Bento Job, Katsutadai Station, Chiba-ken

Capture.PNG

कामको प्रकार : बेन्तोउ कम्पनीमा 
स्थान: चिबा-केन (Chiba-ken)  
स्टेशन : खाचुतादाइ स्टेशन ( Katsutadai Station )  बाट कम्पनीको बसमा १५-२० मिनेट ।

भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।

कामको समय:  8:00 ~ 17:00 
प्रति घण्टा: 1000 円
यातायात ख़र्च: दिनको 400円 ~800円 सम्म उपलब्ध छ।  
काम: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  । 

बिशेषता :
- ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )

सम्पर्क :
= 090 6658 9841 (नेपाली)
= 080 3903 9883 (नेपाली)
= 049 293 3322 (अफिस)
= फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला ।
=====================================================
 
Job Type: Bento Job
Location: Chiba-ken
Station: Katsutadai Station (Company Bus Available)
Required Language: Basic
Working Hours: 8:00 ~ 17:00
 
Hourly Wage: 1000 yen
Transportation Fare: Up to 400 yen/ day.
 
contact: 
= 090 6658 9841 
= 080 3903 9883

0 comments

To reply to the article, please Login or registered