कामको प्रकार: होटल चेकर Hotel Checker

कामको प्रकार: होटल चेकर Hotel Checker
- स्थान : Tokyo
- स्टेशन: Yūrakuchō Station(有楽町駅)Ginza Station
銀座駅 बाट 5मिनेट पैदल
- भाषा आवस्यकता : N3भाषा बोल्न सक्नुपर्ने
- कामको समय:
ー10:00~15:00
ーसनिबार आइतबार मात्र पनि काम गर्न सकिने
- भिषा :गाकुसेइ,डिपेनडेण्ट पर्मानेण्ट र रिफुजी भिषा(वर्क प्रमिट भयको
- प्रति घण्टा: 1200円
- यातायात ख़र्च: उपलब्द छ
सम्पर्क :मोबाइल 080-3520-9967
कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होल
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered