vegetable company


thAT996953.jpg

कामको प्रकार: भेजिटेबल र माछा कम्पनीमा । भेजिटेबल सिवाके र माछा प्याकिंग
- स्थान: साइतामा-सी,कुरिहासी स्टेशन (तर ओमिया स्टेशन र ओयामा स्टेशन बाट पनि  नजिक) - स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बस पाइने  । - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ । - कामको समय: रातीको 20 बजे देखि बिहानको 5 बजे सम्म   र  रातिको 21 बजे देखि बिहान 6 बजे सम्म - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円  - राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्मको समयमा प्रति घण्टा: 1250円 - यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​ - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा । - ह्यान्डक्याश काम: गाकुसेइ र डिपेनडेन्टको लागि मात्र  । सम्पर्क :  = 070 1946 8398 (Nepali) 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered