Vegetable Company, Kurihashi Station


download.jpg

- कामको प्रकार: भेजिटेबल कम्पनीमा ।

- स्थान: साइतामा-केन(Saitama-ken) तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
- स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 10 मिनेट ।

- भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ ।

- कामको समय: रातीको 8 बजे देखि बिहानको 5 बजे सम्म 

- प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
- राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्मको समयमा प्रति घण्टा: 1250円

- यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

- भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा ।
- ह्यान्डक्याश काम: गाकुसेइ र डिपेनडेन्टको लागि मात्र  ।

सम्पर्क : 
= 080 4324 4681 (Nepali) 
= 049 293 5695 (office)
= (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
= यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

0 comments

To reply to the article, please Login or registered