Book Company, Okegawa station

OIP.jpg

किताब कम्पनी!! सजिलो काम !! 
(लाइनमा किताब बगाउने काम )
 
बिशेषता :
- भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने ।
- महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।​

स्थान : Saitama-ken, Okegawa Station
स्टेशन: ओकेगावा स्टेशन  (स्टेशन बाट कम्पनीको बसमा 10 मिनेट )

कामको समय: 19:20~ 6:30 सम्म (साँझको ७:३० बजे देखि बिहानको ६:३० बजे सम्म  )
भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रेफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको )

प्रतिघण्टा : 950円 (राति १० बजे देखि बिहान ५ बजे सम्म: 1187円)
यातायात खर्च: दिनको 500 円सम्म 
नोट: आज भोलि बाट काम सुरु गर्न सकिने 
 
आवस्यकता: 10-12 जना 

सम्पर्क:
= 080 9709 9841 (कृपया viber मा book को कामको लागि भनेर मेसेज गर्नुहोला ) ।

0 comments

To reply to the article, please Login or registered