Musashino Bento-Askadai Station

तुरुन्तै मेंसेचु लिएर काम गर्न सकिने !
कामको प्रकार : मुशासिनो बेन्तो (बेन्तोउ काम) सजिलो काम
स्थान : Asakadai Station
स्टेशन : Asakadai Station (आसाकादाइ स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा 10 मिनेट
भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि हुने
समय : 8:00 ~ 19:00 काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्नु पर्ने ( शनिबार र आइतबार बाहेक )
प्रति घण्टा : 1000 円 यातायात ख़र्च : 500 円 प्रति दिन
नोट : =भिषा: डिपेनडेन्ट भिषा, पर्मानेन्ट भिषा र रिफ्युजी भिषाको लागि मात्र उपयुक्त
आवस्यक : 2 जना पुरुष मात्र
फोन:-048-813-1519
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered