Notification settings The new notifications

  Chocolate company, Kobe-shi (Hanshin Mikage Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 404 views • 2018-10-10 11:05 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : चक्लेट कम्पनीमा

  - स्थान:  Kobe-shi, Higashi Nada Ward
  - स्टेशन: Hanshin Mikage Station Post Office बाट 10 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय: 8:00 ~ 16:00  (7 घण्टा काम र 1 घण्टा ब्रेकटाइम )

  - काम हुने अवधि: तुरुन्तै काम  सुरु गर्न सकिने  र डिसेम्बरको अन्तिम सम्म हुने काम ।
  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (कम्पनीको क्यालेन्डर अनुसार)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा  दिन र दिनको घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : एइज्युउ र तेइज्युउ भिषाको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - प्रति घण्टा: 1150 円 
  - यातायात ख़र्च: महिनाको 8000 円 सम्म उपलब्ध छ ।
  - महिलाहरुलाइ उपयुक्त काम ।

  सम्पर्क : 
   070 4507 1016 (いより さん)
   

  ==========================================
  【御影】チョコレートの製造
  勤務地:神戸市東灘区/阪神御影駅より徒歩10分
  スキル:日本語で日常会話が可能な方
  時 間:8:00-16:00(休憩1h、実働7h)
  シフト:月~金(会社カレンダー)
  期 間:即日~12月末まで
  時 給:1,150円
  在留資格:永住者と定住者
  交通費:月額上限8,000円
  ★女性が活躍している職場です
   
  連絡先: 070 4507 1016 (いより さん)
  ============================================ 查看全部
  c201f25658f04739_S.jpg

  - कामको प्रकार : चक्लेट कम्पनीमा

  - स्थान:  Kobe-shi, Higashi Nada Ward
  - स्टेशन: Hanshin Mikage Station Post Office बाट 10 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय: 8:00 ~ 16:00  (7 घण्टा काम र 1 घण्टा ब्रेकटाइम )

  - काम हुने अवधि: तुरुन्तै काम  सुरु गर्न सकिने  र डिसेम्बरको अन्तिम सम्म हुने काम ।
  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (कम्पनीको क्यालेन्डर अनुसार)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा  दिन र दिनको घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : एइज्युउ र तेइज्युउ भिषाको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - प्रति घण्टा: 1150 円 
  - यातायात ख़र्च: महिनाको 8000 円 सम्म उपलब्ध छ ।
  - महिलाहरुलाइ उपयुक्त काम ।

  सम्पर्क : 
   070 4507 1016 (いより さん)
   

  ==========================================
  【御影】チョコレートの製造
  勤務地:神戸市東灘区/阪神御影駅より徒歩10分
  スキル:日本語で日常会話が可能な方
  時 間:8:00-16:00(休憩1h、実働7h)
  シフト:月~金(会社カレンダー)
  期 間:即日~12月末まで
  時 給:1,150円
  在留資格:永住者と定住者
  交通費:月額上限8,000円
  ★女性が活躍している職場です
   
  連絡先: 070 4507 1016 (いより さん)
  ============================================

  होटेल सरसफाईको काम (Osaka)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 380 views • 2018-09-14 11:31 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: होटेल सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Osaka

  - स्टेशन: 
  a) Kitahama Station बाट 2 मिनेट पैदल ।
  b) Yodoyabashi Station बाट 5 मिनेट पैदल । 
  c) Shinsaibashi Station बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: C011004 
  - भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा )।
  - कामको समय: 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1देखि 4 दिन सम्म  र दिनको कम्तिमा 1.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 (नेपारुजिन ),  Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला । 查看全部

  daily-2.jpg

  - कामको प्रकार: होटेल सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Osaka

  - स्टेशन: 
  a) Kitahama Station बाट 2 मिनेट पैदल ।
  b) Yodoyabashi Station बाट 5 मिनेट पैदल । 
  c) Shinsaibashi Station बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: C011004 
  - भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा )।
  - कामको समय: 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1देखि 4 दिन सम्म  र दिनको कम्तिमा 1.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 (नेपारुजिन ),  Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।

  होटेल सरसफाईको काम (Osaka)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 769 views • 2018-08-01 12:03 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: होटेल सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Osaka

  - स्टेशन: 
  a) Kitahama Station बाट 2 मिनेट पैदल ।
  b) Yodoyabashi Station बाट 5 मिनेट पैदल । 
  c) Shinsaibashi Station बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: C011004 
  - भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा )।
  - कामको समय: 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1देखि 4 दिन सम्म  र दिनको कम्तिमा 1.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 (नेपारुजिन ),  Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला । 查看全部
  a.JPG

  - कामको प्रकार: होटेल सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Osaka

  - स्टेशन: 
  a) Kitahama Station बाट 2 मिनेट पैदल ।
  b) Yodoyabashi Station बाट 5 मिनेट पैदल । 
  c) Shinsaibashi Station बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड: C011004 
  - भाषा आवस्यकता : N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा )।
  - कामको समय: 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1देखि 4 दिन सम्म  र दिनको कम्तिमा 1.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 090-1047-2977 (नेपारुजिन ),  Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।

  Part Time Job

  Rajendra Published the article • 0 comments • 317 views • 2018-07-06 11:45 • 来自相关话题

  アルバイト(Part time job) per hour ¥1100
          Kyoto (京都) & Nara(奈良)
  Dependent, permanent, refugee(work permit)
  Type of work: Obento/サラダ
  Time:-8:00~~~14:00
  Per hour:-¥1100
  Train fare:- ¥400/Day
  Break:- no
  Station: Tamamizu(JR玉水駅) ~10 mins walk
  Contact number:- 080-9860-9963 (Raj)
  Please call between 9:00 to 17:00 (mon~fri) 查看全部
  アルバイト(Part time job) per hour ¥1100
          Kyoto (京都) & Nara(奈良)
  Dependent, permanent, refugee(work permit)
  Type of work: Obento/サラダ
  Time:-8:00~~~14:00
  Per hour:-¥1100
  Train fare:- ¥400/Day
  Break:- no
  Station: Tamamizu(JR玉水駅) ~10 mins walk
  Contact number:- 080-9860-9963 (Raj)
  Please call between 9:00 to 17:00 (mon~fri)

  Bedmaking Job, Kitahama Station (Osaka)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 546 views • 2018-07-03 16:16 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : सरसफाईको काम ।
  - स्टेशन :
  a) Kitahama Station बाट पैदल 2 मिनेट ।​
  b) Yodoyabashi Station बाट पैदल 5 मिनेट ।

  - कामको कोड : C011004
  - भाषा आवस्यकता :  N4 level (सामान्य भाषा)  ।
  - कामको समय : 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1 देखि 4 दिन गर्न सकिने ,समय मिलाउन सकिने ।

  - प्रति घण्टा : 1100 円 
  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ  ।
   
  बिशेषता:
  -अनुभव भएको र अनुभव नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त काम 

  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 070-4347-2977 , Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला । 查看全部

  a.JPG

  - कामको प्रकार : सरसफाईको काम ।
  - स्टेशन :
  a) Kitahama Station बाट पैदल 2 मिनेट ।​
  b) Yodoyabashi Station बाट पैदल 5 मिनेट ।

  - कामको कोड : C011004
  - भाषा आवस्यकता :  N4 level (सामान्य भाषा)  ।
  - कामको समय : 10:00〜19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 1 देखि 4 दिन गर्न सकिने ,समय मिलाउन सकिने ।

  - प्रति घण्टा : 1100 円 
  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ  ।
   
  बिशेषता:
  -अनुभव भएको र अनुभव नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त काम 

  सम्पर्क : 
  = कृपया मेसेज मात्र गर्नुहोला।
  = 070-4347-2977 , Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।

  मिट प्याकिंगको काम, (Kyoto/Nara)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 464 views • 2018-06-27 11:54 • 来自相关话题

  Part Time Job in Kyoto/ Nara
  - कामको प्रकार: मिट प्याकिंगको काम
  - स्टेशन :
  a) Shintanabe Station (新田辺駅)~free Bus
  b) Okubo Station (大久保駅)~free Bus
  c) Matsuiyamate (松井山手駅)~free Bus

  - कामको समय :
  a) 07:00 ~ 16:00 ---प्रति घण्टा : 900 円
  b) 9:00 ~ 18:00 --- प्रति घण्टा : 1100 円
  - भिषा : डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
  - प्रति घण्टा : 900 円 ~ 1100 円
  - यातायात ख़र्च : 400 円 / दिन ।
  सम्पर्क :
  =080-9860-9963 (Raj)
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---09:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  36223124_1967800493238935_3845941968580378624_n.jpg

  Part Time Job in Kyoto/ Nara
  - कामको प्रकार: मिट प्याकिंगको काम
  - स्टेशन :
  a) Shintanabe Station (新田辺駅)~free Bus
  b) Okubo Station (大久保駅)~free Bus
  c) Matsuiyamate (松井山手駅)~free Bus

  - कामको समय :
  a) 07:00 ~ 16:00 ---प्रति घण्टा : 900 円
  b) 9:00 ~ 18:00 --- प्रति घण्टा : 1100 円
  - भिषा : डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
  - प्रति घण्टा : 900 円 ~ 1100 円
  - यातायात ख़र्च : 400 円 / दिन ।
  सम्पर्क :
  =080-9860-9963 (Raj)
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---09:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Keage Station、Kyoto

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 451 views • 2018-06-13 16:59 • 来自相关话题

  - पसलको नाम: Yatsuhashi-an Syanari Confectionary (八つ橋庵しゃなり)
  - कामको प्रकार : रेस्टुरेन्टमा 

  - स्थान :  京都府京都市左京区南禅寺草川町69-1
  - स्टेशन : Keage Station बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006188944
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 09:00~18:00

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 4 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - प्रति घण्टा : 950円 ~1000円
  - शनिबार , आइतबार र सार्वजनिक बिदामा, प्रति घण्टा : 1000 円 
  - यातायात ख़र्च : 400 円 

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  a.JPG

  - पसलको नाम: Yatsuhashi-an Syanari Confectionary (八つ橋庵しゃなり)
  - कामको प्रकार : रेस्टुरेन्टमा 

  - स्थान :  京都府京都市左京区南禅寺草川町69-1
  - स्टेशन : Keage Station बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006188944
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 09:00~18:00

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 4 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - प्रति घण्टा : 950円 ~1000円
  - शनिबार , आइतबार र सार्वजनिक बिदामा, प्रति घण्टा : 1000 円 
  - यातायात ख़र्च : 400 円 

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Udon Shop, Kita-Senri Station (Osaka)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 411 views • 2018-06-11 16:52 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: उदोन शपको काउन्टरमा 

  - स्थान : 大阪府箕面市今宮3-2-9
  - स्टेशन : Kita-Senri Station बाट 23 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006126742
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 9:00 ~ 23:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 2 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 930 円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ (कम्पनिको नियम अनुसार )।

  बिशेषता :
  - हेइजिचु (सोमबार देखि शुक्रबार ) मात्र पनि गर्न सकिने ।
  - दोनिचि ( शनिबार र आइतबार)  मात्र पनि गर्न सकिने  ।
  - अनुभवी र अनुभव नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त 
  - शनिबार प्रति घण्टामा 50 円 अप हुने ।
  - आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा प्रति घण्टा 50 円 अप हुने ।


  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
    查看全部

  a.JPG

  - कामको प्रकार: उदोन शपको काउन्टरमा 

  - स्थान : 大阪府箕面市今宮3-2-9
  - स्टेशन : Kita-Senri Station बाट 23 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006126742
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 9:00 ~ 23:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 2 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 930 円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ (कम्पनिको नियम अनुसार )।

  बिशेषता :
  - हेइजिचु (सोमबार देखि शुक्रबार ) मात्र पनि गर्न सकिने ।
  - दोनिचि ( शनिबार र आइतबार)  मात्र पनि गर्न सकिने  ।
  - अनुभवी र अनुभव नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त 
  - शनिबार प्रति घण्टामा 50 円 अप हुने ।
  - आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा प्रति घण्टा 50 円 अप हुने ।


  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
   

  Kitchen Job, Osaka

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 290 views • 2018-05-31 17:58 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : किचेनको काम 

  - स्थान :  大阪府大阪市大正区南恩加島5-4-5 
  - स्टेशन : बाट  मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006361350
  - भाषा आवस्यकता : N2/N3 बराबरको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने  ।
  - कामको समय : 08:30~19:30
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 4.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा : 909 円 
  - यातायात ख़र्च:  महिनाको 10,000円  सम्म उपलब्ध छ  ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  - कामको प्रकार : किचेनको काम 

  - स्थान :  大阪府大阪市大正区南恩加島5-4-5 
  - स्टेशन : बाट  मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006361350
  - भाषा आवस्यकता : N2/N3 बराबरको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने  ।
  - कामको समय : 08:30~19:30
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 4.5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा : 909 円 
  - यातायात ख़र्च:  महिनाको 10,000円  सम्म उपलब्ध छ  ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Family Mart, Nishi-Kyogoku Station (निशी क्योउगोकु स्टेशन) (Kyoto)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 321 views • 2018-05-30 11:56 • 来自相关话题

  काम : Family Mart को काम । 
  स्टेशन: Nishi-Kyogoku Station (निशी क्योउगोकु स्टेशन)  बाट 7 मिनेट पैदल  ।
  स्थान: 京都府京都市右京区西京極南方町70-1
  कामको ID: W006223237

  प्रति घण्टा: 880円 ~ 1100円
  समय:
  a) 00:00〜05:00 प्रति घण्टा: 1100円
  b) 05:00〜07:00 प्रति घण्टा: 900円
  c) 07:00〜10:00 प्रति घण्टा: 880円
  d) 09:00〜14:00 प्रति घण्टा: 880円
  e) 14:00〜19:00 प्रति घण्टा: 880円

  काम गर्ने समय: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 2 घण्टा माथि गर्न सकिने ।

  ट्रेन भाडा: उपलब्ध छैन ।
  भाषा: जापानिज भाषा N3 बराबर बोल्न सक्ने।
   
  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला                                                                  查看全部
  92f262f6687e285f3fb8e3c70dd94cfd.JPG

  काम : Family Mart को काम । 
  स्टेशन: Nishi-Kyogoku Station (निशी क्योउगोकु स्टेशन)  बाट 7 मिनेट पैदल  ।
  स्थान: 京都府京都市右京区西京極南方町70-1
  कामको ID: W006223237

  प्रति घण्टा: 880円 ~ 1100円
  समय:
  a) 00:00〜05:00 प्रति घण्टा: 1100円
  b) 05:00〜07:00 प्रति घण्टा: 900円
  c) 07:00〜10:00 प्रति घण्टा: 880円
  d) 09:00〜14:00 प्रति घण्टा: 880円
  e) 14:00〜19:00 प्रति घण्टा: 880円

  काम गर्ने समय: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 2 घण्टा माथि गर्न सकिने ।

  ट्रेन भाडा: उपलब्ध छैन ।
  भाषा: जापानिज भाषा N3 बराबर बोल्न सक्ने।
   
  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला