मिट र भेजिटेबल कम्पनी・Kurihashi Station


Capture.PNG

- कामको प्रकार: मिट र  भेजिटेबल कम्पनीमा ।

- स्थान: साइतामा-केन(Saitama-ken) तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
- स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 15 मिनेट ।

- भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्छ ।

- कामको समय: रातीको 8 बजे देखि बिहानको 5 बजे सम्म 

- प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
- राति 8 बजे देखि 10 बजे सम्मको समयमा प्रति घण्टा: 1000円
- राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्मको समयमा प्रति घण्टा: 1250円

- यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

- यो काम महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ।​ 

सम्पर्क : 
= 090 6658 9841  (Nepali) 
= (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
= यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

0 comments

To reply to the article, please Login or registered