- कामको प्रकार: आराइबाको काम - स्थान : क्योतो(京都府)

- कामको प्रकार: आराइबाको काम
- स्थान : क्योतो(京都府)
- स्टेशन :
क्योतो सियाकुसोमाय स्टेशन (京都市役所前駅 )
सनज्योउ स्टेशन (三条駅 )
जिन्गु मरुतामाची स्टेशन (神宮丸太町駅 )
बाट 5 मिनेट पैदल ।
- भाषा आवस्यकता : सामान्य भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
- कामको समय : 07:00 ~ 23:00 (7am to 11pm)
7~12、12~17,17~23 काम गर्न सकिने
- काम गर्नु पर्ने दिन: कम्तिमा हप्ताको 2-3 दिन र दिनको 5 घण्टा ।
- कम्तिमा २ दिन (शनि र आईतबार मात्र पनि ओके)
- भिषा : भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट , पर्मानेण्ट र रिफुजी वर्क प्रमिट भयको ।
- प्रति घण्टा : 1050 円
- यातायात ख़र्च : दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ
सम्पर्क : 080-3520-9967
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered