Okabe Station

ff5a893eb4c18b54a570f4449267d52a.jpg


Job Type: Vegetable cutting and packing Job.
Location: Saitama-ken
Station: Okabe Station
 
Working Hours: 9:00 ~ 18:00
Hourly Wage: 900円 
Transportation Fare: 500円
 
Language: Basic Japanese Language
Working Days: should able to work atleast 2 days a week.
 
Visa Type: Student, Dependent, Spouse, Permanent or Refugee visa (work permit holder)
 
Contact: 
= 090 6658 9841 (For english,nepali or Japanese language)
= 080 3944 2571 (For english,nepali or Japanese language)

=========================================================

- कामको प्रकार :
- महिला: भेजिटेबल कटिंग ,प्याकिङ्ग गर्ने ।
- पुरुष: कटिंग, प्याकिंगको लागि आवस्यक सामग्री ओसार-पसार गर्ने ।  

- स्थान:  Saitama-ken (साइतामा-केन )
- स्टेशन: Okabe Station (ओकाबे स्टेशन) बाट 10-15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा ।
 
 - कामको समय: 9:00 ~ 18:00
 ​- प्रति घण्टा: 900円 
- यातायात ख़र्च: 500円

- भाषा आवस्यकता :  सामान्य ।

- काम गर्नु पर्ने दिन: सातै दिन काम हुने ठाउँ  ।
( शनिबार ,आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिन मात्र पनि गर्न सकिने छ।)

- भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
 
सम्पर्क : 
= 090 6658 9841 (नेपारुजिन )
= 080 3944 2571 (नेपारुजिन )
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered