Notification settings The new notifications

  Vegetable Company, Seibu-tachikawa Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 49 views • 4 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  प्रति घण्टा: 1000 円 
  यातायात ख़र्च: 300 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 查看全部
  a.PNG

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  प्रति घण्टा: 1000 円 
  यातायात ख़र्च: 300 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।

  Vegetable Company, Seibu-tachikawa Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 97 views • 2019-08-09 14:14 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  काम हुने दिन:  शनिबार र आइतबार गर्न सक्नेलाइ प्राथमिकता  ।
   
  प्रति घण्टा: 1000 円 
  यातायात ख़र्च: 300 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 查看全部

  a.PNG

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  काम हुने दिन:  शनिबार र आइतबार गर्न सक्नेलाइ प्राथमिकता  ।
   
  प्रति घण्टा: 1000 円 
  यातायात ख़र्च: 300 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।

  कोन्बिनिको काम LAWSON

  Reply

  gautamca Post • 2 person concerned • 0 replies • 129 views • 2019-08-02 12:37 • 来自相关话题

  रेस्टुरेन्टको काम शिन्बाशी स्टेशन(Shinbashi Station )

  Reply

  gautamca Post • 2 person concerned • 0 replies • 89 views • 2019-07-23 13:19 • 来自相关话题

  रेस्टुरेन्टको काम सिन्ज्युकु स्टेशन(Shinjyuku Station )

  Reply

  gautamca Post • 2 person concerned • 0 replies • 81 views • 2019-07-23 13:18 • 来自相关话题

  वर्किङ्ग भिषाको अवसर !!Working Visa offer !! टोक्यो Tokyo

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 67 views • 2019-07-23 09:14 • 来自相关话题

  Bento Job, Seibu Tachikawa Station (Tokyo)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 195 views • 2019-07-10 16:17 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: बेन्तोउको काम 

  - स्थान : सेइबु-ताचिकावा (टोक्यो)
  - स्टेशन : Seibu Tachikawa Station ( सेइबु-ताचिकावा स्टेशन ) बाट 10 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा ।
  - कामको समय : 16 :00 ~ 21 :00  (३० मिनेट ब्रेकटाइम )
  - प्रति घण्टा : 960円 
  - यातायात ख़र्च : दिनको 500円 सम्म उपलब्ध छ ​।
  - काम गर्ने दिन: आपसी सल्लाहमा तय गर्न सकिने ।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपाली तान्तोउ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
    查看全部
  d595c43ae984bfa583fa537d785231ef.jpg

  - कामको प्रकार: बेन्तोउको काम 

  - स्थान : सेइबु-ताचिकावा (टोक्यो)
  - स्टेशन : Seibu Tachikawa Station ( सेइबु-ताचिकावा स्टेशन ) बाट 10 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा ।
  - कामको समय : 16 :00 ~ 21 :00  (३० मिनेट ब्रेकटाइम )
  - प्रति घण्टा : 960円 
  - यातायात ख़र्च : दिनको 500円 सम्म उपलब्ध छ ​।
  - काम गर्ने दिन: आपसी सल्लाहमा तय गर्न सकिने ।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपाली तान्तोउ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
   

  Kitchen Job, Shinjuku Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 167 views • 2019-07-09 09:34 • 来自相关话题

  स्टेशन : Shinjuku Station (शिन्ज्युकु स्टेशन) भित्र 
  बिल्डिंगको नाम: LUMINE EST (7th Floor )

  कामको प्रकार: किचेनको काम ।

  आवस्यकता: पुरुष को लागि मात्र उपयुक्त छ 
  भिसा: डिपेनडेण्ट ,गाकुसेइ 
  भाषा: सामान्य बोलिचालीको भाषा।
   
  समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन ¥720 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क: 080-4680-5205 
           : Viber मा मेसेज गरिदिनु होला ।
    查看全部

  a.PNG

  स्टेशन : Shinjuku Station (शिन्ज्युकु स्टेशन) भित्र 
  बिल्डिंगको नाम: LUMINE EST (7th Floor )

  कामको प्रकार: किचेनको काम ।

  आवस्यकता: पुरुष को लागि मात्र उपयुक्त छ 
  भिसा: डिपेनडेण्ट ,गाकुसेइ 
  भाषा: सामान्य बोलिचालीको भाषा।
   
  समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन ¥720 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क: 080-4680-5205 
           : Viber मा मेसेज गरिदिनु होला ।
   

  Japanese Restaurant, Shinjuku Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 420 views • 2019-07-02 13:18 • 来自相关话题

  स्टेशन : Shinjuku Station (शिन्ज्युकु स्टेशन) भित्र 
  बिल्डिंगको नाम: LUMINE EST (7th Floor )

  कामको प्रकार: किचेनको काम ।

  आवस्यकता: पुरुष को लागि मात्र उपयुक्त छ 
  भिसा: डिपेनडेण्ट ,गाकुसेइ 
  भाषा: सामान्य बोलिचालीको भाषा।
   
  समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन ¥720 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क: 080-4680-5205 
           : Viber मा मेसेज गरिदिनु होला ।
    查看全部
  s.PNG


  स्टेशन : Shinjuku Station (शिन्ज्युकु स्टेशन) भित्र 
  बिल्डिंगको नाम: LUMINE EST (7th Floor )

  कामको प्रकार: किचेनको काम ।

  आवस्यकता: पुरुष को लागि मात्र उपयुक्त छ 
  भिसा: डिपेनडेण्ट ,गाकुसेइ 
  भाषा: सामान्य बोलिचालीको भाषा।
   
  समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन ¥720 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क: 080-4680-5205 
           : Viber मा मेसेज गरिदिनु होला ।
   

  कामको प्रकार: सरसफाईको काम - स्थान : टोक्योतो एविसु

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 143 views • 2019-06-03 16:19 • 来自相关话题