Shumai dumplings, Tsuruhara Station (Osaka)

a.PNG

काम: स्युउमाइ म:म बनाउने 

स्थान: ओसाका, इजुमीसानो
स्टेशन: Tsuruhara Station(चुरुहारा स्टेशन) बाट कम्पनी गाडीको व्यवस्था भएको 

काम गर्ने समय: 17:00~ 22:00
काम गर्ने बार: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (हप्ताको ५ दिन २५ घण्टा)

प्रति घण्टा: 1150 円
यातायात खर्च: उपलब्ध छैन 

मेन्सेचु: 9月17日(सेप्टेम्बर १७ तारिख )
काम सुरु: 9月24日(सेप्टेम्बर २४ तारिख )

सम्पर्क: 070- 2827-6841 (नेपाली)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered