Notification settings The new notifications

  Part Time Job, Meat Company

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 146 views • 2019-07-18 17:45 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट  लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  (काम सुरु गरेको 3 महिना पछि 1150 हुने)

  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 
  ========================== 查看全部

  ca9627023292202d9fea6389f535650c.png

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट  लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  (काम सुरु गरेको 3 महिना पछि 1150 हुने)

  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 
  ==========================

  【management of Nepalese, translation, bread manufacturing】

  Reply

  Anonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 237 views • 2019-05-22 18:10 • 来自相关话题

  Meat Company (Kanagawa-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 292 views • 2019-03-26 16:13 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 
  ========================== 查看全部
  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 
  ==========================

  Kawasaki Station, Kanagawa Ken

  sarojmaharjan Published the article • 2 comments • 446 views • 2019-03-11 17:09 • 来自相关话题

  1. कामको प्रकार : भेजिटेबल बर्गीकारणको काम (しわけ)को काम ।
  2. स्टेशन  : कानागावा-केन, कावासाकी
  3. स्थान :  Kawasaki Station 
  4. भाषा : थोरै भएपनि गर्न सकिने ।

  5. कामको शिफ्ट:  09:00 ~ 18:00
  6. प्रति घण्टा :  1080円
  7. यातायात ख़र्च : 500円
  8. आवस्यक संख्या : 10 जना मात्र

   सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部

  200968145928806.jpg

  1. कामको प्रकार : भेजिटेबल बर्गीकारणको काम (しわけ)को काम ।
  2. स्टेशन  : कानागावा-केन, कावासाकी
  3. स्थान :  Kawasaki Station 
  4. भाषा : थोरै भएपनि गर्न सकिने ।

  5. कामको शिफ्ट:  09:00 ~ 18:00
  6. प्रति घण्टा :  1080円
  7. यातायात ख़र्च : 500円
  8. आवस्यक संख्या : 10 जना मात्र

   सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  Vegetable Company, Kawasaki Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 390 views • 2019-03-08 19:58 • 来自相关话题

  1. कामको प्रकार : भेजिटेबल बर्गीकारणको काम (しわけ)को काम ।
  2. स्टेशन  : कानागावा-केन, कावासाकी
  3. स्थान :  Kawasaki Station 
  4. भाषा : थोरै भएपनि गर्न सकिने ।

  5. कामको शिफ्ट:  09:00 ~ 18:00
  6. प्रति घण्टा :  1080円
  7. यातायात ख़र्च : 500円
  8. आवस्यक संख्या : 10 जना मात्र

   सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部
  08744722211b36677a032f021653add6.png

  1. कामको प्रकार : भेजिटेबल बर्गीकारणको काम (しわけ)को काम ।
  2. स्टेशन  : कानागावा-केन, कावासाकी
  3. स्थान :  Kawasaki Station 
  4. भाषा : थोरै भएपनि गर्न सकिने ।

  5. कामको शिफ्ट:  09:00 ~ 18:00
  6. प्रति घण्टा :  1080円
  7. यातायात ख़र्च : 500円
  8. आवस्यक संख्या : 10 जना मात्र

   सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  Bike Service Center, Kanagawa-ken, Hyogo-ken

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 463 views • 2019-03-06 16:04 • 来自相关话题

  Part Time Job: 

  काम: बाइक मर्मत, वाश गर्ने लगायतका कामहरु 
  कामको बिवरण :
  1) बाइक सफा गर्ने 
  2) बाइक वाश गर्ने 
  3) बाइकहरु यता उता सार्ने आदि 
  अन्य कामहरु काम गर्ने ठाउँको अवस्था अनुसार हुने 

  स्थानहरु:
  १) 神奈川県横浜市鶴見区  कानागावा-केन योकोहामा-सी चुरुमी-कु  >> चुरुमी स्टेशन बाट १५ मिनेट बसमा     
  २) 兵庫県神戸市中央区 ह्योगो-केन  कोबे-सी च्युउओउ-कु >> शिमिन हिरोबा स्टेशन बाट पैदल 8  मिनेट

  काम गर्ने समय: शिफ्ट अनुसार बिहान 8:00 ~20:00 बजेको समय भित्र 

  काम गर्नुपर्ने दिन: दिनको कम्तिमा ३ घण्टा र हप्ताको कम्तिमा ३ दिन काम गर्न सक्नेहरुको लागि उपयुक्त 

  प्रति घण्टा: 1000 円
  यातायात खर्च: महिनाको 30,000円 सम्म उपलब्ध छ

  जापानिज भाषा: 
  १) कानागावा-केनको लागि : भर्खर जापान आउनु भएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ 
  २) कोबे को लागि: N4 बराबर भाषा आवस्यकता (सामान्य बोलीचालीको भाषा )

  कन्ट्रयाक गर्ने बेला बोक्नु पर्ने कुराहरु:
  - हान्को (स्टाम्प)
  - ज्युमिनह्योउ (आवासीय प्रमाणपत्र)
  - माइ नम्बर 
  - JP बाहेकको जुनैपनि पासबुक भए हुने 
   
  सम्पर्क: 
  = 070 6974 0448 (जापानी भाषी )
  =सोमबार देखि शुक्रबार 10:00 ~ 18:00 बजे सम्म  查看全部
  Part Time Job: 

  काम: बाइक मर्मत, वाश गर्ने लगायतका कामहरु 
  कामको बिवरण :
  1) बाइक सफा गर्ने 
  2) बाइक वाश गर्ने 
  3) बाइकहरु यता उता सार्ने आदि 
  अन्य कामहरु काम गर्ने ठाउँको अवस्था अनुसार हुने 

  स्थानहरु:
  १) 神奈川県横浜市鶴見区  कानागावा-केन योकोहामा-सी चुरुमी-कु  >> चुरुमी स्टेशन बाट १५ मिनेट बसमा     
  २) 兵庫県神戸市中央区 ह्योगो-केन  कोबे-सी च्युउओउ-कु >> शिमिन हिरोबा स्टेशन बाट पैदल 8  मिनेट

  काम गर्ने समय: शिफ्ट अनुसार बिहान 8:00 ~20:00 बजेको समय भित्र 

  काम गर्नुपर्ने दिन: दिनको कम्तिमा ३ घण्टा र हप्ताको कम्तिमा ३ दिन काम गर्न सक्नेहरुको लागि उपयुक्त 

  प्रति घण्टा: 1000 円
  यातायात खर्च: महिनाको 30,000円 सम्म उपलब्ध छ

  जापानिज भाषा: 
  १) कानागावा-केनको लागि : भर्खर जापान आउनु भएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ 
  २) कोबे को लागि: N4 बराबर भाषा आवस्यकता (सामान्य बोलीचालीको भाषा )

  कन्ट्रयाक गर्ने बेला बोक्नु पर्ने कुराहरु:
  - हान्को (स्टाम्प)
  - ज्युमिनह्योउ (आवासीय प्रमाणपत्र)
  - माइ नम्बर 
  - JP बाहेकको जुनैपनि पासबुक भए हुने 
   
  सम्पर्क: 
  = 070 6974 0448 (जापानी भाषी )
  =सोमबार देखि शुक्रबार 10:00 ~ 18:00 बजे सम्म 

  Vegetable Sorting Job, Kawasaki Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 320 views • 2019-03-04 20:57 • 来自相关话题

  पुरुषको लागि मात्र,
  1. कामको प्रकार : भेजिटेबल बर्गीकारणको काम (しわけ)को काम ।
  2. स्टेशन  : कानागावा-केन, कावासाकी
  3. स्थान :  Kawasaki Station   (कावासाकी स्टेशन बाट कम्पनीको बसले पिकअप गर्ने)
  4. भाषा : थोरै भएपनि गर्न सकिने ।

  5. कामको शिफ्ट: 
  22:00 ~ 10:00 (रातिको 10 बजे देखि बिहानको 10 बजे सम्म )24:00 ~ 10:00 (रातिको 12 बजे देखि बिहानको 10 बजे सम्म )

  7. प्रति घण्टा :  1080円~ 1350円 (रातिको शिफ्ट )
  राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजेको समयमा प्रति घण्टा: 1350円
  8. यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन
  9. आवस्यक संख्या : 10 जना मात्र

   सम्पर्क :
  = 049 293 5695 (office)
  = 080 4324 4681 (nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部
  Screen_Shot_2019-03-04_at_20.58_.53_.png

  पुरुषको लागि मात्र,
  1. कामको प्रकार : भेजिटेबल बर्गीकारणको काम (しわけ)को काम ।
  2. स्टेशन  : कानागावा-केन, कावासाकी
  3. स्थान :  Kawasaki Station   (कावासाकी स्टेशन बाट कम्पनीको बसले पिकअप गर्ने)
  4. भाषा : थोरै भएपनि गर्न सकिने ।

  5. कामको शिफ्ट: 
  • 22:00 ~ 10:00 (रातिको 10 बजे देखि बिहानको 10 बजे सम्म )
  • 24:00 ~ 10:00 (रातिको 12 बजे देखि बिहानको 10 बजे सम्म )


  7. प्रति घण्टा :  1080円~ 1350円 (रातिको शिफ्ट )
  • राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजेको समयमा प्रति घण्टा: 1350円

  8. यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन
  9. आवस्यक संख्या : 10 जना मात्र

   सम्पर्क :
  = 049 293 5695 (office)
  = 080 4324 4681 (nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  Meat Company (Banda Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 324 views • 2019-01-29 10:09 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: मिट प्याकिंग

  - स्थान:  Kanagawa-ken (कानागावा-केन )
  - स्टेशन: Banda Station (बान्दा स्टेशन)  बाट कम्पनीको बसमा 10 मिनेट।

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य भाषा  ।
  - कामको समय: 8:00 ~ 17:00

  - काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (कम्तिमा २ दिन )
  - भिषा :  डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट अथवा रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको)

  - प्रति घण्टा: 985 円 
  - यातायात ख़र्च: 300 円 
   
  आवस्यकता: 5 जना (डिपेन्डेन्ट भिषाले ह्याण्डक्याश लिन सकिने )
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  ================================================
  English Version:
   
   
  Job Type: Meat Packing 
  Location: Kanagawa-ken
  Station: Banda Station (From station 10 minutes by company bus).
   
  Japanese Language: Basic level.
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00
   
  Working Days: Monday to Friday (Atleast 2 Days)
  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee visa (with work permit).
   
  Hourly Wage : 985 円 
  Transportation Fare: 300 円 
   
  Vacancy: for 5 people (Handcash available for dependent visa)
   
  Contact:
  =  090-6658-9841 ( Nepali ) 
  = Contact time: monday to friday 10:00 to 17:00 o' clock.
   
   
   
    查看全部

  - कामको प्रकार: मिट प्याकिंग

  - स्थान:  Kanagawa-ken (कानागावा-केन )
  - स्टेशन: Banda Station (बान्दा स्टेशन)  बाट कम्पनीको बसमा 10 मिनेट।

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य भाषा  ।
  - कामको समय: 8:00 ~ 17:00

  - काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (कम्तिमा २ दिन )
  - भिषा :  डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट अथवा रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको)

  - प्रति घण्टा: 985 円 
  - यातायात ख़र्च: 300 円 
   
  आवस्यकता: 5 जना (डिपेन्डेन्ट भिषाले ह्याण्डक्याश लिन सकिने )
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  ================================================
  English Version:
   
   
  Job Type: Meat Packing 
  Location: Kanagawa-ken
  Station: Banda Station (From station 10 minutes by company bus).
   
  Japanese Language: Basic level.
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00
   
  Working Days: Monday to Friday (Atleast 2 Days)
  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee visa (with work permit).
   
  Hourly Wage : 985 円 
  Transportation Fare: 300 円 
   
  Vacancy: for 5 people (Handcash available for dependent visa)
   
  Contact:
  =  090-6658-9841 ( Nepali ) 
  = Contact time: monday to friday 10:00 to 17:00 o' clock.
   
   
   
   

  Meat Company (Kanagawa-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 322 views • 2019-01-22 11:34 • 来自相关话题

   - कामको प्रकार : मिट कम्पनीमा 
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।
   
  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 
  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 
   
  काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ
  (आपशी सल्लाहमा शिफ्ट मिलाउन सकिने छ )
   
  कम्पनी बिदा हुने दिन: शनिबार  ।
   
  भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।
  आवस्यकता : 10 जना सम्म ।

  नोट :
  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपाली ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
   
  ======================================================
  English Version:
   
  Work Type: Meat Company 
  Location: Kanagawa-ken, Kawasaki 
  Station: Kawasaki Station (40minutes by local bus)
   
  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1100 円
  Transportation Fare: 400 円
   
  Working Days: Sunday to Friday (Suitable work days can be adjusted)
  Company's Holiday: Saturday
   
  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee visa ( with work permit)
   
  Note: 
  - Japanese language: Not required.
  - This job is only suitable for Male.
   
  Contact: 090 6658 9841
  contact time: Monday to Friday (10:00 ~17:00)

    查看全部

  28035728.jpg

   - कामको प्रकार : मिट कम्पनीमा 
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

   
  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 
  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

   
  काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ
  (आपशी सल्लाहमा शिफ्ट मिलाउन सकिने छ )
   
  कम्पनी बिदा हुने दिन: शनिबार  ।
   
  भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।
  आवस्यकता : 10 जना सम्म ।

  नोट :
  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपाली ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!

   
  ======================================================
  English Version:
   
  Work Type: Meat Company 
  Location: Kanagawa-ken, Kawasaki 
  Station: Kawasaki Station (40minutes by local bus)
   
  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1100 円
  Transportation Fare: 400 円
   
  Working Days: Sunday to Friday (Suitable work days can be adjusted)
  Company's Holiday: Saturday
   
  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee visa ( with work permit)
   
  Note: 
  - Japanese language: Not required.
  - This job is only suitable for Male.
   
  Contact: 090 6658 9841
  contact time: Monday to Friday (10:00 ~17:00)

   

  Meat Company (Kawasaki Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 321 views • 2019-01-14 14:35 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 
  ===========================================

  Job Type: Meat Company
  Location: Kanagawa-ken, Kawasaki
  Station: Kawasaki Station (40 minutes by local bus).

  Note: This job is suitable for male only.
  Language: Not Required.

  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1100 円 
  Transportation Fare: 400円 

  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee Visa (work permit holders only).
  Required no. of people: 6-7 people

  Contact: 
  = 090-6658-9841 (for Japanese, English or Nepali language)
  = contact time: from 10:00 to 17:00 o' clock.

    查看全部

  dc5b367528fb168cf4d581fb83e9e5ce.png

  - कामको प्रकार : Meat Company (मिट कम्पनीमा )
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - लामो समय काम गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।

  - भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।

  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 

  नोट :
  - काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ  ।
  - बिदा हुने दिन: शनिबार  ।

  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

  आवस्यकता : 6-7 जना सम्म ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 
  ===========================================

  Job Type: Meat Company
  Location: Kanagawa-ken, Kawasaki
  Station: Kawasaki Station (40 minutes by local bus).

  Note: This job is suitable for male only.
  Language: Not Required.

  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1100 円 
  Transportation Fare: 400円 

  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee Visa (work permit holders only).
  Required no. of people: 6-7 people

  Contact: 
  = 090-6658-9841 (for Japanese, English or Nepali language)
  = contact time: from 10:00 to 17:00 o' clock.