Orange company


thXE2LAD0M.jpg

कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिंग लगायतका काम 
 
महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।

स्थान: साइतामा-केन ।
स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
 
कामको गर्ने समय: 08:00 ~ 18:00 
प्रति घण्टा : 900円~1000円
(महिला:900円,  पुरुष 1000円)

- भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त  ।
- काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (कम्तिमा २ दिन गर्न सक्नु पर्ने )।

 विशेषता:
- भाषा नभए पनि गर्न सकिने  ।
- गाकुसेइ र डिपेनडेन्टलाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ । 

सम्पर्क :
= 049 293 5695 (अफिस )
= 080 4083 2791 (नेपाली )
= (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered