Notification settings The new notifications

  काउन्टरको काम, Maidashi-kyudaibyoinmae Station (Fukuoka)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 656 views • 2018-05-30 09:20 • 来自相关话题

  - पसलको नाम: 豚屋とん一
  - कामको प्रकार: काउन्टरको काम  ।

  - स्थान :  福岡県福岡市東区東浜1-1-1ゆめタウン博多2F 
  - स्टेशन : Maidashi-kyudaibyoinmae Station
   (माइदासी क्युउ दाइ ब्योउइन माए स्टेशन ) बाट 9 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006126783
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 08:00~23:00 (8am to 11pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 4 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 930 円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ (कम्पनिको नियम अनुसार) ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।                                                                                               查看全部
  - पसलको नाम: 豚屋とん一
  - कामको प्रकार: काउन्टरको काम  ।

  - स्थान :  福岡県福岡市東区東浜1-1-1ゆめタウン博多2F 
  - स्टेशन : Maidashi-kyudaibyoinmae Station
   (माइदासी क्युउ दाइ ब्योउइन माए स्टेशन ) बाट 9 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006126783
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 08:00~23:00 (8am to 11pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 4 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 930 円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ (कम्पनिको नियम अनुसार) ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।                                                                                              

  उदोन रेस्टुरेन्ट, Noke Station (नोके स्टेशन) Fukuoka

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 784 views • 2018-05-30 09:15 • 来自相关话题

  - पसलको नाम: 資さんうどん (सुकेसान उदोन)
  - कामको प्रकार : उदोन रेस्टुरेन्टको 
  a) हल अथवा 
  b) किचेनमा 

  - स्थान : 福岡市早良区野芥3丁目29-5
  - स्टेशन : Noke Station (नोके स्टेशन) बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006161536
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 19:00~23:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 4 दिन र दिनको 4 घण्टा  ।

  - प्रति घण्टा : 850円 ~
  (शनिबार र आईतबार प्रतिघण्टामा :130円 अप हुने )
  (राति १० देखि ११ बजेको समयमा प्रति घण्टामा :२५% अप हुने )

  - यातायात ख़र्च : महिनाको 8000円 सम्म उपलब्ध छ । 
   
  नोट: शनिबार र आइतबार कुनै एक दिन समेटिएर काम गर्न सक्नु पर्ने छ  

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।                                                                  查看全部

  796ab29661385189bd9332318f0c23bd.JPG

  - पसलको नाम: 資さんうどん (सुकेसान उदोन)
  - कामको प्रकार : उदोन रेस्टुरेन्टको 
  a) हल अथवा 
  b) किचेनमा 

  - स्थान : 福岡市早良区野芥3丁目29-5
  - स्टेशन : Noke Station (नोके स्टेशन) बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006161536
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 19:00~23:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 4 दिन र दिनको 4 घण्टा  ।

  - प्रति घण्टा : 850円 ~
  (शनिबार र आईतबार प्रतिघण्टामा :130円 अप हुने )
  (राति १० देखि ११ बजेको समयमा प्रति घण्टामा :२५% अप हुने )

  - यातायात ख़र्च : महिनाको 8000円 सम्म उपलब्ध छ । 
   
  नोट: शनिबार र आइतबार कुनै एक दिन समेटिएर काम गर्न सक्नु पर्ने छ  

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।                                                                 

  उदोन रेस्टुरेन्ट (हासिमोतो स्टेशन) फुकुओका

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 918 views • 2018-05-29 15:25 • 来自相关话题

  - पसलको नाम: 資さんうどん (सुकेसान उदोन)
  - कामको प्रकार : उदोन रेस्टुरेन्टको 
  a) हल अथवा 
  b) किचेनमा 

  - स्थान : 福岡市西区橋本1丁目8-15
  - स्टेशन : Hashimoto Station (हासिमोतो स्टेशन) बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006161542
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 19:00~23:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 4 दिन र दिनको 4 घण्टा  ।

  - प्रति घण्टा : 850円 ~
  (शनिबार र आईतबार प्रतिघण्टामा :130円 अप हुने )
  (राति १० देखि ११ बजेको समयमा प्रति घण्टामा :२५% अप हुने )

  - यातायात ख़र्च : महिनाको 8000円 सम्म उपलब्ध छ ।  

  नोट: शनिबार र आइतबार कुनै एक दिन समेटिएर काम गर्न सक्नु पर्ने छ  ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  a.JPG

  - पसलको नाम: 資さんうどん (सुकेसान उदोन)
  - कामको प्रकार : उदोन रेस्टुरेन्टको 
  a) हल अथवा 
  b) किचेनमा 

  - स्थान : 福岡市西区橋本1丁目8-15
  - स्टेशन : Hashimoto Station (हासिमोतो स्टेशन) बाट 5 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006161542
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 19:00~23:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 4 दिन र दिनको 4 घण्टा  ।

  - प्रति घण्टा : 850円 ~
  (शनिबार र आईतबार प्रतिघण्टामा :130円 अप हुने )
  (राति १० देखि ११ बजेको समयमा प्रति घण्टामा :२५% अप हुने )

  - यातायात ख़र्च : महिनाको 8000円 सम्म उपलब्ध छ ।  

  नोट: शनिबार र आइतबार कुनै एक दिन समेटिएर काम गर्न सक्नु पर्ने छ  ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  सुशी शप (तेन्जिन स्टेशन) फुकुओका

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 816 views • 2018-05-29 15:11 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : Sushi Shop को हलमा काम 

  स्थान : 福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-3 リクルート天神ビル1F
  स्टेशन:  Tenjin Station (तेन्जिन स्टेशन)  बाट पैदल 4 मिनेट ।

  काम हुने समय : 09:00~00:00
  a) 09:00〜17:00
  b) 17:00〜22:00
  c) 21:00〜00:00
  d) 09:00〜00:00
   
  काम गर्नु पर्ने दिन : हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  कामको कोड: W006330898

  भाषा: N3 बराबर (दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने)।

  प्रति घण्टा : 900円  (After 22:00, PerHour:1125円 )
  *(शनिबार ,आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिन प्रति घण्टा 50 円 अप हुने )

  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ 
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने छ 

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部

  75000000000000002610_0000002373_1.jpg

  कामको प्रकार : Sushi Shop को हलमा काम 

  स्थान : 福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-3 リクルート天神ビル1F
  स्टेशन:  Tenjin Station (तेन्जिन स्टेशन)  बाट पैदल 4 मिनेट ।

  काम हुने समय : 09:00~00:00
  a) 09:00〜17:00
  b) 17:00〜22:00
  c) 21:00〜00:00
  d) 09:00〜00:00
   
  काम गर्नु पर्ने दिन : हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  कामको कोड: W006330898

  भाषा: N3 बराबर (दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने)।

  प्रति घण्टा : 900円  (After 22:00, PerHour:1125円 )
  *(शनिबार ,आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिन प्रति घण्टा 50 円 अप हुने )

  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ 
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने छ 

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  काउन्टरको काम, माइदासी क्युउ दाइ ब्योउइन माए स्टेशन (Fukuoka)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 677 views • 2018-05-29 14:58 • 来自相关话题

  - पसलको नाम: 豚屋とん一
  - कामको प्रकार: काउन्टरको काम  ।

  - स्थान :  福岡県福岡市東区東浜1-1-1ゆめタウン博多2F 
  - स्टेशन : Maidashi-kyudaibyoinmae Station
   (माइदासी क्युउ दाइ ब्योउइन माए स्टेशन ) बाट 9 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006126783
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 08:00~23:00 (8am to 11pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 4 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 930 円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ (कम्पनिको नियम अनुसार) ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  a.JPG

  - पसलको नाम: 豚屋とん一
  - कामको प्रकार: काउन्टरको काम  ।

  - स्थान :  福岡県福岡市東区東浜1-1-1ゆめタウン博多2F 
  - स्टेशन : Maidashi-kyudaibyoinmae Station
   (माइदासी क्युउ दाइ ब्योउइन माए स्टेशन ) बाट 9 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006126783
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 08:00~23:00 (8am to 11pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 4 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 930 円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ (कम्पनिको नियम अनुसार) ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  काउन्टरको काम, माइदासी क्युउ दाइ ब्योउइन माए स्टेशन (Fukuoka)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 759 views • 2018-05-29 14:58 • 来自相关话题

  - पसलको नाम: 豚屋とん一
  - कामको प्रकार: काउन्टरको काम  ।

  - स्थान :  福岡県福岡市東区東浜1-1-1ゆめタウン博多2F 
  - स्टेशन : Maidashi-kyudaibyoinmae Station
   (माइदासी क्युउ दाइ ब्योउइन माए स्टेशन ) बाट 9 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006343726

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 08:00~23:00 (8am to 11pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 4 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 930 円 ~
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ (कम्पनिको नियम अनुसार) ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  a.JPG

  - पसलको नाम: 豚屋とん一
  - कामको प्रकार: काउन्टरको काम  ।

  - स्थान :  福岡県福岡市東区東浜1-1-1ゆめタウン博多2F 
  - स्टेशन : Maidashi-kyudaibyoinmae Station
   (माइदासी क्युउ दाइ ब्योउइन माए स्टेशन ) बाट 9 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006343726

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 08:00~23:00 (8am to 11pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन र दिनको 4 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 930 円 ~
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ (कम्पनिको नियम अनुसार) ।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Yakiniku Restaurant, Fukuoka Job

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 844 views • 2018-05-11 14:26 • 来自相关话题

  -पसलको नाम: 焼肉なべしま (याकिनिकु नाबेसिमा)
  - कामको प्रकार :
  a) किचेन स्टाफ
  b)हल स्टाफ

  - स्थान :  福岡県糟屋郡志免町別府北1丁目12-5
  - स्टेशन : Yusu Station बाट 21 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 10:00 ~ 23:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 1 दिन र दिनको 2 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 900円 
  - शनिबार , आइतबार र सार्वजनिक बिदामा : 950円  ।

  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ​।​
   
  यो काम अपलाई गर्नको लागि यता क्लिक गर्नुहोस: https://j-sen.jp/entry/555019/y 

  अनलाइन अप्लाई गर्दा केहि समस्या परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् : 080-4680-5205 
  सम्पर्क समय :10 देखि 5 बजे सम्म (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म मात्र )
    查看全部

  a.JPG

  -पसलको नाम: 焼肉なべしま (याकिनिकु नाबेसिमा)
  - कामको प्रकार :
  a) किचेन स्टाफ
  b)हल स्टाफ

  - स्थान :  福岡県糟屋郡志免町別府北1丁目12-5
  - स्टेशन : Yusu Station बाट 21 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 10:00 ~ 23:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 1 दिन र दिनको 2 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 900円 
  - शनिबार , आइतबार र सार्वजनिक बिदामा : 950円  ।

  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ​।​
   
  यो काम अपलाई गर्नको लागि यता क्लिक गर्नुहोस: https://j-sen.jp/entry/555019/y 

  अनलाइन अप्लाई गर्दा केहि समस्या परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् : 080-4680-5205 
  सम्पर्क समय :10 देखि 5 बजे सम्म (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म मात्र )
   

  すき家 (Sukiya), Fukuoka

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 762 views • 2018-05-11 14:11 • 来自相关话题

  -पसलको नाम: すき家 (Sukiya)
  - कामको प्रकार : Hall Staff

  - स्थान :  福岡県小郡市小郡字江下1483-4
  - स्टेशन : Ogori Station बाट 15 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : 
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 00:00 ~ 00:00 ( २४ घन्टे पसल )
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 2 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 870円 
  - राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजेको समयमा प्रति घण्टा: 1090円

  - यातायात ख़र्च : 400 円 
  - शनिबार , आइतबार र सार्वजनिक बिदामा : +30円 अप हुने ।
  यो काम अपलाई गर्नको लागि यता क्लिक गर्नुहोस: https://j-sen.jp/entry/306684/y 

  अनलाइन अप्लाई गर्दा केहि समस्या परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् : 080-4680-5205 
  सम्पर्क समय :10 देखि 5 बजे सम्म (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म मात्र )
    查看全部
  400x300-f1.jpg

  -पसलको नाम: すき家 (Sukiya)
  - कामको प्रकार : Hall Staff

  - स्थान :  福岡県小郡市小郡字江下1483-4
  - स्टेशन : Ogori Station बाट 15 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : 
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 00:00 ~ 00:00 ( २४ घन्टे पसल )
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 2 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 870円 
  - राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजेको समयमा प्रति घण्टा: 1090円

  - यातायात ख़र्च : 400 円 
  - शनिबार , आइतबार र सार्वजनिक बिदामा : +30円 अप हुने ।
  यो काम अपलाई गर्नको लागि यता क्लिक गर्नुहोस: https://j-sen.jp/entry/306684/y 

  अनलाइन अप्लाई गर्दा केहि समस्या परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् : 080-4680-5205 
  सम्पर्क समय :10 देखि 5 बजे सम्म (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म मात्र )
   

  Softbank, स्युउसोकु पनि गर्न सकिने (Part time)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 751 views • 2018-05-11 13:43 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : softbank को मोबाइल बेचबिखन गर्ने  ।

  - स्थान :  福岡県大野城市瓦田4丁目3−35
  - स्टेशन : Kasugabaru Station बाट 8 मिनेट पैदल ।

  - कामको समय : 10:00 ~ 19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 4 दिन र दिनको 8 घण्टा गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 1000円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ  

  यता बाट अनलाइन अप्लाई गर्नुहोस् : https://j-sen.jp/entry/578009/y 查看全部
  400x300-f1.jpg

  - कामको प्रकार : softbank को मोबाइल बेचबिखन गर्ने  ।

  - स्थान :  福岡県大野城市瓦田4丁目3−35
  - स्टेशन : Kasugabaru Station बाट 8 मिनेट पैदल ।

  - कामको समय : 10:00 ~ 19:00 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 4 दिन र दिनको 8 घण्टा गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 1000円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ  

  यता बाट अनलाइन अप्लाई गर्नुहोस् : https://j-sen.jp/entry/578009/y

  Udon Shop, (Hall and Kitchen Job), Fukuoka

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 820 views • 2018-05-02 19:43 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : उदोन शपको हल तथा किचेनमा  ।

  - स्थान : 福岡市西区橋本1丁目8-15
  - स्टेशन :Hashimoto Station (Fukuoka) बाट  मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006161542
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 19:00~23:00
  - प्रति घण्टा: 850 円 (After 10pm 1063円)

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 4 दिन र दिनको 4 घण्टा गर्न सक्नुपर्ने ।
  - यातायात ख़र्च: प्रति महिना 8000円  सम्म उपलब्ध छ ।
   
  विशेषता :
  - शनिबार र आइतबार प्रति घण्टा​मा +130円 अप हुने ​।​
  -शनिबार र आइतबारमा कुनै एकदिन काम गर्नसक्नु पर्ने छ 

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
    查看全部

  7cb5130591764e99b1615ce209272b96.jpg

  - कामको प्रकार : उदोन शपको हल तथा किचेनमा  ।

  - स्थान : 福岡市西区橋本1丁目8-15
  - स्टेशन :Hashimoto Station (Fukuoka) बाट  मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006161542
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय : 19:00~23:00
  - प्रति घण्टा: 850 円 (After 10pm 1063円)

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 4 दिन र दिनको 4 घण्टा गर्न सक्नुपर्ने ।
  - यातायात ख़र्च: प्रति महिना 8000円  सम्म उपलब्ध छ ।
   
  विशेषता :
  - शनिबार र आइतबार प्रति घण्टा​मा +130円 अप हुने ​।​
  -शनिबार र आइतबारमा कुनै एकदिन काम गर्नसक्नु पर्ने छ 

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
  6bf79a55eafdf31b660978e62c234588.JPG