egg company


thHIG061CO.jpg

कामको प्रकार : अण्डा कम्पनीमा ।

स्टेशन : Kawagoe Station र Hon-kawagoe बाट कम्पनीको बस सेवा उपलब्ध छ ।

भाषा आवस्यकता: सामान्य ।

कामको समय: 7:00 ~ 17:00 ( overtimeहुने )
बिहान 6:15 मा खावागोए (Kawagoe ) स्टेशन बाट बस चढ्ने ।

प्रति घण्टा : 950 円 ( काम गरेको ३ महिना पछि 980円 हुने)

यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन ।
काम: बिहिबार देखि सोमबार भित्र (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा ) ।
बिहि ,शुक्र,शनि ,आइतबार प्राथमिकता
बिशेषता :
- गाकुसेइहरु लाइ पनि उपयुक्त काम ।
- डिपेनडेन्ट भिषाले ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ ।

सम्पर्क :
= 070-1946-8398 (नेपाली)।
= 049 293 5695 (अफिस)
= फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला ।

0 comments

To reply to the article, please Login or registered