vegetable company ,kawasaki station

कामको प्रकार : भेजिटेबल र फलफुल हरु मिलाउने
स्थान: कानागावा केन (kanagawa-ken)
स्टेशन : कावासाकी स्टेशन( kawasaki-station) बाट कम्पनीको बसमा 10 मिनेट ।

भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।

कामको समय: 22~7\24~7
प्रति घण्टा: 1080 円 (22~5):1350 円

यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन

-काम गर्ने ठाउको तापक्रम ८ डिग्री छ तर चिसो छेक्ने कपडा दिने छ ।

- यो काम महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ तर धेरै बलको खाचो  हुने भएकोले आत्माबिस्वास हुनेले mensetsu  दिन सक्नु हुनेछ

नोट:
=गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट , पर्मानेन्टर र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट) भिषाको लागि उपयुक्त ।
= डिपेनडेण्टले ह्यान्डक्याश(handcash )लिन मिल्ने ।
इच्छुक साथीले 070-1946-8398 मा सम्पर्क गर्नुहोला 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered