जापान सरकारले दिने १००,०००円 अनुदान सम्बन्धी जानकारी !

k030_s.jpg
जापान सरकारले दिने १००,०००円 अनुदान सम्बन्धी जानकारी !

वर्तमान अवस्थामा, आवेदनको प्रकृयाहरु दुइ  प्रकारका छन्:
१) स्थानीय वडा कार्यालयले हुलाक मार्फत पठाउने आवेदन फारम भर्ने अथवा 
२) अनलाइन मार्फत फारम भर्ने 

१) हुलाक मार्फत अनुदान लिने प्रकृया:

अ) प्रकृया: 
क) वडा कार्यलयले तपाइको ठेगानामा मुख्य व्यक्तिको नाममा (एक परिवारमा एक जनाको नाममा )फारम पठाउने छ ।
ख) मुख्य व्यक्तिले सम्पूर्ण आवस्यक विवरणहरु भर्नु पर्नेछ। 
ग) सबै प्रकृयाहरु पुरा गरि सकेपछि सोहि वडा कार्यलयको ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ । 
घ) वडा कार्यलयले पैसा सम्बन्धित बैंकको खातामा पठाउने छ । 

आ) फारम भर्ने सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु:
 
क) आफ्नो वरपरको व्यक्तिले फारमहरु पाइसक्दा, आफुले अझै किन नपाएको होला?
 उत्तर:  सर्वप्रथम यसमा चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन । वडा कार्यालय अनुसार फारम पठाउने मितिहरु पनि फरक फरक हुने हुँदा धैर्य   गर्नुहोला ।  आफ्नो वडा कार्यालय ले कहिले पठाउँछ भन्ने बिषयमा आफु बस्ने वडा कार्यालयको वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ ।     वेबसाइटमा जापानी , अंग्रेजी लगायत अन्य भाषामा पनि हेर्न सकिन्छ । जस्तै: साइतामाको खावागोए वडा कार्यालय ले आउँदो मे     महिनाको अन्तिममा फारम पठाउन सुरु गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

ख) साथी संग कोठा शेयर गरेर बसेको छु। सबैले फारम पाउँछ कि पाउँदैन होला ?
उत्तर: वडा कार्यालयले  पठाउने फारम एक परिवारको एक सदस्यलाइ पठाउने भएको हुँदा साथी संग बसेको खण्डमा सबैले पाउने व्यबस्था छ । परिवारमा बस्नुहुने महानुभावहरुको हकमा भने परिवारको मुख्य व्यक्तिको नाममा मात्र पठाउने भएको ले, मुख्य व्यक्तिले सबैको विवरण भरेर पठाउनु पर्ने छ । तसर्थ सबैले आफ्नो वडा कार्यालयमा आफ्नो ठेगाना दर्ता गराएको हुनुपर्दछ ।

ग) भर्खरै नयाँ ठाउँमा कोठा सरेको छु तर ठेगाना परिवर्तन गराएको छैन, के गर्दा ठिक होला ?
उत्तर: वडा कार्यलयमा गएर तुरुन्तै ठेगाना परिवर्तन गर्नुहोला । साथै वडाको स्टाफ संग परामर्श लिनुहोला ।

घ) के छोटो अवधिको भिषा भएको व्यक्तिले पनि आवेदन दिन सक्नेछन ?
उत्तर: हजुर मिल्दैन । छोटो अवधिको भिषा भएको जस्तै: टुरिष्ट भिषा हरुको हकमा आवेदन दिन मिल्दैन ।

ङ) वार्ड कार्यलयमा के-कस्तो जानकारीहरु पठाउन आवस्यक छ ?
उत्तर: आवेदन फारम, बैंकको पासबुकको फोटोकपी र  जाईर्यु कार्ड अथवा ड्राइभिंङ्ग लाइसेन्सको अगाडी पछाडीको फोटोकपी)

च) के आवेदन मितिको म्याद तोकिएको हुन्छ ?
उत्तर: हजुर हुन्छ । वडा कार्यलयले फारम जारि गरेको मिति बाट ३ महिना भित्र फारम फारम भरेर वडा कार्यलयमा पठाइसक्नु पर्नेछ ।  
छ) के भर्खरै जन्मेको नवजात शिशु पनि आवेदनको लागि योग्य छ ?
उत्तर: 2020- 04-27 तरिख अथवा सो भन्दा पछाडीको दिनमा  जन्मिएको शिशुहरुको हकमा योग्य छैन ।  

ज) के यो अनुदान मृत्यु भएका व्यक्तिहरु पनि लक्षित छन् ?
उत्तर: 2020- 04-27 अथवा यस पछिको अवधिमा देहान्त भएका व्यक्तिहरु पनि यस अनुदानका हकदार हुनेछन् ।


२ ) आनलाइन मार्फत अनुदान लिने प्रकृया:
सर्वप्रथम, अनलाइन आवेदनको लागि [ MY NUMBER CARD ] को आवस्यकता पर्दछ। यदि तपाई संग [ MY NUMBER CARD ] छैन भने तलका सामाग्री हरु बेवास्था गर्नुहोला र वडा कार्यलयले पठाउने आवेदन फारमको प्रतिक्षा गर्नुहोला ।

a.png

प्रकृया: 
आवेदन प्रकृयाको लागि तलको लिंकमा सिधै क्लिक गर्नुहोस्:
https://kyufukin.soumu.go.jp/j ... .html
आवेदन प्रकृयाको लागि  MY NUMBER CARD स्क्यान गर्नको लागि NFC भएको स्मार्टफोन अथवा कम्प्युटरको हकमा कार्ड स्क्यान गर्न उपकरणको आवस्यकता पर्दछ। त्यसकारण अनलाइन आवेदन दिन झन्जटिलो लाग्न पनि सक्दछ । त्यस्ता महानुभावहरुले पनि वडा कार्यलयले पठाउने आवेदन फारमको प्रतिक्षा गर्न सक्नुहुनेछ ।

0 comments

To reply to the article, please Login or registered