Vegetable Company, Omori Station

category-heirloom-beg-seeds1.jpg

भोलि १ दिन (October 10)को लागि Omori station नजिक काम गर्न सक्नुहुनेहरुले सम्पर्क गर्नुहोस:

काम: भेजिटेबल प्याकिंगको काम 
स्थान: टोक्यो (Tokyo) 
स्टेशन: ओमोरी स्टेशन (Omori Station ) 
प्रति घण्टा: 1050円
यातायात खर्च: 300円 
कामको समय: बिहान 9 बजे देखि ~
तलब अर्को हप्ता शुक्रबार बैंकमा फुरीकोमी गरिनेछ 

सम्पर्क: 080 9709 9841 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered