Notification settings The new notifications

  सुन्तला प्याकिङ्गको काम

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 81 views • 2 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिङ्गको काम ।

  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।

  स्थान: साइतामा-केन ।
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।

  कामको गर्ने समय:
  a)  09:00 ~ 18:00
  b)  21:00~06:00

  प्रति घण्टा : 930 円~1163円

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त ।
  - काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा )।

  विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने काम ।
  - गाकुसेइ र डिपेनडेन्टले पनि  ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ ।
   
  सम्पर्क: 080-9709-9841 (नेपाली भाषामा कुरा गर्न सकिने छ) 查看全部
  9b914bdf2bfcb337fb7e3693b377ef3d.png

  कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिङ्गको काम ।

  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।

  स्थान: साइतामा-केन ।
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।

  कामको गर्ने समय:
  a)  09:00 ~ 18:00
  b)  21:00~06:00

  प्रति घण्टा : 930 円~1163円

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त ।
  - काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा )।

  विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने काम ।
  - गाकुसेइ र डिपेनडेन्टले पनि  ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ ।
   
  सम्पर्क: 080-9709-9841 (नेपाली भाषामा कुरा गर्न सकिने छ)

  Kitchen Job, Tokyo Station

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 95 views • 3 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार: किचेनमा आराइबा( dish washing) को काम ।

  स्टेशन : Tokyo Station (टोक्यो स्टेशन) बाट पैदल 4 मिनेट 
  बिल्डिंगको नाम: Shin-Tokyo Building (新東京ビル)B1

  भिसा: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त 
  भाषा: सामान्य 
   
  काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (3-5 दिन गर्न सकिने)
   
  समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन 720円 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क: 080-4680-5205  (Viber मा मेसेज गरिदिनु होला)  । 查看全部
  a.JPG

  कामको प्रकार: किचेनमा आराइबा( dish washing) को काम ।

  स्टेशन : Tokyo Station (टोक्यो स्टेशन) बाट पैदल 4 मिनेट 
  बिल्डिंगको नाम: Shin-Tokyo Building (新東京ビル)B1

  भिसा: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त 
  भाषा: सामान्य 
   
  काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (3-5 दिन गर्न सकिने)
   
  समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन 720円 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क: 080-4680-5205  (Viber मा मेसेज गरिदिनु होला)  ।

  बेड-मेकिङ्गमा (भाषा सामान्य)

  Reply

  Job in Tokyokamhamisabaikolagi Post • 1 person concerned • 0 replies • 23 views • 3 day ago • 来自相关话题

  वर्किङ्ग भिषाको अवसर !!

  Reply

  Job in Tokyokamhamisabaikolagi Post • 1 person concerned • 0 replies • 26 views • 3 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार: होटल चेकर Hotel Checker

  Reply

  Job in Tokyokamhamisabaikolagi Post • 1 person concerned • 0 replies • 22 views • 3 day ago • 来自相关话题

  कोन्बिनिको काम ।LAWOSON

  Reply

  Job in Tokyokamhamisabaikolagi Post • 1 person concerned • 0 replies • 20 views • 3 day ago • 来自相关话题

  Vegetable Company, Omori Station

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 88 views • 5 day ago • 来自相关话题

  भोलि १ दिन (October 10)को लागि Omori station नजिक काम गर्न सक्नुहुनेहरुले सम्पर्क गर्नुहोस:

  काम: भेजिटेबल प्याकिंगको काम 
  स्थान: टोक्यो (Tokyo) 
  स्टेशन: ओमोरी स्टेशन (Omori Station ) 
  प्रति घण्टा: 1050円
  यातायात खर्च: 300円 
  कामको समय: बिहान 9 बजे देखि ~
  तलब अर्को हप्ता शुक्रबार बैंकमा फुरीकोमी गरिनेछ 

  सम्पर्क: 080 9709 9841  查看全部
  category-heirloom-beg-seeds1.jpg

  भोलि १ दिन (October 10)को लागि Omori station नजिक काम गर्न सक्नुहुनेहरुले सम्पर्क गर्नुहोस:

  काम: भेजिटेबल प्याकिंगको काम 
  स्थान: टोक्यो (Tokyo) 
  स्टेशन: ओमोरी स्टेशन (Omori Station ) 
  प्रति घण्टा: 1050円
  यातायात खर्च: 300円 
  कामको समय: बिहान 9 बजे देखि ~
  तलब अर्को हप्ता शुक्रबार बैंकमा फुरीकोमी गरिनेछ 

  सम्पर्क: 080 9709 9841 

  रामेन रेस्टुरेन्टको काम

  Useful Info.Nanumaya Replied • 2 person concerned • 1 replies • 260 views • 2019-10-05 11:47 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: आराइबाको काम - स्थान : क्योतो(京都府)

  Reply

  Job in Osaka/Kyoto/Naragautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 37 views • 2019-10-04 13:10 • 来自相关话题

  यासाइ कम्पनीमा

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 207 views • 2019-10-04 12:03 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : यासाइ कम्पनीमा
  स्थान: Kawagoe, Higashi tokorozawa, Okegawa लगायतका स्थान हरुमा 
  भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने 
  कामको समय :
  a) 8:00~17:00
  b)17:00 ~23:00
  b) 21:00~ 6:00

  काम: आफुलाई मिल्ने दिनको लागि सल्लाह गर्न सकिने 
  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 

  प्रति घण्टा : 930円 ~1162円

  सम्पर्क: 080 9709 9841 (नेपाली भाषामा कुरा गर्न सकिने) 查看全部
  a.PNG

  कामको प्रकार : यासाइ कम्पनीमा
  स्थान: Kawagoe, Higashi tokorozawa, Okegawa लगायतका स्थान हरुमा 
  भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने 
  कामको समय :
  a) 8:00~17:00
  b)17:00 ~23:00
  b) 21:00~ 6:00

  काम: आफुलाई मिल्ने दिनको लागि सल्लाह गर्न सकिने 
  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 

  प्रति घण्टा : 930円 ~1162円

  सम्पर्क: 080 9709 9841 (नेपाली भाषामा कुरा गर्न सकिने)