Notification settings The new notifications

  Bento Job, Hiroshima

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1332 views • 2019-11-26 13:55 • 来自相关话题

  शिनोबु फुड्स फ्याक्ट्री (हिरोशिमा) 
  काम: बेन्तोउ कम्पनीमा (लाइनमा)

  समय: 7:00~16:00 (सल्लाह अनुरुप 9:00 बजे बाट पनि काम सुरु गर्न सकिने )
  प्रति घण्टा: 1000 円
  यातायात खर्च:दिनको 400円 सम्म (प्रति महिना 10,000 円 सम्म)

  कम्पनी बसको सुविधा: 
  a) Fukuyama Station (फुकुयामा स्टेशन )
  b) Onomichi Station  (ओनोमिची स्टेशन)
  c) Matsunaga Station (माचुनागा स्टेशन)

  सम्पर्क: 
  = 080 9709 9841 (नेपाली)
  = 080 4324 4681 (नेपाली)
    查看全部
  bento.jpg

  शिनोबु फुड्स फ्याक्ट्री (हिरोशिमा) 
  काम: बेन्तोउ कम्पनीमा (लाइनमा)

  समय: 7:00~16:00 (सल्लाह अनुरुप 9:00 बजे बाट पनि काम सुरु गर्न सकिने )
  प्रति घण्टा: 1000 円
  यातायात खर्च:दिनको 400円 सम्म (प्रति महिना 10,000 円 सम्म)

  कम्पनी बसको सुविधा: 
  a) Fukuyama Station (फुकुयामा स्टेशन )
  b) Onomichi Station  (ओनोमिची स्टेशन)
  c) Matsunaga Station (माचुनागा स्टेशन)

  सम्पर्क: 
  = 080 9709 9841 (नेपाली)
  = 080 4324 4681 (नेपाली)
   

  Bentou Job, Okinawa

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 857 views • 2019-08-06 11:07 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : बेन्तोउ कम्पनीमा 
  स्थान: ओकिनावा-केन (Okinawa-ken)  
  स्टेशन: NAHA एरिया बाट कम्पनीको बस सेवा उपलब्ध छ ।

  भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।

  कामको समय:  8:00 ~ 19:00 
  प्रति घण्टा: 900 円
  यातायात ख़र्च: दिनको 400円 दिइने छ ।  
  काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा) ।
  उपयुक्त: डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र ।

  बिशेषता :
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ

  सम्पर्क :
  = 080 3979 4902 (नेपाली)
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला । 查看全部
  e7e061c42393c1a0a961ff4b6080f109.jpg

  कामको प्रकार : बेन्तोउ कम्पनीमा 
  स्थान: ओकिनावा-केन (Okinawa-ken)  
  स्टेशन: NAHA एरिया बाट कम्पनीको बस सेवा उपलब्ध छ ।

  भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।

  कामको समय:  8:00 ~ 19:00 
  प्रति घण्टा: 900 円
  यातायात ख़र्च: दिनको 400円 दिइने छ ।  
  काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा) ।
  उपयुक्त: डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र ।

  बिशेषता :
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ

  सम्पर्क :
  = 080 3979 4902 (नेपाली)
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला ।

  Food Factory, Kobe-shi

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 568 views • 2019-04-24 20:08 • 来自相关话题

  Work Type: Food Factory.
   
  Station: Kobe-shi (Free Bus Available)
   
  Workdays:
  - you can work only 1 day also. (you can work freely, you can work when you want to work)
  -you can work 2 days a week too (Fix shift also available.)

  Working Hours: 21:00 ~ 6:00 (9pm to 6am)
  Wage per day: 9500 yen
   
  (* If you are ready to work in Carrer Link Factory, you can get iphone for free). 查看全部
  Work Type: Food Factory.
   
  Station: Kobe-shi (Free Bus Available)
   
  Workdays:
  - you can work only 1 day also. (you can work freely, you can work when you want to work)
  -you can work 2 days a week too (Fix shift also available.)

  Working Hours: 21:00 ~ 6:00 (9pm to 6am)
  Wage per day: 9500 yen
   
  (* If you are ready to work in Carrer Link Factory, you can get iphone for free).

  Chocolate Factory, Himeji Station (Hyogo-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 633 views • 2019-04-24 20:07 • 来自相关话题

  Work Type: Chocolate production company.
   
  Station: Himeji Station (Free bus available from Himeji Station)
   
  Workdays: 
  a) Monday to Friday (weekdays): 14:00 ~22:00
  b) Saturday and Sunday (weekends): 9:00 ~ 17:00

  Working Hours: 22:00 ~ 7:00 (10pm to 7am )
  Hourly Wage: 1100 yen
   
  (* If you are ready to work in Carrer Link Factory, you can get iphone for free). 查看全部
  Work Type: Chocolate production company.
   
  Station: Himeji Station (Free bus available from Himeji Station)
   
  Workdays: 
  a) Monday to Friday (weekdays): 14:00 ~22:00
  b) Saturday and Sunday (weekends): 9:00 ~ 17:00

  Working Hours: 22:00 ~ 7:00 (10pm to 7am )
  Hourly Wage: 1100 yen
   
  (* If you are ready to work in Carrer Link Factory, you can get iphone for free).

  Food Factory, Sannomiya Station (Hyogo-ken, Kobe)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 738 views • 2019-04-24 20:01 • 来自相关话题

  Work Type: Food Factory
   
  Station: Sannomiya Station 
   
  Workdays: Atleast 2 days a week.
   
  Working Hours: 22:00 ~ 7:00 (10pm to 7am )
  Hourly Wage: 1250yen (from 5am to 7am-- perhour:1000yen)
  Transportation Fare: Available
   
  (* If you are ready to work in Carrer Link Factory, you can get iphone for free).
   
   
   
   
    查看全部
  Work Type: Food Factory
   
  Station: Sannomiya Station 
   
  Workdays: Atleast 2 days a week.
   
  Working Hours: 22:00 ~ 7:00 (10pm to 7am )
  Hourly Wage: 1250yen (from 5am to 7am-- perhour:1000yen)
  Transportation Fare: Available
   
  (* If you are ready to work in Carrer Link Factory, you can get iphone for free).
   
   
   
   
   

  ibaraki ken job

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 799 views • 2019-02-18 17:50 • 来自相关话题

  Urgent Hiring तुरन्त आवश्यकता
  कामको प्रकार: रुमाल , कपड़ा मिलाउने , पट्याउने काम (laundry job)

  ह्यांड क्याश उपलब्ध छ
   
  स्थान: इबाराकी-केन  (ibaraki-ken)
  स्टेशन: 
  a) Kandatsu Station
  b) Tsuchiura Station
  c) Arakawaoki Station

   Kandatsu Station को महानूभाव लाइ उपयुक्त
  ज्योबान लाइन को कान्दाचु एकि बाट साइकलमा ८ मिनेट मात्र ......

  साइकल पार्किंग चार्ज उपलब्ध छ

  भाषा को खासै आवश्यकता नपर्ने
  नारी पुरुष बराबरी

  तलब प्रति घण्टा: 900 円
  ट्रेन भाड़ा पनि उपलब्ध छ

  कार्य समय: 
  a) सोमबार देखी शूक्रबार 15:00 बजे देखि 19:00 बजे सम्म
  b) शनिबार 13:00 बजे देखि 17:00 बजे सम्म

  Contact number:
  047-712-0327 - Japanese
  090-4070-2044- नेपाली 查看全部
  a.JPG

  Urgent Hiring तुरन्त आवश्यकता
  कामको प्रकार: रुमाल , कपड़ा मिलाउने , पट्याउने काम (laundry job)

  ह्यांड क्याश उपलब्ध छ
   
  स्थान: इबाराकी-केन  (ibaraki-ken)
  स्टेशन: 
  a) Kandatsu Station
  b) Tsuchiura Station
  c) Arakawaoki Station

   Kandatsu Station को महानूभाव लाइ उपयुक्त
  ज्योबान लाइन को कान्दाचु एकि बाट साइकलमा ८ मिनेट मात्र ......

  साइकल पार्किंग चार्ज उपलब्ध छ

  भाषा को खासै आवश्यकता नपर्ने
  नारी पुरुष बराबरी

  तलब प्रति घण्टा: 900 円
  ट्रेन भाड़ा पनि उपलब्ध छ

  कार्य समय: 
  a) सोमबार देखी शूक्रबार 15:00 बजे देखि 19:00 बजे सम्म
  b) शनिबार 13:00 बजे देखि 17:00 बजे सम्म

  Contact number:
  047-712-0327 - Japanese
  090-4070-2044- नेपाली

  Sumai Dumplings packing or inspection job. !! Himeji Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 775 views • 2019-01-31 15:46 • 来自相关话题

  पार्ट टाइम कामको अवसर !!
  कामको विवरण: स्युउमाइ म:म: प्याकिंग तथा निरीक्षणको काम 
  स्थान: Hyogo-ken (ह्योगो-केन)
  स्टेशन : Himeji Station (हिमेजी स्टेशन) बाट बसमा ।

  काम: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्नुपर्ने ।
  काम गर्ने समय: 9:00~18:00
  प्रति घण्टा: 1200円
  यातायात खर्च: पुरै उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क:  080-6845-1733 (みしま)
  ===================================

   English Version:
  Vacancy for Part-time Job !!
  Job Type: Sumai Dumplings packing or inspection job.
  Location: Hyogo-ken
  Station: Himeji Station (From station by bus)
   
  Working Days: Should able to work at least 3 days a week.
  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1200円
  Transportation Fare: Full Payment.
   
  Contact: 080-6845-1733 (みしま)
    查看全部
  article_art000500_2.jpg

  पार्ट टाइम कामको अवसर !!
  कामको विवरण: स्युउमाइ म:म: प्याकिंग तथा निरीक्षणको काम 
  स्थान: Hyogo-ken (ह्योगो-केन)
  स्टेशन : Himeji Station (हिमेजी स्टेशन) बाट बसमा ।

  काम: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्नुपर्ने ।
  काम गर्ने समय: 9:00~18:00
  प्रति घण्टा: 1200円
  यातायात खर्च: पुरै उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क:  080-6845-1733 (みしま)
  ===================================

   English Version:
  Vacancy for Part-time Job !!
  Job Type: Sumai Dumplings packing or inspection job.
  Location: Hyogo-ken
  Station: Himeji Station (From station by bus)
   
  Working Days: Should able to work at least 3 days a week.
  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1200円
  Transportation Fare: Full Payment.
   
  Contact: 080-6845-1733 (みしま)
  a.JPG

   

  Bento Job (Hyogo-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 1 comments • 814 views • 2019-01-22 10:31 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: बेन्तोउ कम्पनीमा
  स्थान: ह्योगो-केन 
  स्टेशन: 
  a) Okamoto Station (ओकायामा स्टेशन )
  b) Fukae Station (फुकाए  स्टेशन )
  c) Settsu-Motoyama Station(सेच्चु मोतोयामा स्टेशन )
  नोट: माथिको उल्लेखित स्टेशनहरुबाट कम्पनी बसको सुबिधा उपलब्ध छ 

  काम गर्ने समय:  8:00 ~ 17:00 
  प्रतिघण्टाको पारिश्रमिक:  1000 円
  भिषा: डिपेनडेन्ट, लंग-टर्म अथवा पर्मानेन्ट भिषा हरुको लागि मात्र उपयुक्त छ 

  सम्पर्क: 080 -9048 -0155 (नेपाली)
  सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (10:00 ~ 17:00 )
  ==========================================

  Job Type: Bento Company
  Location: Hyogo-ken
  Station:
  a) Okamoto Station
  b) Fukae Station
  c) Settsu-Motoyama Station
  Note: Company bus available from the above stations.

  Working Hours: 8:00 ~ 17:00
  Hourly Wage: 1000 円 
   
  Visa Type: Suitable for Dependent Visa and Long-term visa holders only.

  Contact: 080 -9048 -0155 
  Contact time: monday to friday 10:00 ~ 17:00 only. 查看全部
  11002068754.jpg


  कामको प्रकार: बेन्तोउ कम्पनीमा
  स्थान: ह्योगो-केन 
  स्टेशन: 
  a) Okamoto Station (ओकायामा स्टेशन )
  b) Fukae Station (फुकाए  स्टेशन )
  c) Settsu-Motoyama Station(सेच्चु मोतोयामा स्टेशन )
  नोट: माथिको उल्लेखित स्टेशनहरुबाट कम्पनी बसको सुबिधा उपलब्ध छ 

  काम गर्ने समय:  8:00 ~ 17:00 
  प्रतिघण्टाको पारिश्रमिक:  1000 円
  भिषा: डिपेनडेन्ट, लंग-टर्म अथवा पर्मानेन्ट भिषा हरुको लागि मात्र उपयुक्त छ 

  सम्पर्क: 080 -9048 -0155 (नेपाली)
  सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (10:00 ~ 17:00 )

  ==========================================

  Job Type: Bento Company
  Location: Hyogo-ken
  Station:
  a) Okamoto Station
  b) Fukae Station
  c) Settsu-Motoyama Station
  Note: Company bus available from the above stations.

  Working Hours: 8:00 ~ 17:00
  Hourly Wage: 1000 円 
   
  Visa Type: Suitable for Dependent Visa and Long-term visa holders only.

  Contact: 080 -9048 -0155 
  Contact time: monday to friday 10:00 ~ 17:00 only.

  CCTV कक्ष्यमा बसेर निग्रानी गर्ने काम, Tochigi-ken job

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1014 views • 2018-12-27 17:05 • 来自相关话题

  CCTV कक्ष्यमा बसेर निग्रानी गर्ने काम !! सजिलो काम !!

  स्थान: तोचिगी-केन (Tochigi -केन)
  स्टेशन: Kassemba Station 

  भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने भए पुग्ने 
  कामको समय: 22:00 ~ 6:00 (1 घण्टा ब्रेकटाइम )
  पारिश्रमिक: दिनको 9000円 
  यातायात खर्च: उपलब्ध छ 
  भिषा: गाकुसेइ, डिपेन्डेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट) भिषाको लागि उपयुक्त 

  नोट:
  - सामान्य रिरेकिस्यो (resume ) को फोटो पनि पठाउनु होला ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्नुपर्ने ।
  - गाकुसेइहरुले शुक्रबार,शनिबार र आइतबार गर्न सकिने ।
  - गाकुसेइ बाहेकको भिषाले काम गर्ने दिन मेन्सेचुमा सल्लाह गर्न सकिने छ ।
  - तर हप्ताको 3 दिन कामको अवधिभर त्यहिको होस्टेलमा बस्नुपर्ने छ (खानाको र बस्नको सुबिधा भएको) ।
    काम बाहेकको समयमा आफुलाई चाहेको कुरा गर्न सकिने छ ।

  आवस्यकता: ४-५ जना (महिला/पुरुष)

  सम्पर्क: 080 3702 9195 (जापानिज भाषी) 查看全部
  giphy.gif

  CCTV कक्ष्यमा बसेर निग्रानी गर्ने काम !! सजिलो काम !!

  स्थान: तोचिगी-केन (Tochigi -केन)
  स्टेशन: Kassemba Station 

  भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने भए पुग्ने 
  कामको समय: 22:00 ~ 6:00 (1 घण्टा ब्रेकटाइम )
  पारिश्रमिक: दिनको 9000円 
  यातायात खर्च: उपलब्ध छ 
  भिषा: गाकुसेइ, डिपेन्डेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट) भिषाको लागि उपयुक्त 

  नोट:
  - सामान्य रिरेकिस्यो (resume ) को फोटो पनि पठाउनु होला ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्नुपर्ने ।
  - गाकुसेइहरुले शुक्रबार,शनिबार र आइतबार गर्न सकिने ।
  - गाकुसेइ बाहेकको भिषाले काम गर्ने दिन मेन्सेचुमा सल्लाह गर्न सकिने छ ।
  - तर हप्ताको 3 दिन कामको अवधिभर त्यहिको होस्टेलमा बस्नुपर्ने छ (खानाको र बस्नको सुबिधा भएको) ।
    काम बाहेकको समयमा आफुलाई चाहेको कुरा गर्न सकिने छ ।

  आवस्यकता: ४-५ जना (महिला/पुरुष)

  सम्पर्क: 080 3702 9195 (जापानिज भाषी)

  Fukushima-ken (Iwaki Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1052 views • 2018-12-14 17:52 • 来自相关话题

   

  iwaki.png