Fish Company, Minami-Otsuka Station


a.PNG

- कामको प्रकार: साकाना (माछा) कम्पनीमा।

- स्थान: साइतामा-केन (Saitama-ken) 
- स्टेशन: 
a Minami-Otsuka Station (मिनामी ओचुका स्टेशन) बाट लोकल बसमा 10 मिनेट।
b Kawagoe Station (खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनी बसको सुबिधा भएको ।

- भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्ने ।

- कामको समय: 8:00 ~ 17:00 बजे सम्म  
- प्रति घण्टा: 1000円

- काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शनिबार भित्र गर्न सकिने 
- यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

- भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त ।
- ह्यान्डक्याश पनि लिन सकिने ।

सम्पर्क : 
= 090 6658 9841 (Nepali) 
= 080 3944 2571 (Nepali) 

= (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
= यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

0 comments

To reply to the article, please Login or registered