Fruit Packing Job !!


images.jpeg

कामको प्रकार: फलफुल प्याकिंगको काम।

स्टेशन: Kita-Toda Station 
भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने।

नोट: महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त। 

कामको समय : 00:30 ~ 08:00 (राति 12:30 देखि बिहान 8:00 बजे सम्म)
प्रति घण्टा: 950 円 
(राति 12:30 देखि बिहान 5:00 बजे सम्म:1188円 )
ट्रेन भाड़ा: उपलब्ध छैन ।

सम्पर्क:
= 080 5918 8527 (कृपया फोन नउठेमा मेसेज गर्दिनुहोला,  धन्यवाद!)

1 comments

Hi my name is Trassy and I am looking for a job in Tokyo area, still available?
I live in tokyo
Regards

To reply to the article, please Login or registered