Frozen Foods Factory, Komakihara Station (NAGOYA)


Unknown.jpeg

काम: फ्रोजन फूड्स सम्बन्धि (१० केजी सम्म हुने)

स्थान: Komakihara Station (कोमाकीहारा स्टेशन) बाट १५ मिनेट पैदल।  

महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 

कम्पनी बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार 

काम गर्ने स्थानको तापक्रम: 5 देखि 8 डिग्री सेल्सियस सम्म। 

काम गर्ने समय: 
a) 8:00~17:00 (पुरुषको लागि मात्र )
b) 5:30〜14:30 (पुरुषको लागि मात्र )
c) 6:00〜12:00 (पुरुषको लागि मात्र )
d) 7:00〜13:00 (पुरुषको लागि मात्र )
e) 8:00〜13:00 (पुरुषको लागि मात्र )
f) 9:00〜13:00 (महिला पुरुष दुवैको लागि )
g)18:00〜22:00 (महिला पुरुष दुवैको लागि )

प्रति घण्टा: 930円 ~960円 (ओभरटाइम भएको खण्डमा, प्रति घण्टा 1200 円)

यातायात खर्च: दिनको 200円 उपलब्ध छ।  

आफ्नै सवारी साधन प्रयोगकर्ताको लागि, पार्किङ्गको सुबिधा उपलब्ध छ।  

सम्पर्क: 
090-9164-7170 (सामान्य जापानी भाषामा कुरा गर्न सकिने )
080 2020 1484 (नेपाली भाषाको लागि) 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered