Salad company, Kawagoe to Shizuoka-ken


a.PNG

कामको प्रकार : सलाद को बर्गीकरण गर्ने काम (सजिलो काम )
 
= काम हुने अवधि: December 19 ~December 24
= खावागोए देखि सिजुओका सम्म र फर्किंनलाई कम्पनीको बसको ब्यवस्था भएको ।
= खान र बस्नलाई होटेलको सुबिधा सबै कम्पनीले बहोर्ने छ ।

काम हुने स्थान : सिजुओका
भाषा आवस्यकता : थोरै भए हुने 

कामको समय : 
a) 9:00 ~ 19:00 (डे शिफ्ट)
b) 19:00 ~ 2:00 (नाइट शिफ्ट )

प्रति घण्टा : 1000円 ~1250円 
आवस्यक संख्या: 5-10 जना (पुरुष मात्र )
 
सम्पर्क :
= 090 6658 9841 (Nepali)
= 080 3944 2571 (Nepali)
= (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
= यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

0 comments

To reply to the article, please Login or registered