Notification settings The new notifications

  यासाइ कम्पनीमा

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 539 views • 2019-10-04 12:03 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : यासाइ कम्पनीमा
  स्थान: Kawagoe, Higashi tokorozawa, Okegawa लगायतका स्थान हरुमा 
  भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने 
  कामको समय :
  a) 8:00~17:00
  b)17:00 ~23:00
  b) 21:00~ 6:00

  काम: आफुलाई मिल्ने दिनको लागि सल्लाह गर्न सकिने 
  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 

  प्रति घण्टा : 930円 ~1162円

  सम्पर्क: 080 9709 9841 (नेपाली भाषामा कुरा गर्न सकिने) 查看全部
  a.PNG

  कामको प्रकार : यासाइ कम्पनीमा
  स्थान: Kawagoe, Higashi tokorozawa, Okegawa लगायतका स्थान हरुमा 
  भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने 
  कामको समय :
  a) 8:00~17:00
  b)17:00 ~23:00
  b) 21:00~ 6:00

  काम: आफुलाई मिल्ने दिनको लागि सल्लाह गर्न सकिने 
  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 

  प्रति घण्टा : 930円 ~1162円

  सम्पर्क: 080 9709 9841 (नेपाली भाषामा कुरा गर्न सकिने)

  Meat Cutting, Packing Job, Kawagoe

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 402 views • 2019-10-03 14:33 • 来自相关话题

   
  - कामको विवरण: मीट कम्पनीमा कटिंग, प्याकिंग को काम 

  - स्टेशन : Kawagoe Station (Saitama-ken)
  - भाषा: थोरै भए पुग्ने (N5 level)

  - काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)-- 8 घण्टा फिक्स शिफ्ट   
  - प्रति घण्टा: 930円 ~ 1030円
  -यातायात खर्च : उपलब्ध छैन । (खावागोए र होन्-खावागोए बाट कम्पनीको  बस सुबिधा उपलब्ध छ )          

  - हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।

  बिशेषता: Handcash लिन मिल्ने (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि )

  सम्पर्क: 080 9709 9841  查看全部
  070b905d6e9b642fb61faaee66fd339.jpg

   
  - कामको विवरण: मीट कम्पनीमा कटिंग, प्याकिंग को काम 

  - स्टेशन : Kawagoe Station (Saitama-ken)
  - भाषा: थोरै भए पुग्ने (N5 level)

  - काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)-- 8 घण्टा फिक्स शिफ्ट   
  - प्रति घण्टा: 930円 ~ 1030円
  -यातायात खर्च : उपलब्ध छैन । (खावागोए र होन्-खावागोए बाट कम्पनीको  बस सुबिधा उपलब्ध छ )          

  - हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।

  बिशेषता: Handcash लिन मिल्ने (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि )

  सम्पर्क: 080 9709 9841 

  Car Parts Inspection, Tsukinowa Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 597 views • 2019-10-01 16:35 • 来自相关话题

  हातमा तलब लिन सकिने काम !!

  काम: गाडीको पाठपुर्जा निरीक्षण गर्ने काम  
  बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्नेहरुको लागि उपयुक्त छ 
  स्थान: साइतामा-केन, Saitama -ken
  स्टेशन:चुकीनोवा स्टेशन (Tsukinowa Station ) स्टेशन बाट पैदल 20 मिनेट 

  काम गर्ने समय: 8:00~17:00 (ओवरटाइम काम पनि हुने )
  प्रति घण्टा: 1100 円
  यातायात खर्च: 500 円  

  काम हुने दिन: आपशी सल्लाहमा (सोमबार देखि शुक्रबार भित्र )
  कम्पनी बिदा हुने दिन: शनिबार, आइतबार र रातो बिदा
   
  सम्पर्क: 080 9709 9841 (नेपाली भाषामा कुरा गर्न सकिने) 查看全部
  a.PNG

  हातमा तलब लिन सकिने काम !!

  काम: गाडीको पाठपुर्जा निरीक्षण गर्ने काम  
  बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्नेहरुको लागि उपयुक्त छ 
  स्थान: साइतामा-केन, Saitama -ken
  स्टेशन:चुकीनोवा स्टेशन (Tsukinowa Station ) स्टेशन बाट पैदल 20 मिनेट 

  काम गर्ने समय: 8:00~17:00 (ओवरटाइम काम पनि हुने )
  प्रति घण्टा: 1100 円
  यातायात खर्च: 500 円  

  काम हुने दिन: आपशी सल्लाहमा (सोमबार देखि शुक्रबार भित्र )
  कम्पनी बिदा हुने दिन: शनिबार, आइतबार र रातो बिदा
   
  सम्पर्क: 080 9709 9841 (नेपाली भाषामा कुरा गर्न सकिने)

  大根 (मुला कम्पनी) , Saitama

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 858 views • 2019-10-01 15:38 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : मुला(だいこん) कम्पनीको काम स्थान : साइतामा-केन  खावागोए (Saitama-ken, Kawagoe) 
  स्टेशन :  खावागोए स्टेशन (Kawagoe Station) बाट लोकल बसमा
  भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने 
  कामको समय : 8:30 ~ 19:00 (दिनको 10 घण्टा सम्म हुने )
  ओभर टाइम : ओभर टाइम पनि हुने (ओभर टाइमको प्रति घण्टा: 1187 yen )

  काम गर्न सकिने दिन: बुधबार, बिहिबार र शुक्रबार (कम्तिमा २ दिन ) 
  महिलाहरुको लागि उपयुक्त काम 

  प्रति घण्टा : 950 円 
  यातायात ख़र्च : 350 円 
  आवस्यकता: 4-5 जना मात्र 

  सम्पर्क :
  = 080 9709 9841 ( Nepali ) 查看全部
  db8c68b505e2ded3f06494bbf1b852d4.jpg

  कामको प्रकार : मुला(だいこん) कम्पनीको काम स्थान : साइतामा-केन  खावागोए (Saitama-ken, Kawagoe) 
  स्टेशन :  खावागोए स्टेशन (Kawagoe Station) बाट लोकल बसमा
  भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने 
  कामको समय : 8:30 ~ 19:00 (दिनको 10 घण्टा सम्म हुने )
  ओभर टाइम : ओभर टाइम पनि हुने (ओभर टाइमको प्रति घण्टा: 1187 yen )

  काम गर्न सकिने दिन: बुधबार, बिहिबार र शुक्रबार (कम्तिमा २ दिन ) 
  महिलाहरुको लागि उपयुक्त काम 

  प्रति घण्टा : 950 円 
  यातायात ख़र्च : 350 円 
  आवस्यकता: 4-5 जना मात्र 

  सम्पर्क :
  = 080 9709 9841 ( Nepali )

  Meat Company, Kawagoe

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 366 views • 2019-10-01 13:16 • 来自相关话题

   
  - कामको विवरण: मीट कम्पनीमा 

  - स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनीको बसमा ।

  - महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।
  - भाषा: थोरै भए पुग्ने ।

  - काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)-- 8 घण्टा फिक्स शिफ्ट   
  - प्रति घण्टा: 1000円 (पुरुष) //  930円  (महिला)   
  -यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।            

  - हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
   - भिषा: गाकुसेइ, डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) भएको हरुलाई उपयुक्त  ।

  बिशेषता:
  - (Handcash लिन मिल्ने ।

  सम्पर्क:
  = 080 4415 6733 (नेपाली) 

  ​= सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!! 
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला 查看全部
   
  nn.PNG

  - कामको विवरण: मीट कम्पनीमा 

  - स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनीको बसमा ।

  - महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।
  - भाषा: थोरै भए पुग्ने ।

  - काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)-- 8 घण्टा फिक्स शिफ्ट   
  - प्रति घण्टा: 1000円 (पुरुष) //  930円  (महिला)   
  -यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।            

  - हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
   - भिषा: गाकुसेइ, डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) भएको हरुलाई उपयुक्त  ।

  बिशेषता:
  - (Handcash लिन मिल्ने ।

  सम्पर्क:
  = 080 4415 6733 (नेपाली) 

  ​= सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!! 
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला

  vegetable company

  madhumaharjan Published the article • 0 comments • 410 views • 2019-10-01 11:16 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिङ्गको काम ।

  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।

  स्थान: साइतामा-केन ।
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।

  कामको गर्ने समय: 09:00 ~ 18:00
                           22:00~06:00
  प्रति घण्टा : 900円~1000円

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त ।
  - काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा )।

  विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने काम ।
  - गाकुसेइ र डिपेनडेन्टलाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ ।
   
  सम्पर्क:
  070-1946-8398 查看全部
  3262770f6d240a5993036a6826f82f4c.png


  कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिङ्गको काम ।

  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।

  स्थान: साइतामा-केन ।
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।

  कामको गर्ने समय: 09:00 ~ 18:00
                           22:00~06:00
  प्रति घण्टा : 900円~1000円

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त ।
  - काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा )।

  विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने काम ।
  - गाकुसेइ र डिपेनडेन्टलाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ ।
   
  सम्पर्क:
  070-1946-8398

  Vegetable Cutting And Packing Job !!

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 337 views • 2019-09-30 14:55 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : भेजिटेबल कटिंग गर्ने र प्याकिंग गर्ने।
  - स्थान : साइतमा-केन (Saitama -ken)​
   
  - स्टेशन​:
  a) Minami-Furuya Station (मिनामी फुरुया स्टेशन) बाट पैदल 10 मिनेट 
  b) Kawagoe station (खावागोए स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा ​।​

  - भाषा : भाषा थोरै भए पुग्ने ।
  - फिक्स शिफ्टमा काम गर्न सकिने (दिन आफूले रोज्न सकिने)

  - कामको समय :  9:00〜17:00/18:00 सम्म।
  - प्रति घण्टा : 930円 
  - यातायात ख़र्च : 300 円 / दिन ।​

  - कम्पनीको बसको व्यवस्था भएको: (बिहान 9 बजे कामको लागि)
  a) खावागोए स्टेशनबाट 7:50 बजेको बस ।
  b)  मिनामी फुरुया स्टेशनबाट 8:15 बजेको बस ।

  - काम हुने दिन:  सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  - भिषा: डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) लाइ उपयुक्त 
  - आवस्यक संख्या : 10 जना सम्म ।
   
  सम्पर्क:
  = 080-3944-2571 ( Nepali ) 
  = 080 3903 9883 (Nepali)
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!! 查看全部

  e390f4d0be7121f3ac1449b6ed5ec222.png

  - कामको प्रकार : भेजिटेबल कटिंग गर्ने र प्याकिंग गर्ने।
  - स्थान : साइतमा-केन (Saitama -ken)​
   
  - स्टेशन​:
  a) Minami-Furuya Station (मिनामी फुरुया स्टेशन) बाट पैदल 10 मिनेट 
  b) Kawagoe station (खावागोए स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा ​।​

  - भाषा : भाषा थोरै भए पुग्ने ।
  - फिक्स शिफ्टमा काम गर्न सकिने (दिन आफूले रोज्न सकिने)

  - कामको समय :  9:00〜17:00/18:00 सम्म।
  - प्रति घण्टा : 930円 
  - यातायात ख़र्च : 300 円 / दिन ।​

  - कम्पनीको बसको व्यवस्था भएको: (बिहान 9 बजे कामको लागि)
  a) खावागोए स्टेशनबाट 7:50 बजेको बस ।
  b)  मिनामी फुरुया स्टेशनबाट 8:15 बजेको बस ।

  - काम हुने दिन:  सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  - भिषा: डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) लाइ उपयुक्त 
  - आवस्यक संख्या : 10 जना सम्म ।
   
  सम्पर्क:
  = 080-3944-2571 ( Nepali ) 
  = 080 3903 9883 (Nepali)
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!

  Supermarket product Sorting Job, Chiba (Nodashi Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 538 views • 2019-09-26 16:09 • 来自相关话题

  काम: सुपा, कोन्बिनिको सामान बर्गिकरण गर्ने काम 

  स्थान: चिबा-केन 
  स्टेशन: खासिवा स्टेशन (Kashiwa Station) , नोदाशी स्टेशन (Nodashi Station) बाट बस सुविधा उपलब्ध छ

  कामको समय: 21:00 ~ 7:00
  प्रति घण्टा: 1250円 (२२:००~५:००) , (सो बाहेकको समयमा 1000円 )
  यातायात खर्च: 500円 

  सम्पर्क: 
  090 6658 9841(नेपाली)
  080 3903 9883 (नेपाली)
  080 3944 2571(नेपाली) 查看全部
  e.PNG

  काम: सुपा, कोन्बिनिको सामान बर्गिकरण गर्ने काम 

  स्थान: चिबा-केन 
  स्टेशन: खासिवा स्टेशन (Kashiwa Station) , नोदाशी स्टेशन (Nodashi Station) बाट बस सुविधा उपलब्ध छ

  कामको समय: 21:00 ~ 7:00
  प्रति घण्टा: 1250円 (२२:००~५:००) , (सो बाहेकको समयमा 1000円 )
  यातायात खर्च: 500円 

  सम्पर्क: 
  090 6658 9841(नेपाली)
  080 3903 9883 (नेपाली)
  080 3944 2571(नेपाली)

  Book Company , Okegawa Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 506 views • 2019-09-26 11:37 • 来自相关话题

  काम: किताब कम्पनीमा (सजिलो काम)
  स्थान : साइतामा-केन (Saitama -ken )

  काम हुने स्थान: ओकेगावा स्टेशन (Okegawa Station) 
  ओकेगावा स्टेशनबाट कम्पनी बसको सुविधा भएको 

  कामको समय: 8:30 ~ 17:00 
  प्रतिघण्टा : 900円

  कामको दिन: सोमबार देखि शनिबार सम्म (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा)
  कम्पनि बन्द रहने दिन:आइतबार।
  आवस्यकता: 10 जना सम्म 
  सम्पर्क :
  =080 3344 5178 ( नेपाली )
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा मेसेज गर्नुहोला  查看全部


  c.PNG

  काम: किताब कम्पनीमा (सजिलो काम)
  स्थान : साइतामा-केन (Saitama -ken )

  काम हुने स्थान: ओकेगावा स्टेशन (Okegawa Station) 
  ओकेगावा स्टेशनबाट कम्पनी बसको सुविधा भएको 

  कामको समय: 8:30 ~ 17:00 
  प्रतिघण्टा : 900円

  कामको दिन: सोमबार देखि शनिबार सम्म (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा)
  कम्पनि बन्द रहने दिन:आइतबार।
  आवस्यकता: 10 जना सम्म 
  सम्पर्क :
  =080 3344 5178 ( नेपाली )
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा मेसेज गर्नुहोला 


  Uniqlo Factory, Kawagoe

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1142 views • 2019-09-26 10:58 • 来自相关话题

   
  हातमा अथवा बैंकमा पैसा लिन सकिने 
  काम : युनि क्लो (Uni Qlo )को फ्याक्ट्रीमा  कपडाहरुमा ट्याग लगाउने, , प्याकिङ्ग गर्ने काम (एकदम सजिलो काम)

  स्थान: साइतामा-केन (Saitama-Ken)
  स्टेशन: खावागोए स्टेशन(Kawagoe Station) बाट कम्पनी बसको सुविधा भएको 

  भाषा: सामान्य भए पुग्ने (Basic Language)  
  Day Shift : 09:00~18:00 

  प्रति घण्टा: 930円

  सम्पर्क: 070-1946-8398  (नेपाली भाषामा कुरा गर्नको लागि ) 查看全部  images.jpg

   
  हातमा अथवा बैंकमा पैसा लिन सकिने 
  काम : युनि क्लो (Uni Qlo )को फ्याक्ट्रीमा  कपडाहरुमा ट्याग लगाउने, , प्याकिङ्ग गर्ने काम (एकदम सजिलो काम)

  स्थान: साइतामा-केन (Saitama-Ken)
  स्टेशन: खावागोए स्टेशन(Kawagoe Station) बाट कम्पनी बसको सुविधा भएको 

  भाषा: सामान्य भए पुग्ने (Basic Language)  
  Day Shift : 09:00~18:00 

  प्रति घण्टा: 930円

  सम्पर्क: 070-1946-8398  (नेपाली भाषामा कुरा गर्नको लागि )