vacancy


無題.png

दाइकोन चुकिमोनो(kimchi)  बनाउने कम्पनी मा कामदार को आवस्यकता स्थान :कावगोए स्टेशन बाट बस मा जाने
समय :8~17 सम्म
900येन प्रतिघंता +300येन यातायात खर्च ।
सुरुमा कम्पनी को staff संगै गैदिने
इच्छुक साथीहरुले 070-1946-8398 मा सम्पर्क गर्नुहोला फोन नउठे मा viber मा message  गर्नु होला

0 comments

To reply to the article, please Login or registered