Notification settings The new notifications

  साइतामा-केन, कोसिगया-सी मा आरुबाइतोको अवसर (Family Mart) !!! Saitama-ken, Koshigaya !!

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 997 views • 2017-06-28 11:41 • 来自相关话题

  साइतामा-केन, कोसिगया-सी  (Koshigaya-shi)

  1. स्थान : 埼玉県越谷市大字南荻島字戸井1248-1
  2. कामको प्रकार : फ्यामिली मार्ट ( Family Mart )
  3. भाषा : (N3 or equivalent)
  4. यातायात ख़र्च : महिनाको 5000 円 सम्म
  5. अनुभव नभएकोहरूले पनि गर्न सक्ने।
   
  a. कामको कोड : W005250871
     कामको समय : 06:00~09:00 (कम्तिमा हप्ताको 3 दिन गर्नसक्नु पर्ने)
     प्रति घण्टा : 920 円
   
  b . कामको कोड : W005250870
     कामको समय : 09:00~13:00 (कम्तिमा हप्ताको 3 दिन गर्नसक्नु पर्ने)
     प्रति घण्टा : 860 円

  c . कामको कोड : W005250869
     कामको समय : 13:00~17:00  (कम्तिमा हप्ताको 3 दिन गर्नसक्नु पर्ने)
     प्रति घण्टा : 860 円

  d . कामको कोड : W005250868
     कामको समय : 17:00~22:00  (कम्तिमा हप्ताको 3 दिन गर्नसक्नु पर्ने)
     प्रति घण्टा : 860 円
   
  e. कामको कोड : W005250867
     कामको समय : 22:00~06:00  (कम्तिमा हप्ताको 3 दिन गर्नसक्नु पर्ने)
     प्रति घण्टा : 1070 円

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = कृपया सम्बन्धित कामको लागी मात्र सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ…
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
     फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला )
  =========================================
   

  Saitama-ken, Koshigaya-shi

  1. Location: 埼玉県越谷市大字南荻島字戸井1248-1
  2. Work Type:  Family Mart 
  3. Required Japanese Language : N3 or equivalent)
  4. Transportation: upto 5000 円/ month.
  5. You can even work without experience
   
  a. Work ID: W005250871 :
     Working Hour: 06:00~09:00 (should able to work atleast 3 days/ week)
     Hourly Wage: 920 円 
   
  b.W005250870 :
    Working Hour: 09:00~13:00 (should able to work atleast 3 days/ week)
    Hourly Wage: 860 円
   
  c. W005250869 :
    Working Hour: 13:00~17:00 (should able to work atleast 3 days/ week)
    Hourly Wage: 860 円
   
  d. W005250868 :
    Working Hour: 17:00~22:00 (should able to work atleast 3 days/ week)
    Hourly Wage: 860 円

  e.W004833869
   Working Hour: 22:00~06:00 (should able to work atleast 3 days/ week)
    Hourly Wage: 1070 円
  Contact:
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = please contact from mon-fri 10:00am-17:00pm
  = please message if phone call can't be received.

  ========================================= 查看全部
  Screen_Shot_2017-06-28_at_11.05_.57_AM_.png

  साइतामा-केन, कोसिगया-सी  (Koshigaya-shi)

  1. स्थान : 埼玉県越谷市大字南荻島字戸井1248-1
  2. कामको प्रकार : फ्यामिली मार्ट ( Family Mart )
  3. भाषा : (N3 or equivalent)
  4. यातायात ख़र्च : महिनाको 5000 円 सम्म
  5. अनुभव नभएकोहरूले पनि गर्न सक्ने।
   
  a. कामको कोड : W005250871
     कामको समय : 06:00~09:00 (कम्तिमा हप्ताको 3 दिन गर्नसक्नु पर्ने)
     प्रति घण्टा : 920 円

   
  b . कामको कोड : W005250870
     कामको समय : 09:00~13:00 (कम्तिमा हप्ताको 3 दिन गर्नसक्नु पर्ने)
     प्रति घण्टा : 860 円

  c . कामको कोड : W005250869
     कामको समय : 13:00~17:00  (कम्तिमा हप्ताको 3 दिन गर्नसक्नु पर्ने)
     प्रति घण्टा : 860 円

  d . कामको कोड : W005250868
     कामको समय : 17:00~22:00  (कम्तिमा हप्ताको 3 दिन गर्नसक्नु पर्ने)
     प्रति घण्टा : 860 円

   
  e. कामको कोड : W005250867
     कामको समय :
  22:00~06:00  (कम्तिमा हप्ताको 3 दिन गर्नसक्नु पर्ने)
     प्रति घण्टा :
  1070 円

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = कृपया सम्बन्धित कामको लागी मात्र सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ…
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
     फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला )
  =========================================
   

  Saitama-ken, Koshigaya-shi

  1. Location: 埼玉県越谷市大字南荻島字戸井1248-1
  2. Work Type:  Family Mart 
  3. Required Japanese Language : N3 or equivalent)
  4. Transportation: upto 5000 円/ month.
  5. You can even work without experience
   
  a. Work ID: W005250871 :
     Working Hour: 06:00~09:00 (should able to work atleast 3 days/ week)
     Hourly Wage: 920 円 
   
  b.W005250870 :
    Working Hour: 09:00~13:00 (should able to work atleast 3 days/ week)
    Hourly Wage: 860 円
   
  c. W005250869 :
    Working Hour: 13:00~17:00 (should able to work atleast 3 days/ week)
    Hourly Wage: 860 円

   
  d. W005250868 :
    Working Hour: 17:00~22:00 (should able to work atleast 3 days/ week)
    Hourly Wage: 860 円


  e.W004833869
   Working Hour: 22:00~06:00 (should able to work atleast 3 days/ week)
    Hourly Wage: 1070 円

  Contact:
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = please contact from mon-fri 10:00am-17:00pm
  = please message if phone call can't be received.

  =========================================

  काठको सामानहरू बनाउने कम्पनीमा पार्ट टाइम कामको अवसर !! Shinrinkoen Station !!!

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1518 views • 2017-06-22 17:13 • 来自相关话题

  स्थान : Shinrinkoen Station बाट कम्पनीको बसमा ।
  कामको प्रकार : काठको सामानहरू बनाउने कम्पनी ।
  भाषा : N3 level बराबर बोल्न सक्ने ।
  कामको समय : 9:00 ~ 17:00 
  काम नहुने दिन : शनिबार, आइतबार र रातो बिदा 
  प्रति घण्टा : ¥ 900
  यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन ।

  सम्पर्क :
  080-3704-8274 (मिंगमा)
  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
  फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला ) 查看全部
  img_4282.jpg

  स्थान : Shinrinkoen Station बाट कम्पनीको बसमा ।
  कामको प्रकार : काठको सामानहरू बनाउने कम्पनी ।
  भाषा : N3 level बराबर बोल्न सक्ने ।
  कामको समय : 9:00 ~ 17:00 
  काम नहुने दिन : शनिबार, आइतबार र रातो बिदा 
  प्रति घण्टा : ¥ 900
  यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन ।

  सम्पर्क :
  080-3704-8274 (मिंगमा)
  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
  फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला )

  साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) स्टेशन.... सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने !! जापानिज भाषा थोरै भएकाले पनि गर्न सकिने।

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 2155 views • 2017-06-22 12:01 • 来自相关话题

  साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) स्टेसन।
   
  जापानिज भाषा थोरै भएकाले पनि गर्न सकिने।कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।कामको समय : 17:00 ~ 01:00 (मध्य रात)  * हिगासी टोकोरोजावा वरपर बस्नु हुनेहरूलाइ प्राथमिकता ।प्रति घण्टा: ¥ 900 ट्रेन भाड़ा : आफैले बहोर्ने पर्ने । (स्टेसन बाट कम्पनीको बसले लैजाने)कामको दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।कामको ठेगाना: साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) स्टेसन।माग संख्या : 5 जना लाई सम्पर्क : 080 4324 4681 (10 am to 7pm) सूबेकक्ष्या गौतम।सम्पर्क समय : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म -- 10:00 देखि 7:00 बजे सम्म) 
                 : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला ।
  ----------------------------------------------------------------
   Part Time Job: Easy Job !! Packing Vegetables !!
  Basic japanese language ok!!Work: Packaging vegetables.Working Hours:  17:00 ~ 1:00 (midnight)Hourly Wage : ¥ 900 Transportation costs: Not provided. (From station company's bus will pick up).Working Day: Sunday to Thursday.Work Place: Saitama, Higashi Tokorozawa.(東所沢) stationNumber of people Required: 5 peopleContact: 080 4324 4681 Subekchya Gautam
             :please contact from mon-fri 10:00am-17:00pm
             :please message if phone call can't be received.
    查看全部
  veg3.jpg


  साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) स्टेसन।
   
  1. जापानिज भाषा थोरै भएकाले पनि गर्न सकिने।
  2. कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।
  3. कामको समय : 17:00 ~ 01:00 (मध्य रात)  * हिगासी टोकोरोजावा वरपर बस्नु हुनेहरूलाइ प्राथमिकता ।
  4. प्रति घण्टा: ¥ 900 
  5. ट्रेन भाड़ा : आफैले बहोर्ने पर्ने । (स्टेसन बाट कम्पनीको बसले लैजाने)
  6. कामको दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।
  7. कामको ठेगाना: साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) स्टेसन।
  8. माग संख्या : 5 जना लाई 
  9. सम्पर्क : 080 4324 4681 (10 am to 7pm) सूबेकक्ष्या गौतम।
  10. सम्पर्क समय : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म -- 10:00 देखि 7:00 बजे सम्म) 

                 : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला ।
  ----------------------------------------------------------------
   Part Time Job: Easy Job !! Packing Vegetables !!
  1. Basic japanese language ok!!
  2. Work: Packaging vegetables.
  3. Working Hours:  17:00 ~ 1:00 (midnight)
  4. Hourly Wage : ¥ 900 
  5. Transportation costs: Not provided. (From station company's bus will pick up).
  6. Working Day: Sunday to Thursday.
  7. Work Place: Saitama, Higashi Tokorozawa.(東所沢) station
  8. Number of people Required: 5 people
  9. Contact: 080 4324 4681 Subekchya Gautam

             :please contact from mon-fri 10:00am-17:00pm
             :please message if phone call can't be received.
   
  Screen_Shot_2017-06-20_at_2.33_.08_PM_.jpg

  कामको ठेगाना: साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) !! जापानिज भाषा थोरै भएकाले पनि गर्न सकिने !! Part Time Job: Easy Job !! Packing Vegetables !!

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1292 views • 2017-06-21 17:06 • 来自相关话题

  साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa)जापानिज भाषा थोरै भएकाले पनि गर्न सकिने।
  कृपया यो कामको लागी पुरुषहरूले मात्र सम्पर्क गर्नु होला।कामको ठेगाना: साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa)स्टेशन:  हिगासी टोकोरोजावा स्टेसन (Higashi Tokorozawa Station )कामको प्रकार : भेजिटेबल जोख्ने र प्याकिंग गर्ने । सजिलो काम।कामको समय : 09:00 ~ 18:00प्रति घण्टा: ¥ 900 ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन । (स्टेसन बाट कम्पनीको बसले लैजाने)कामको दिन : कम्तिमा हप्ताको ३ दिन गर्न सक्ने हुनुपर्ने ।माग संख्या : 3-4 जना लाई।ड्रेसको लागी : ¥ 4,300 शुल्क लाग्ने छ।
   
  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा निम्न कुराहरू पठाउनु होला :
  1. कुन कामको लागी :
  2.Full Name:
  3. Full Date of Birth: 
  4. Address :
  5. Visa status: 
  6. Nihongo level:
  ================================================================

   Part Time Job: Easy Job !! Packing Vegetables !!
  This job is suitable for only Male.Work Place: Saitama, Higashi Tokorozawa.(東所沢) stationNormal japanese language ok!!Work: Packaging vegetables and weighing.Working Hours:  9:00 to 18:00Hourly Wage : ¥900 Transportation costs: Not provided. (From station company's bus will pick up).Working Day: Should able to work minimum 3 days.Number of people Required: 3-4 peopleWork Dress cost: 4,300 yen
   
  Contact:
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = please contact from mon-fri 13:00am-16:00pm
  = please send below details at message if phone call can't be received.

  1.Job Title:
  2. Full name:
  3. Address:
  4. Visa Status:
  5. Nihongo Level: 查看全部
  veg.jpg

  साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa)जापानिज भाषा थोरै भएकाले पनि गर्न सकिने।
  1. कृपया यो कामको लागी पुरुषहरूले मात्र सम्पर्क गर्नु होला।
  2. कामको ठेगाना: साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa)
  3. स्टेशन:  हिगासी टोकोरोजावा स्टेसन (Higashi Tokorozawa Station )
  4. कामको प्रकार : भेजिटेबल जोख्ने र प्याकिंग गर्ने । सजिलो काम।
  5. कामको समय : 09:00 ~ 18:00
  6. प्रति घण्टा: ¥ 900 
  7. ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन । (स्टेसन बाट कम्पनीको बसले लैजाने)
  8. कामको दिन : कम्तिमा हप्ताको ३ दिन गर्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  9. माग संख्या : 3-4 जना लाई।
  10. ड्रेसको लागी : ¥ 4,300 शुल्क लाग्ने छ।

   
  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा निम्न कुराहरू पठाउनु होला :
  1. कुन कामको लागी :
  2.Full Name:
  3. Full Date of Birth: 
  4. Address :
  5. Visa status: 
  6. Nihongo level:
  ================================================================

   Part Time Job: Easy Job !! Packing Vegetables !!
  1. This job is suitable for only Male.
  2. Work Place: Saitama, Higashi Tokorozawa.(東所沢) station
  3. Normal japanese language ok!!
  4. Work: Packaging vegetables and weighing.
  5. Working Hours:  9:00 to 18:00
  6. Hourly Wage : ¥900 
  7. Transportation costs: Not provided. (From station company's bus will pick up).
  8. Working Day: Should able to work minimum 3 days.
  9. Number of people Required: 3-4 people
  10. Work Dress cost: 4,300 yen

   
  Contact:
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = please contact from mon-fri 13:00am-16:00pm
  = please send below details at message if phone call can't be received.

  1.Job Title:
  2. Full name:
  3. Address:
  4. Visa Status:
  5. Nihongo Level:

  साइतामा-केन, सिक्की (Sikki Station) नजिक कामको अवसर !!

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1150 views • 2017-06-20 11:03 • 来自相关话题

  साइतामा-केन, सिक्की (Sikki Station) नजिक कामको अवसर !!

  स्टेशन : सिक्की स्टेशन (Sikki Station), आसाकादाइ (Asakadai), किता आसाका (Kita Asaka) --बसमा 
  कामको प्रकार : सरसफाईको काम 
  भाषा : सामान्य बोलिचालीको भाषा बोल्न सक्ने।

  कामको समय : 8:00 ~ 14:00 ( 5 घण्टा काम र 1 घण्टा क्यूकेइ)
  प्रति घण्टा : ¥ 850
  काम गर्ने दिन : हफ्ताको कम्तिमा ३ दिन गर्नसक्ने हनुपर्ने ।
  यातायात ख़र्च : पुरै बेहोर्ने ।
   
  सुबिधा : युक्यू पनि दिइने--- ( निश्चित समय पश्चात बिदाको दिनको पनि पैसा पाइने)
  माग  संख्या : सुरुमा १ जना मात्र (तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला)

  सम्पर्क :
  080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
  फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला ) 查看全部

  clean.jpg

  साइतामा-केन, सिक्की (Sikki Station) नजिक कामको अवसर !!

  स्टेशन : सिक्की स्टेशन (Sikki Station), आसाकादाइ (Asakadai), किता आसाका (Kita Asaka) --बसमा 
  कामको प्रकार : सरसफाईको काम 
  भाषा : सामान्य बोलिचालीको भाषा बोल्न सक्ने।

  कामको समय : 8:00 ~ 14:00 ( 5 घण्टा काम र 1 घण्टा क्यूकेइ)
  प्रति घण्टा : ¥ 850
  काम गर्ने दिन : हफ्ताको कम्तिमा ३ दिन गर्नसक्ने हनुपर्ने ।
  यातायात ख़र्च : पुरै बेहोर्ने ।
   
  सुबिधा : युक्यू पनि दिइने--- ( निश्चित समय पश्चात बिदाको दिनको पनि पैसा पाइने)
  माग  संख्या : सुरुमा १ जना मात्र (तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला)

  सम्पर्क :
  080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
  फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला )

  part time job in saitama,cleaning and security

  sheezen Published the article • 1 comments • 1719 views • 2017-06-19 12:02 • 来自相关话题

  पार्ट टाइम कामको अवसर !! अफिसहरुको सरसफाई गर्ने मान्छे चाहियो साईतामा केन !!
  स्थान : कितायोनो स्टेशन (पैदल ५ मिनेट )
          :साईतामा सिन्तोउसिन स्टेशन (पैदल २  मिनेट)
  नक्सा :यहाँ क्लिक गर्नु होला
  प्रति घण्टा: ¥1050
  समय : कम्तिमा हप्ताको २ दिन कम्तिमा २ घण्टा देखि माथि काम गर्नु सक्ने हुने
          : 6:30~8:30(शनि र आइत) कामको ID : W005211707
          : 18:00~21:00(आइत र रातो बिदा ) कामको ID : W005211705
          : 13:00~17:00( सोमबार देखि शुक्रबार सम्म  ) कामको ID : W005211704
          : 7:00~11:00 ( सोमबार देखि शुक्रबार सम्म  ) कामको ID : W005211702
          : 13:00~17:00 (शनि,आइत र रातो बिदा) कामको ID : W005211700
          : 7:00~12:00 (शनि,आइत र रातो बिदा ) कामको ID : W005211695
  काम : अफिस र बिल्डिंग को सरसफाई
  भिषा: डिपेनडेन्ट भिषा, पेर्मानेन्ट र स्टुडेन्ट भिषा
  ट्रेन भाडा: उपलब्ध
  भाषा : जापानिज भाषा N3 बराबर बोल्न सकिने मात्र
  विशेषता: नया अनुभबी पनि हुने
             :ड्रेस प्रदान गरिने छ
  सम्पर्क : 080-4680-5205( पार्ट टाइम जब ईन जापान )
          : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 5:00 बजे सम्म)
          : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
          : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला

  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    

  Part Time Job In Saitama.
  Station:Kitayono Station (By foot 5 Minutes)
             :Saitama sintoshin Station ( By foot 2 Minutes)
  Address : Please click here map
  Working Hours :(Per week 2 days/Per day 2 Hours〜)
                           :   : 6:30~8:30(sat&sun)  Work ID : W005211707
                           : 18:00~21:00(sun&national holiday ) Work ID : W005211705
                           : 13:00~17:00( monday to friday) Work ID : W005211704
                           : 7:00~11:00 ( monday to friday  ) Work ID : W005211702
                           : 13:00~17:00 (sat,sun&national holiday) Work ID : W005211700
                           : 7:00~12:00 (sat,sun&national holiday ) Work ID : W005211695
  Job category :  Cleaning/ Security
  Workable Visa Type : Dependent,Permanent, Student Visa
  Required Japanese level : Conversation level (Equivalent to N3)
  Salary Hourly : 1050 yen/Monthly payment
  Type of employment Part-time jobs, part-time employee
  Characteristic:No experience necessary
  Transportation : Not Provided
                            :uniform provided
  Contact:080-4680-5205( part time job in japan )
             :please contact from mon-fri 10:00am-17:00pm
             :please message if phone call can't be received. 查看全部

  cleaning.jpg


  पार्ट टाइम कामको अवसर !! अफिसहरुको सरसफाई गर्ने मान्छे चाहियो साईतामा केन !!
  स्थान : कितायोनो स्टेशन (पैदल ५ मिनेट )
          :साईतामा सिन्तोउसिन स्टेशन (पैदल २  मिनेट)
  नक्सा :यहाँ क्लिक गर्नु होला
  प्रति घण्टा: ¥1050
  समय : कम्तिमा हप्ताको २ दिन कम्तिमा २ घण्टा देखि माथि काम गर्नु सक्ने हुने
          : 6:30~8:30(शनि र आइत) कामको ID : W005211707
          : 18:00~21:00(आइत र रातो बिदा ) कामको ID : W005211705
          : 13:00~17:00( सोमबार देखि शुक्रबार सम्म  ) कामको ID : W005211704
          : 7:00~11:00 ( सोमबार देखि शुक्रबार सम्म  ) कामको ID : W005211702
          : 13:00~17:00 (शनि,आइत र रातो बिदा) कामको ID : W005211700
          : 7:00~12:00 (शनि,आइत र रातो बिदा ) कामको ID : W005211695
  काम : अफिस र बिल्डिंग को सरसफाई
  भिषा: डिपेनडेन्ट भिषा, पेर्मानेन्ट र स्टुडेन्ट भिषा
  ट्रेन भाडा: उपलब्ध
  भाषा : जापानिज भाषा N3 बराबर बोल्न सकिने मात्र
  विशेषता: नया अनुभबी पनि हुने
             :ड्रेस प्रदान गरिने छ
  सम्पर्क : 080-4680-5205( पार्ट टाइम जब ईन जापान )
          : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 5:00 बजे सम्म)
          : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
          : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला

  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    

  Part Time Job In Saitama.
  Station:Kitayono Station (By foot 5 Minutes)
             :Saitama sintoshin Station ( By foot 2 Minutes)
  Address : Please click here map
  Working Hours :(Per week 2 days/Per day 2 Hours〜)
                           :   : 6:30~8:30(sat&sun)  Work ID : W005211707
                           : 18:00~21:00(sun&national holiday ) Work ID : W005211705
                           : 13:00~17:00( monday to friday) Work ID : W005211704
                           : 7:00~11:00 ( monday to friday  ) Work ID : W005211702
                           : 13:00~17:00 (sat,sun&national holiday) Work ID : W005211700
                           : 7:00~12:00 (sat,sun&national holiday ) Work ID : W005211695
  Job category :  Cleaning/ Security
  Workable Visa Type : Dependent,Permanent, Student Visa
  Required Japanese level : Conversation level (Equivalent to N3)
  Salary Hourly : 1050 yen/Monthly payment
  Type of employment Part-time jobs, part-time employee
  Characteristic:No experience necessary
  Transportation : Not Provided
                            :uniform provided
  Contact:080-4680-5205( part time job in japan )
             :please contact from mon-fri 10:00am-17:00pm
             :please message if phone call can't be received.

  ***साइतामा-केन ** बेन्तोमा रातीको समयमा आरुबाइतोको अवसर *** आवश्यक संख्या = २० जना जति

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 6428 views • 2017-06-09 17:37 • 来自相关话题

  ***साइतामा-केन ** बेन्तोमा रातीको समयमा आरुबाइतो चाहियो ***

  *** कोमागावा स्टेसनबाट कम्पनीको बसमा १५ मिनेट * हिदाका एरिया ***
  *जापानी भाषा पटक्कै बोल्न नसक्नेले कृपया कोसिस नगर्नुहोला, अन्तर्वार्ता पास भएर मात्र काम पाइन्छ*
  * काम = बेन्तो बनाउने, टपिंग गर्ने, प्याकिंग गर्ने, सरसफाई गर्ने आदि,
  * आवश्यक संख्या = २० जना जति
  * जिक्यु = १,१८७.५ येन प्रति घण्टा, टेकी= दिनको ३७० येन सम्म
  * काम गर्ने समय =राती १० बजे देखि बिहान ६ बजे सम्म (दिन रोज्न पाईने)
  * भाषा आवश्यकता = दैनिकीको कुराकानी गर्न सक्ने

  * अन्तर्वार्ता समय = आपसी सल्लाहमा ( काम गर्ने फ्याक्ट्रीमा)
  * नोट = कृपया फोन गरेर नाम लेखाउनुहोला, अन्तर्वार्तामा आउँदा रिरेकिश्यो, जाइरियु कार्ड, पासपोर्ट आदि लिएर आउनु होला

  * माथि उल्लेखित काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला:
  Dhan 07013273700 (भाइबरबाट पनि फोन वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ)
  * कृपया सोमबार देखि शुक्रबार बिहान १0 बजे देखी साँझ ७ बजे सम्म फोन गर्नुहोला, फेसबुक वा भाइबरमा भने जुनसुकै बेला मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ ल 查看全部

  bento.jpg

  ***साइतामा-केन ** बेन्तोमा रातीको समयमा आरुबाइतो चाहियो ***

  *** कोमागावा स्टेसनबाट कम्पनीको बसमा १५ मिनेट * हिदाका एरिया ***
  *जापानी भाषा पटक्कै बोल्न नसक्नेले कृपया कोसिस नगर्नुहोला, अन्तर्वार्ता पास भएर मात्र काम पाइन्छ*
  * काम = बेन्तो बनाउने, टपिंग गर्ने, प्याकिंग गर्ने, सरसफाई गर्ने आदि,
  * आवश्यक संख्या = २० जना जति
  * जिक्यु = १,१८७.५ येन प्रति घण्टा, टेकी= दिनको ३७० येन सम्म
  * काम गर्ने समय =राती १० बजे देखि बिहान ६ बजे सम्म (दिन रोज्न पाईने)
  * भाषा आवश्यकता = दैनिकीको कुराकानी गर्न सक्ने

  * अन्तर्वार्ता समय = आपसी सल्लाहमा ( काम गर्ने फ्याक्ट्रीमा)
  * नोट = कृपया फोन गरेर नाम लेखाउनुहोला, अन्तर्वार्तामा आउँदा रिरेकिश्यो, जाइरियु कार्ड, पासपोर्ट आदि लिएर आउनु होला

  * माथि उल्लेखित काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला:
  Dhan 07013273700 (भाइबरबाट पनि फोन वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ)
  * कृपया सोमबार देखि शुक्रबार बिहान १0 बजे देखी साँझ ७ बजे सम्म फोन गर्नुहोला, फेसबुक वा भाइबरमा भने जुनसुकै बेला मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ ल

  part time job in higashi tokorozawa.

  sheezen Published the article • 0 comments • 2151 views • 2017-06-02 17:42 • 来自相关话题

  जापानिज भाषा थोरै भएकाले पनि गर्न सकिने।
  कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।
  कामको समय : 17:00(18:00) ~ 23:30(0:00)
  प्रति घण्टा: ¥900 
  ट्रेन भाड़ा : आफैले बहोर्ने पर्ने । (स्टेसन बाट कम्पनीको बसले लैजाने)
  कामको दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।
  कामको ठेगाना: साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) स्टेसन।
  माग संख्या : 5 जना लाई।पार्टटाइम काम !! हिगासी टोकोरोजावा (東所沢)
  सम्पर्क : 080 4324 4681 (10 am to 7pm) सूबेकक्ष्या गौतम।
  सम्पर्क समय : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 7:00 बजे सम्म) 
                   : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला ।
  ----------------------------------------------------------------
   Part Time Job: Easy Job !! Packing Vegetables !!

  Normal japanese language ok!!
  Work: Packaging vegetables.
  Working Hours:  17:00(18:00) ~ 23:30(0:00)
  Hourly Wage : ¥900 
  Transportation costs: Not provided. (From station company's bus will pick up).
  Working Day: Sunday to Thursday.
  Work Place: Saitama, Higashi Tokorozawa.(東所沢) station
  Number of people Required: 5
  Contact: 080 4324 4681 Subekchya Gautam
             :please contact from mon-fri 10:00am-17:00pm
             :please message if phone call can't be received. 查看全部
  tokorozawa.jpg


  जापानिज भाषा थोरै भएकाले पनि गर्न सकिने।
  कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।
  कामको समय : 17:00(18:00) ~ 23:30(0:00)
  प्रति घण्टा: ¥900 
  ट्रेन भाड़ा : आफैले बहोर्ने पर्ने । (स्टेसन बाट कम्पनीको बसले लैजाने)
  कामको दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।
  कामको ठेगाना: साईतामा !! हिगासी टोकोरोजावा (Higashi Tokorozawa) स्टेसन।
  माग संख्या : 5 जना लाई।पार्टटाइम काम !! हिगासी टोकोरोजावा (東所沢)
  सम्पर्क : 080 4324 4681 (10 am to 7pm) सूबेकक्ष्या गौतम।
  सम्पर्क समय : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 7:00 बजे सम्म) 
                   : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला ।
  ----------------------------------------------------------------
   Part Time Job: Easy Job !! Packing Vegetables !!

  Normal japanese language ok!!
  Work: Packaging vegetables.
  Working Hours:  17:00(18:00) ~ 23:30(0:00)
  Hourly Wage : ¥900 
  Transportation costs: Not provided. (From station company's bus will pick up).
  Working Day: Sunday to Thursday.
  Work Place: Saitama, Higashi Tokorozawa.(東所沢) station
  Number of people Required: 5
  Contact: 080 4324 4681 Subekchya Gautam
             :please contact from mon-fri 10:00am-17:00pm
             :please message if phone call can't be received.

  PART TIME JOB IN JAPAN

  sheezen Published the article • 0 comments • 1576 views • 2017-05-22 11:01 • 来自相关话题

  पुरुषहरूको लागी मात्र ।
  कामको प्रकार: भेजीटेबल प्याकिंग & जोख्ने 
  काम गर्न मिल्ने भिषा: डिपेनडेण्ट ,पर्मानेण्ट, रिफ़्यूजी(वर्क परमिट हनुपर्ने)
   
  स्टेशन : चुरुसे स्टेशन, (साईतामा) !!!
           :हिगासी तोकोरोजावा,(साईतामा) !!!
           कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।

  ट्रेन भाड़ा : आफैले बेहोर्नु पर्ने।
  ड्रेस+जुत्ता:¥4,300 आफैले बेहोर्नु पर्ने।

  प्रति घण्टा: ¥900- ¥950 (ओवरटाइम पनि गर्न सकिने --1057 yen/hr)
  काम गर्ने समय : 8:00 am देखि 5:00 pm सम्म (चुरुसे स्टेशन नजिक पर्नेलाई )
                   : 9:00 am देखि 5:00 pm सम्म (हिगासी तोकोरोजावा स्टेशन नजिक पर्नेलाई)
  काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म मात्र । (हप्ताको कम्तिमा दुइ दिन कम गर्न सक्ने हुनु पर्ने )

  सम्पर्क : 080 3944 2571 (गणेश)  // 090 6658 9841 (बिश्व )
          : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 6:00 बजे सम्म)
          : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
          : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला

  ---------------------------------------------------
  Vegetable Packing & weighing!! Easy Job !!

  Only for Male !!
  Working Time: 8 am to 5 pm (Churuse Station)
                     : 9 am to 5 pm (Higashi Tokorozawa Station)
   
  Working Days: Monday to Friday only. (Should able to work atleast two days a week).
   
  Workable Visa Type : Dependent,Permanent, Refugee (should have work permit).


  Station: Churuse Station (Saitama) !!!
            : Higashi Tokorozawa Station (Saitama) !!!
            : Company bus will pick up from the Station !!

  Transportation Fare: Not provided.
  Dress+Shoe:¥4300 SELF
  Hourly Wage: ¥900 - ¥950 yen ( For Overtime work per hour 1057 yen).

  Contact: 080 3944 2571 (Ganesh) //  090 6658 9841 (Biswo)
  Contact Day and time : Monday to Friday (10am to 6pm).
                                 : Please you can leave a message, incase if the phone is not received. 查看全部
  पुरुषहरूको लागी मात्र ।
  कामको प्रकार: भेजीटेबल प्याकिंग & जोख्ने 
  काम गर्न मिल्ने भिषा: डिपेनडेण्ट ,पर्मानेण्ट, रिफ़्यूजी(वर्क परमिट हनुपर्ने)
   
  स्टेशन : चुरुसे स्टेशन, (साईतामा) !!!
           :हिगासी तोकोरोजावा,(साईतामा) !!!
           कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।

  ट्रेन भाड़ा : आफैले बेहोर्नु पर्ने।
  ड्रेस+जुत्ता:¥4,300 आफैले बेहोर्नु पर्ने।

  प्रति घण्टा: ¥900- ¥950 (ओवरटाइम पनि गर्न सकिने --1057 yen/hr)
  काम गर्ने समय : 8:00 am देखि 5:00 pm सम्म (चुरुसे स्टेशन नजिक पर्नेलाई )
                   : 9:00 am देखि 5:00 pm सम्म (हिगासी तोकोरोजावा स्टेशन नजिक पर्नेलाई)
  काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म मात्र । (हप्ताको कम्तिमा दुइ दिन कम गर्न सक्ने हुनु पर्ने )

  सम्पर्क : 080 3944 2571 (गणेश)  // 090 6658 9841 (बिश्व )
          : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 6:00 बजे सम्म)
          : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
          : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला

  ---------------------------------------------------
  Vegetable Packing & weighing!! Easy Job !!

  Only for Male !!
  Working Time: 8 am to 5 pm (Churuse Station)
                     : 9 am to 5 pm (Higashi Tokorozawa Station)
   
  Working Days: Monday to Friday only. (Should able to work atleast two days a week).
   
  Workable Visa Type : Dependent,Permanent, Refugee (should have work permit).

  vegetable_packing.jpg


  Station: Churuse Station (Saitama) !!!
            : Higashi Tokorozawa Station (Saitama) !!!
            : Company bus will pick up from the Station !!

  Transportation Fare: Not provided.
  Dress+Shoe:¥4300 SELF
  Hourly Wage: ¥900 - ¥950 yen ( For Overtime work per hour 1057 yen).

  Contact: 080 3944 2571 (Ganesh) //  090 6658 9841 (Biswo)
  Contact Day and time : Monday to Friday (10am to 6pm).
                                 : Please you can leave a message, incase if the phone is not received.

  साईतामा!! योरिइ स्टेशन नजिक कामको अवसर!! सजिलो काम !!Saitama, Yorii Station!! Part time job!! Car Parts Company!!

  [Has been canceled] Published the article • 0 comments • 1984 views • 2017-05-16 16:21 • 来自相关话题

  साईतामा !! ओगावामाची( Ogawamachi), योरिइ (Yorii) स्टेशन, ओरिहारा (Orihara ) स्टेशन 

  ठेगाना: योरिइ स्टेशन  (Yorii Station) बाट 10 मिनेट!!
                       (कम्पनी को बसले पिकप गर्ने ब्यवस्था) ।
         : खवगोए स्टेशन बाट पनि कम्पनीको बसले लाने व्यवस्था भएको 

  भासा : थोरै भए पनि हुने 
  समय: 8:20 ~~ 17:20 
  काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म।

  प्रति घण्टा: ¥950
  ट्रेनभाड़ा: ¥500 

  भिसा: डिपेनडेण्ट ,पेरमानेण्ट, रिफ़्यूजी (वर्क पर्मिट भएको )

  सम्पर्क: 080 3221 1874 (अरुण कुँवर )
  सम्पर्क समय : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 7:00 बजे सम्म) 
                   : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला
  ===============================================


   
  Saitama!! 
  Part time job !!  Ogawamachi !! Orihara !! Yorii Station !!
  Company : Car Parts Company

  Location : 10 minutes from Yorii Station
               : Company bus will pick up.
               : Company bus will pickup from kawagoe station too. 

  Working hours : 8:00-18:00
  Working Days : Monday to friday 
  Hourly Wage : 900 yen 
  Travel Fare : Employee Self 
  Visa Type : Dependent, Permanent and Refugee visa (should have work permit)
   
  Contact Number/Person : 080 3221 1874 (Arun Kunwar) 查看全部
  266e3e7e840a31c83c0ea91e9290d940.jpg


  साईतामा !! ओगावामाची( Ogawamachi), योरिइ (Yorii) स्टेशन, ओरिहारा (Orihara ) स्टेशन 

  ठेगाना: योरिइ स्टेशन  (Yorii Station) बाट 10 मिनेट!!
                       (कम्पनी को बसले पिकप गर्ने ब्यवस्था) ।
         : खवगोए स्टेशन बाट पनि कम्पनीको बसले लाने व्यवस्था भएको 

  भासा : थोरै भए पनि हुने 
  समय: 8:20 ~~ 17:20 
  काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार सम्म।

  प्रति घण्टा: ¥950
  ट्रेनभाड़ा: ¥500 

  भिसा: डिपेनडेण्ट ,पेरमानेण्ट, रिफ़्यूजी (वर्क पर्मिट भएको )

  सम्पर्क: 080 3221 1874 (अरुण कुँवर )
  सम्पर्क समय : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 7:00 बजे सम्म) 
                   : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला
  ===============================================

  4-Sorting_opt.jpg


   
  Saitama!! 
  Part time job !!  Ogawamachi !! Orihara !! Yorii Station !!
  Company : Car Parts Company

  Location : 10 minutes from Yorii Station
               : Company bus will pick up.
               : Company bus will pickup from kawagoe station too. 

  Working hours : 8:00-18:00
  Working Days : Monday to friday 
  Hourly Wage : 900 yen 
  Travel Fare : Employee Self 
  Visa Type : Dependent, Permanent and Refugee visa (should have work permit)
   
  Contact Number/Person : 080 3221 1874 (Arun Kunwar)