वर्किङ्ग भिषाको अवसर !!

वर्किङ्ग भिषाको अवसर !!
Working Visa offer !!
- स्थान: शिन्ज्युकु टोक्यो Shinjyuku Tokyo
- काम गर्ने स्थान: टोक्यो Tokyo、
- कामको प्रकार: फ्याक्ट्रीमा मेसिनहरु प्रयोग गरेर समानहरु काट्ने, उत्पादन、सामानहरु छुटाउने आदि
=फ्याक्ट्री/ कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको खान्रीस्या भएर काम गर्ने ।
=(गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने आदि) !!
- बिशेषता:
- भाषा राम्रो संग बोल्न नसक्नेहरुको लागि पनि उपयुक्त छ ।
- सेइ-स्याइन (正社員) नियुक्तिको व्यवस्था पनि भएको ।
- प्रमोशनको व्यवस्था भएको ।
- कम्पनी बाट बस्ने कोठाको व्यवस्था भएको ।
काम गर्ने समय: 10:00~ 19:00 + ओवरटाइम(20h~40h) per month हुने ।
तलब: बेसिक मासिक तलब 212000 円 बाट सुरु हुने ।
ओवरटाइम भएको खण्डमा ओवरटाइमको रकम पनि दिइने छ ।
- यातायात खर्च: महिनाको 30 ,000円 सम्म उपलब्ध छ
उपयुक्त:- तेन्स्योकू (転職-- कम्पनि चेन्ज) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ अथवा
- जापानमा सेनमोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
- Business related पढिराख्नु भएकोहरू लाई ।
- N2/ level बराबर जापानिज भाषामा कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने। (certificate अनिवार्य छैन )
छनोट प्रक्रिया:
- फोन (電話)
- रिकेकिस्यो (履歴書)
- अन्तरवार्ता (面接)
- केन्स्युउ/ ट्रेनिंग (研修)
- स्याइन (社員)
社員 भइसकेपछि :
- काम: दिनमा 8 घण्टा (सो भन्दा बढि भएमा, ओवरटाइमको रुपमा हिसाब हुने )
- काम: हप्ताको 5 दिन (सो भन्दा बढि भएमा, ओवरटाइमको रुपमा हिसाब हुने )
- पुरै यातायात खर्च उपलब्ध हुनेछ
- बार्षिक तलबमा ब्रिदी हुने
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered