Notification settings The new notifications

  I want job

  Reply

  Anonymous Post • 2 person concerned • 0 replies • 873 views • 2019-03-30 01:17 • 来自相关话题

  car parts manufacturing and inspection Staff

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 853 views • 2019-03-26 17:41 • 来自相关话题

  Shizuoka-ken Job

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 854 views • 2018-12-10 10:09 • 来自相关话题

   

  a.PNG

   

  Salad company, Kawagoe to Shizuoka-ken

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 874 views • 2018-12-04 10:06 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : सलाद को बर्गीकरण गर्ने काम (सजिलो काम )
   
  = काम हुने अवधि: December 19 ~December 24
  = खावागोए देखि सिजुओका सम्म र फर्किंनलाई कम्पनीको बसको ब्यवस्था भएको ।
  = खान र बस्नलाई होटेलको सुबिधा सबै कम्पनीले बहोर्ने छ ।

  काम हुने स्थान : सिजुओका
  भाषा आवस्यकता : थोरै भए हुने 

  कामको समय : 
  a) 9:00 ~ 19:00 (डे शिफ्ट)
  b) 19:00 ~ 2:00 (नाइट शिफ्ट )

  प्रति घण्टा : 1000円 ~1250円 
  आवस्यक संख्या: 5-10 जना (पुरुष मात्र )
   
  सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (Nepali)
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部

  a.PNG

  कामको प्रकार : सलाद को बर्गीकरण गर्ने काम (सजिलो काम )
   
  = काम हुने अवधि: December 19 ~December 24
  = खावागोए देखि सिजुओका सम्म र फर्किंनलाई कम्पनीको बसको ब्यवस्था भएको ।
  = खान र बस्नलाई होटेलको सुबिधा सबै कम्पनीले बहोर्ने छ ।

  काम हुने स्थान : सिजुओका
  भाषा आवस्यकता : थोरै भए हुने 

  कामको समय : 
  a) 9:00 ~ 19:00 (डे शिफ्ट)
  b) 19:00 ~ 2:00 (नाइट शिफ्ट )

  प्रति घण्टा : 1000円 ~1250円 
  आवस्यक संख्या: 5-10 जना (पुरुष मात्र )
   
  सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (Nepali)
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  Hall/ Kitchen (Shizuoka-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 670 views • 2018-05-28 09:41 • 来自相关话题

  - कम्पनिको नाम: Hamanaoko Electric Equipment Co., Ltd.
  - कामको प्रकार : हल अथवा  किचेनमा 

  - स्थान :  静岡県湖西市吉美一ノ宮3297-7
  - स्टेशन : Washizu Station बाट 42 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006362278
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 06:30~14:30
  a) 06:30〜09:30 
  b) 10:00〜14:30 

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, 5 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि काम गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 840 円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ।
  - खानाको सुबिधा भएको ।  

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  a.JPG

  - कम्पनिको नाम: Hamanaoko Electric Equipment Co., Ltd.
  - कामको प्रकार : हल अथवा  किचेनमा 

  - स्थान :  静岡県湖西市吉美一ノ宮3297-7
  - स्टेशन : Washizu Station बाट 42 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006362278
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 06:30~14:30
  a) 06:30〜09:30 
  b) 10:00〜14:30 

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, 5 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि काम गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 840 円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ।
  - खानाको सुबिधा भएको ।  

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Sushi Shop, Nishikikawa Station (निशी खाकेगावा स्टेशन , शिजुओका-केन )

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 722 views • 2018-05-04 17:05 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: Sushi Shop को हलमा 

  - स्थान :  静岡県掛川市大池717-1
  - स्टेशन : Nishikikawa Station (निशी खाकेगावा स्टेशन , शिजुओका-केन ) बाट 12 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006204303​
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय :
  a) 09:00〜17:00  (9am to 5pm)
  b) 17:00〜22:00  (5pm to 10pm)
  c) 21:00〜00:00  (9pm to 12am)
  d) 09:00〜00:00  (9am to 12am)

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने छ ।

  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - शनिबार , आइतबार र सार्वजनिक बिदामा प्रति घण्टामा: 50円 अप हुने 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ( कम्पनीको नियम अनुसार )।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  f1b758f9d0a19b11d572da6f15f4ece2.jpg

  - कामको प्रकार: Sushi Shop को हलमा 

  - स्थान :  静岡県掛川市大池717-1
  - स्टेशन : Nishikikawa Station (निशी खाकेगावा स्टेशन , शिजुओका-केन ) बाट 12 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006204303​
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय :
  a) 09:00〜17:00  (9am to 5pm)
  b) 17:00〜22:00  (5pm to 10pm)
  c) 21:00〜00:00  (9pm to 12am)
  d) 09:00〜00:00  (9am to 12am)

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने छ ।

  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - शनिबार , आइतबार र सार्वजनिक बिदामा प्रति घण्टामा: 50円 अप हुने 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ( कम्पनीको नियम अनुसार )।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Coach Brand Shop, Gotemba (Shizuoka-ken) गोतेम्बा आउटलेट, शिजुओका केन

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1088 views • 2018-04-24 11:26 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: Coach ब्रान्ड शपमा  ।

  - स्थान : 静岡県御殿場市深沢1312 御殿場プレミアムアウトレット850 ( गोतेम्बा आउटलेट )
  - स्टेशन : Gotemba Station

  - कामको कोड : W006251880
  - भाषा आवस्यकता : कम्तिमा N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  - कामको समय : 09:30~21:30   (9:30am to 9:30pm) 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3  दिन र दिनको 6 घण्टा गर्न सक्नु पर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 1200 円 
  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ  ।​
  - आफ्नै सवारी-साधन प्रयोग गरेर काममा आउन सकिने छ ।​
  - शनिबार र आइतबार समेटिएर गर्न सक्नेलाइ प्राथमिकता ।
   
  कामको लागि कपडाको नियम :
  - महिलाको हकमा: कालो ज्याकेट अथवा कार्डिगन् / सेतो tshirt /कालो प्यान्ट अथवा स्कर्ट / साधारण जुत्ता 
  -पुरुषको हकमा: कालो सुट /सेतो सर्ट /कालो साधारण छालाको जुत्ता (टाई अनिवार्य छैन )

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部
  a.JPG

  - कामको प्रकार: Coach ब्रान्ड शपमा  ।

  - स्थान : 静岡県御殿場市深沢1312 御殿場プレミアムアウトレット850 ( गोतेम्बा आउटलेट )
  - स्टेशन : Gotemba Station

  - कामको कोड : W006251880
  - भाषा आवस्यकता : कम्तिमा N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  - कामको समय : 09:30~21:30   (9:30am to 9:30pm) 
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3  दिन र दिनको 6 घण्टा गर्न सक्नु पर्ने ।

  - प्रति घण्टा : 1200 円 
  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ  ।​
  - आफ्नै सवारी-साधन प्रयोग गरेर काममा आउन सकिने छ ।​
  - शनिबार र आइतबार समेटिएर गर्न सक्नेलाइ प्राथमिकता ।
   
  कामको लागि कपडाको नियम :
  - महिलाको हकमा: कालो ज्याकेट अथवा कार्डिगन् / सेतो tshirt /कालो प्यान्ट अथवा स्कर्ट / साधारण जुत्ता 
  -पुरुषको हकमा: कालो सुट /सेतो सर्ट /कालो साधारण छालाको जुत्ता (टाई अनिवार्य छैन )

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  Sushi Shop Furusho Station ( फुरुस्योउ स्टेशन , शिजुओका-केन )

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1032 views • 2018-04-19 15:59 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: Sushi Shop को हलमा 

  - स्थान :  静岡県静岡市葵区長沼1008-1
  - स्टेशन : Furusho Station ( फुरुस्योउ स्टेशन , शिजुओका-केन ) बाट 4 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006204163
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय :
  a) 09:00〜17:00  (9am to 5pm)
  b) 17:00〜22:00  (5pm to 10pm)
  c) 21:00〜00:00  (9pm to 12am)
  d) 09:00〜00:00  (9am to 12am)

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने छ ।

  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - शनिबार , आइतबार र सार्वजनिक बिदामा प्रति घण्टामा: 50円 अप हुने 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ( कम्पनीको नियम अनुसार )।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  45300004000.jpg

  - कामको प्रकार: Sushi Shop को हलमा 

  - स्थान :  静岡県静岡市葵区長沼1008-1
  - स्टेशन : Furusho Station ( फुरुस्योउ स्टेशन , शिजुओका-केन ) बाट 4 मिनेट पैदल ।

  - कामको कोड : W006204163
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।

  - कामको समय :
  a) 09:00〜17:00  (9am to 5pm)
  b) 17:00〜22:00  (5pm to 10pm)
  c) 21:00〜00:00  (9pm to 12am)
  d) 09:00〜00:00  (9am to 12am)

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने छ ।

  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - शनिबार , आइतबार र सार्वजनिक बिदामा प्रति घण्टामा: 50円 अप हुने 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ( कम्पनीको नियम अनुसार )।

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Golf Course Shop, Sales Staff (shizuoka-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 779 views • 2018-04-12 14:56 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : गल्फको समानहरु बेच्ने (Sales Staff)

  - स्थान :  静岡県富士宮市猪之頭2971 (फुजिनोमिया- सी ,शिजुओका-केन )

  - कामको कोड : W006242882
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 07:00~12:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको घण्टा 5 गर्न सक्नुपर्ने ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा : 1100 円 
  - ट्रेनिंग (केन्स्युउ) अवधि 3 महिना: 1000 円
  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ 

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  a.JPG

  - कामको प्रकार : गल्फको समानहरु बेच्ने (Sales Staff)

  - स्थान :  静岡県富士宮市猪之頭2971 (फुजिनोमिया- सी ,शिजुओका-केन )

  - कामको कोड : W006242882
  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 07:00~12:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको घण्टा 5 गर्न सक्नुपर्ने ।

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा : 1100 円 
  - ट्रेनिंग (केन्स्युउ) अवधि 3 महिना: 1000 円
  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ 

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Bentou Job, Fukuroi Station (Shizuoka-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1819 views • 2018-03-16 09:35 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: Bentou Job
    Part Time र Visa Support को व्यवस्था पनि भएको ।

  - स्थान :  Shizuoka-ken (शिजुओका-केन )
  - स्टेशन : Fukuroi Station  ( फुकुरोइ स्टेशन )

  - भाषा आवस्यकता : थोरै ।

  - कामको समय :
  a) 8:00 ~ 17:00  (8am to 5pm)
  b) 8:00 ~ 18:00 (8am  to 6pm)
  c) 21:00 ~ 5:00  (9pm to 5am)
  d) 24:00 ~ 6:00 (12am to 6am)

  - प्रति घण्टा : 950 円   (Night: 1050円)
  - यातायात ख़र्च : 500 円 

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  =Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  010ce8a67a734659b6e8b8871e1374e3.jpg

  - कामको प्रकार: Bentou Job
    Part Time र Visa Support को व्यवस्था पनि भएको ।

  - स्थान :  Shizuoka-ken (शिजुओका-केन )
  - स्टेशन : Fukuroi Station  ( फुकुरोइ स्टेशन )

  - भाषा आवस्यकता : थोरै ।

  - कामको समय :
  a) 8:00 ~ 17:00  (8am to 5pm)
  b) 8:00 ~ 18:00 (8am  to 6pm)
  c) 21:00 ~ 5:00  (9pm to 5am)
  d) 24:00 ~ 6:00 (12am to 6am)

  - प्रति घण्टा : 950 円   (Night: 1050円)
  - यातायात ख़र्च : 500 円 

  सम्पर्क : 
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan) ।
  =Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।