Vegetable Company, Kita-Toda Station

unnamed.jpg

कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग, उत्पादन गर्ने कम्पनी ।

स्थान: (Saitama-Ken), साइतामा-केन 
स्टेशन: Kita-Toda Station (किता-तोदा स्टेशन) बाट पैदल 7 देखि 10 मिनेट

कामको समय : 16:00, 17:00 ~ 22:00
प्रति घण्टा: 1000円 (पुरुष) , 930円 (महिला)
ट्रेन भाड़ा : प्रति दिन 440円 सम्म (अवस्था अनुसार )

काम गर्न सकिने दिन: शनिबार, आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार ।
ह्यान्डक्याश लिन सकिने 
भिषा: बिद्यार्थी, डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र उपयुक्त काम 

सम्पर्क:
= 080 9709 9841 (नेपाली)
= फोन नउठेको खण्डमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला !
 

1 comments

Hello good afternoon, I’m looking for a job so I saw this job here, I’m interested in this job so how do I get the job ?

To reply to the article, please Login or registered