Night Shift !! फिक्स शिफ्टमा काम गर्न सकिने !!

istockphoto-185284489-612x612.jpg

कामको प्रकार: सुन्तला कम्पनीमा
 
स्थान: साइतामा-केन ।
स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
 
- कामको गर्ने समय: 21:00 ~ 6:00  (राति ९ बजे देखि बिहान ६ बजे सम्म )
- रातिको १० बजे देखि ५ बजे सम्म : 1125円
- सो बाहेकको समयमा: 900円

- प्रति घण्टा : 1125 円
- यातायात खर्च: उपलब्ध छैन 

- भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषा को लागि उपयुक्त  ।
- काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 3 दिन गर्नुपर्ने । 

 विशेषता:
- भाषा नभए पनि गर्न सकिने  ।
-  ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ । 

सम्पर्क :
= 080 4083 2791 (नेपाली )
= 080 4324 4681 (नेपाली )
= (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered