-होटेलमा बेड मेकिङ्ग कामको अवसर

आवश्यकता।/आवश्यकता /आवश्यकता
-होटेलमा बेड मेकिङ्ग कामको अवसर
-स्टेसन :①एबिशु स्टेशन (JR恵比寿駅)
② सबवे लाइन(地下鉄日比谷線)
(एबिशु स्टेशनबाट 7 ~10 मिनेट पैदल।)
-समय:①13:30(14:00)~18:00
②14:00~19:00(ब्रेक 30 मिनेट )
③15:00~20:00(ब्रेक 30 मिनेट )
-प्रति घण्टा:1150円 /
-ट्रेन भाडा :1000円 प्रति दिन सम्म
-भाषा आवस्यकता: N4 बराबर (सामान्य बोल्न सक्ने)।
- भिषा: - वर्क प्रर्मिट भएको जुनसुकै भिसा (गाकुसेई ,डिपेन्डेन ,रिफुजी ,अन्य )
-काम हुने दिन : हप्ताको 7 दिन
-काम गर्नुपर्ने दिन :सनिवार वा आइतबारमा एकदिन गरि हप्ताको 3दिन भन्दा माथि।
-आवश्यकता संख्या: 10 जना
-अन्य :महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त ।
सम्पर्क तथा थप जानकारीको लागि तलको फर्म भरेर पठाउनु होला।
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered