Meat Cutting, Packing Job, Kawagoe

070b905d6e9b642fb61faaee66fd339.jpg

 
- कामको विवरण: मीट कम्पनीमा कटिंग, प्याकिंग को काम 

- स्टेशन : Kawagoe Station (Saitama-ken)
- भाषा: थोरै भए पुग्ने (N5 level)

- काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)-- 8 घण्टा फिक्स शिफ्ट   
- प्रति घण्टा: 930円 ~ 1030円
-यातायात खर्च : उपलब्ध छैन । (खावागोए र होन्-खावागोए बाट कम्पनीको  बस सुबिधा उपलब्ध छ )          

- हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
- महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।

बिशेषता: Handcash लिन मिल्ने (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि )

सम्पर्क: 080 9709 9841 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered