Vegetable Company, Hiratsuka station


Eat-Vegetables.jpg

कामको प्रकार:  तरकारीहरू प्याकिंग गर्ने  
स्थान: कानागावा केन, हिरात्सुका स्टेसनबाट  (Hiratsuka station ) 
कामको शिफ्ट:  बिहान 8:30 बाट 17:30 सम्म 
प्रति घण्टा: 1012 円
ओवर टाइम:  25% अप 
यतायत  खर्च:  दिनको 500円 सम्म 

हल्का जापानिज भाषा बोल्न सक्ने 
महिला पुरुस दुबैको लागि उपयुक्त 

आवस्यकता: 20 जना जति
काम गर्ने ठाउँ हल्का चिसो छ 
 
सम्पर्क: 
090 6658 9841 (नेपाली)
080 3903 9883 (नेपाली)

1 comments

Hi my name is Trassy and I am looking for a job in Tokyo area, still available? I live in tokyo
Regards

To reply to the article, please Login or registered