Notification settings The new notifications

  कामको प्रकार: मीट प्याकिंग !! खावागोए,साईतामा !! Meat Packing !! (Kawagoe, Saitama) !!

  [Has been canceled] Published the article • 0 comments • 1984 views • 2017-05-09 10:23 • 来自相关话题

   
  पुरुषहरूको लागी मात्र ।
  कामको प्रकार: मीट प्याकिंग 
  काम गर्न मिल्ने भिषा: डिपेनडेण्ट ,पर्मानेण्ट, रिफ़्यूजी(वर्क परमिट हनुपर्ने)
   
  स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) !!!
  खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।

  ट्रेन भाड़ा : आफैले बेहोर्नु पर्ने।

  प्रति घण्टा: ¥900- ¥950। (ओवरटाइम पनि गर्न सकिने --1057 yen/hr)
  काम गर्ने समय : 8:00 am देखि 5pm
  काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म मात्र । (हप्ताको कम्तिमा दुइ दिन कम गर्न सक्ने हुनु पर्ने )

  सम्पर्क : 080 3944 2571 (गणेश)  // 090 6658 9841 (बिश्व )
          : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 6:00 बजे सम्म)
          : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
          : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला

  ---------------------------------------------------
  Meat Packing!! Easy Job !!

  Only for Male !!
  Working Time: 8 am to 5pm 
   
  Working Days: Monday to Friday only. (Should able to work atleast two days a week).
   
  Workable Visa Type : Dependent,Permanent, Refugee (should have work permit).

  Station: Kawagoe Station (Saitama) !!
            : Company bus will pick up from the Station !!

  Transportation Fare: Not provided.
  Hourly Wage: ¥900 - ¥950 yen ( For Overtime work per hour 1057 yen).

  Contact: 080 3944 2571 (Ganesh) //  090 6658 9841 (Biswo)
  Contact Day and time : Monday to Friday (10am to 6pm).
                                 : Please you can leave a message, incase if the phone is not received. 查看全部
  meat_packing.jpg

   
  पुरुषहरूको लागी मात्र ।
  कामको प्रकार: मीट प्याकिंग 
  काम गर्न मिल्ने भिषा: डिपेनडेण्ट ,पर्मानेण्ट, रिफ़्यूजी(वर्क परमिट हनुपर्ने)
   
  स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) !!!
  खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।

  ट्रेन भाड़ा : आफैले बेहोर्नु पर्ने।

  प्रति घण्टा: ¥900- ¥950। (ओवरटाइम पनि गर्न सकिने --1057 yen/hr)
  काम गर्ने समय : 8:00 am देखि 5pm
  काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म मात्र । (हप्ताको कम्तिमा दुइ दिन कम गर्न सक्ने हुनु पर्ने )

  सम्पर्क : 080 3944 2571 (गणेश)  // 090 6658 9841 (बिश्व )
          : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 6:00 बजे सम्म)
          : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
          : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला

  ---------------------------------------------------
  Meat Packing!! Easy Job !!

  Only for Male !!
  Working Time: 8 am to 5pm 
   
  Working Days: Monday to Friday only. (Should able to work atleast two days a week).
   
  Workable Visa Type : Dependent,Permanent, Refugee (should have work permit).

  Station: Kawagoe Station (Saitama) !!
            : Company bus will pick up from the Station !!

  Transportation Fare: Not provided.
  Hourly Wage: ¥900 - ¥950 yen ( For Overtime work per hour 1057 yen).

  Contact: 080 3944 2571 (Ganesh) //  090 6658 9841 (Biswo)
  Contact Day and time : Monday to Friday (10am to 6pm).
                                 : Please you can leave a message, incase if the phone is not received.