Notification settings The new notifications

  Kitchen Job, Tokyo Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 95 views • 3 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार: किचेनमा आराइबा( dish washing) को काम ।

  स्टेशन : Tokyo Station (टोक्यो स्टेशन) बाट पैदल 4 मिनेट 
  बिल्डिंगको नाम: Shin-Tokyo Building (新東京ビル)B1

  भिसा: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त 
  भाषा: सामान्य 
   
  काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (3-5 दिन गर्न सकिने)
   
  समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन 720円 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क: 080-4680-5205  (Viber मा मेसेज गरिदिनु होला)  । 查看全部
  a.JPG

  कामको प्रकार: किचेनमा आराइबा( dish washing) को काम ।

  स्टेशन : Tokyo Station (टोक्यो स्टेशन) बाट पैदल 4 मिनेट 
  बिल्डिंगको नाम: Shin-Tokyo Building (新東京ビル)B1

  भिसा: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त 
  भाषा: सामान्य 
   
  काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (3-5 दिन गर्न सकिने)
   
  समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन 720円 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क: 080-4680-5205  (Viber मा मेसेज गरिदिनु होला)  ।

  बेड-मेकिङ्गमा (भाषा सामान्य)

  Reply

  kamhamisabaikolagi Post • 1 person concerned • 0 replies • 23 views • 3 day ago • 来自相关话题

  वर्किङ्ग भिषाको अवसर !!

  Reply

  kamhamisabaikolagi Post • 1 person concerned • 0 replies • 26 views • 3 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार: होटल चेकर Hotel Checker

  Reply

  kamhamisabaikolagi Post • 1 person concerned • 0 replies • 22 views • 3 day ago • 来自相关话题

  कोन्बिनिको काम ।LAWOSON

  Reply

  kamhamisabaikolagi Post • 1 person concerned • 0 replies • 20 views • 3 day ago • 来自相关话题

  Vegetable Company, Omori Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 88 views • 5 day ago • 来自相关话题

  भोलि १ दिन (October 10)को लागि Omori station नजिक काम गर्न सक्नुहुनेहरुले सम्पर्क गर्नुहोस:

  काम: भेजिटेबल प्याकिंगको काम 
  स्थान: टोक्यो (Tokyo) 
  स्टेशन: ओमोरी स्टेशन (Omori Station ) 
  प्रति घण्टा: 1050円
  यातायात खर्च: 300円 
  कामको समय: बिहान 9 बजे देखि ~
  तलब अर्को हप्ता शुक्रबार बैंकमा फुरीकोमी गरिनेछ 

  सम्पर्क: 080 9709 9841  查看全部
  category-heirloom-beg-seeds1.jpg

  भोलि १ दिन (October 10)को लागि Omori station नजिक काम गर्न सक्नुहुनेहरुले सम्पर्क गर्नुहोस:

  काम: भेजिटेबल प्याकिंगको काम 
  स्थान: टोक्यो (Tokyo) 
  स्टेशन: ओमोरी स्टेशन (Omori Station ) 
  प्रति घण्टा: 1050円
  यातायात खर्च: 300円 
  कामको समय: बिहान 9 बजे देखि ~
  तलब अर्को हप्ता शुक्रबार बैंकमा फुरीकोमी गरिनेछ 

  सम्पर्क: 080 9709 9841 

  Kitchen Job, Shinjuku

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 106 views • 2019-09-30 16:04 • 来自相关话题

  काम: रेस्टुरेन्टको किचेनमा।
  स्टेशन : Shinjuku Station (शिन्ज्युकु स्टेशन) मा 

  भिसा: डिपेनडेण्ट ,गाकुसेइ भिषा को लागि उपयुक्त 
  भाषा: सामान्य बोलीचालीको भाषा 
   
  काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (आपशी सल्लाहमा)
  काम गर्ने समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन ¥720 सम्म उपलब्ध छ ।
  आवस्यकता: २ जना सम्मको लागि  ।
  तलब: (बैंकमा कारोबार हुने )

  सम्पर्क: 080 9709 9841 (Nepali) 查看全部
  caption.jpg

  काम: रेस्टुरेन्टको किचेनमा।
  स्टेशन : Shinjuku Station (शिन्ज्युकु स्टेशन) मा 

  भिसा: डिपेनडेण्ट ,गाकुसेइ भिषा को लागि उपयुक्त 
  भाषा: सामान्य बोलीचालीको भाषा 
   
  काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (आपशी सल्लाहमा)
  काम गर्ने समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन ¥720 सम्म उपलब्ध छ ।
  आवस्यकता: २ जना सम्मको लागि  ।
  तलब: (बैंकमा कारोबार हुने )

  सम्पर्क: 080 9709 9841 (Nepali)

  कोन्बिनिको काम LAWOSON

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 68 views • 2019-09-26 10:04 • 来自相关话题

  Kitchen Job, Shinjuku Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 121 views • 2019-09-25 13:09 • 来自相关话题

  स्टेशन : Shinjuku Station (शिन्ज्युकु स्टेशन)
  बिल्डिंगको नाम: LUMINE EST (7th Floor )

  कामको प्रकार: किचेनको काम ।

  पुरुषको लागि उपयुक्त काम ।

  भिसा: डिपेनडेण्ट ,गाकुसेइ 
  भाषा: सामान्य 
   
  काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार
   
  समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन ¥720 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क: 080-4680-5205  (Viber मा मेसेज गरिदिनु होला)  । 查看全部

  412f1c866cc5badde76696dfe02192ca.png

  स्टेशन : Shinjuku Station (शिन्ज्युकु स्टेशन)
  बिल्डिंगको नाम: LUMINE EST (7th Floor )

  कामको प्रकार: किचेनको काम ।

  पुरुषको लागि उपयुक्त काम ।

  भिसा: डिपेनडेण्ट ,गाकुसेइ 
  भाषा: सामान्य 
   
  काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार
   
  समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन ¥720 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क: 080-4680-5205  (Viber मा मेसेज गरिदिनु होला)  ।

  हाउसकीपिंग

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 74 views • 2019-09-25 09:33 • 来自相关话题