कामको प्रकार:हाउसकीपिंग काम गर्ने स्थान: KYOUTO( 京都府) 1= Imadegawa-eki 今出川駅[6]から徒歩約9分 2= Shichijō-eki   七条駅 [2]から徒歩約7分

KYOUTO( 京都府)
कामको प्रकार:हाउसकीपिंग
काम गर्ने स्थान: KYOUTO( 京都府)
1= Imadegawa-eki 今出川駅[6]から徒歩約9分
2= Shichijō-eki   七条駅 [2]から徒歩約7分
काम गर्ने समय:
8時~14時
8時~15時
9時~14時)
9時~15時
10時~14時
10時~15時
11時~15時
11時~16時
11時~17時
क्युके:30 मिनेट
प्रति घण्टा: 1050 円
यातायात खर्च: 800円उपलब्ध छ
भाषा आवस्यकता: दैनिकीमा प्रयोग हुने भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने
सम्पर्क: 080-3520-9967
फोन गर्दा क्योतोको कामको लागि उल्लेख गर्नुहोस
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered