरुको क्योउइकु गर्ने ।  
  - स्याइनको भिषा, न्युउस्या,ताइस्या सम्बन्धि काम आदि।  

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)छनोट ​।
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - स्याइन  (社員)को लागि प्रकृया अगाडि बढाइने  ​।

  इच्छुक महानुभावहरुले रिरेकिस्यो इमेल गर्दिनुहोला !! धन्यवाद !!
   email: jinji @kiwa-g.co.jp

  Vegetable Company, Hiratsuka station

  Job in Kanagawa-kensarojmaharjan Published the article • 1 comments • 254 views • 2020-12-07 14:56 • 来自相关话题

  कामको प्रकार:  तरकारीहरू प्याकिंग गर्ने  
  स्थान: कानागावा केन, हिरात्सुका स्टेसनबाट  (Hiratsuka station ) 
  कामको शिफ्ट:  बिहान 8:30 बाट 17:30 सम्म 
  प्रति घण्टा: 1012 円
  ओवर टाइम:  25% अप 
  यतायत  खर्च:  दिनको 500円 सम्म 

  हल्का जापानिज भाषा बोल्न सक्ने 
  महिला पुरुस दुबैको लागि उपयुक्त 

  आवस्यकता: 20 जना जति
  काम गर्ने ठाउँ हल्का चिसो छ 
   
  सम्पर्क: 
  090 6658 9841 (नेपाली)
  080 3903 9883 (नेपाली) 查看全部

  Eat-Vegetables.jpg

  कामको प्रकार:  तरकारीहरू प्याकिंग गर्ने  
  स्थान: कानागावा केन, हिरात्सुका स्टेसनबाट  (Hiratsuka station ) 
  कामको शिफ्ट:  बिहान 8:30 बाट 17:30 सम्म 
  प्रति घण्टा: 1012 円
  ओवर टाइम:  25% अप 
  यतायत  खर्च:  दिनको 500円 सम्म 

  हल्का जापानिज भाषा बोल्न सक्ने 
  महिला पुरुस दुबैको लागि उपयुक्त 

  आवस्यकता: 20 जना जति
  काम गर्ने ठाउँ हल्का चिसो छ 
   
  सम्पर्क: 
  090 6658 9841 (नेपाली)
  080 3903 9883 (नेपाली)

  Meat Company, Kawagoe Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 1 comments • 295 views • 2020-12-07 14:39 • 来自相关话题

  कामको विवरण: मीट कम्पनीमा 

  काम गर्न मिल्ने भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
    
  स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनी बसमा ।
  यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।

  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।
  भाषा: थोरै भए पुग्ने ।

  प्रति घण्टा: 930円~1000円
                        
  काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)

  - हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।

  सम्पर्क:
  = 080-4415-6733 (Nepali)
  ​= सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!! 查看全部

  acf77cbfb2c88d53da1d153426640193.png

  कामको विवरण: मीट कम्पनीमा 

  काम गर्न मिल्ने भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
    
  स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनी बसमा ।
  यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।

  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।
  भाषा: थोरै भए पुग्ने ।

  प्रति घण्टा: 930円~1000円
                        
  काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)

  - हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।

  सम्पर्क:
  = 080-4415-6733 (Nepali)
  ​= सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!

  -होटेलमा बेड मेकिङ्ग कामको अवसर

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 371 views • 2020-10-30 13:37 • 来自相关话题