Notification settings The new notifications

  Part Time Job in Vegetable Company, Cash in Hand

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 786 views • 2017-09-26 15:48 • 来自相关话题

  Part Time Job in Saitama-Ken, Kawagoe

  डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) को लागि मात्र 
  भाषा थोरै भए पनि गर्न सकिने काम  .......

  1. कम्पनी: Vegetable Company
  2. कामको प्रकार: मेसिनमा भेजिटेबल पखाल्ने, जोख्ने र प्याकिंग गर्ने!!
  3. स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) ! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  4. ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन ।
  5. काम गर्ने समय : 8:00/9:00 〜 18:00
  6. प्रति घण्टा : 900 円 (अझै बढ्न सक्ने)
  7. आवस्यक संख्या: 10 जना 
   
  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।
    查看全部
  ĐƠN-HÀNG-CHẾ-BIẾN-THỰC-PHẨM-RAU-CỦ-QUẢ.jpg

  Part Time Job in Saitama-Ken, Kawagoe

  डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) को लागि मात्र 
  भाषा थोरै भए पनि गर्न सकिने काम  .......

  1. कम्पनी: Vegetable Company
  2. कामको प्रकार: मेसिनमा भेजिटेबल पखाल्ने, जोख्ने र प्याकिंग गर्ने!!
  3. स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) ! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  4. ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन ।
  5. काम गर्ने समय : 8:00/9:00 〜 18:00
  6. प्रति घण्टा : 900 円 (अझै बढ्न सक्ने)
  7. आवस्यक संख्या: 10 जना 
   
  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।
   

  Part time Job in Fruits and Vegetable Company (Night Job, only for Students)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1696 views • 2017-09-26 14:41 • 来自相关话题

  Part Time Job in Saitama-Ken, Kawagoe
  बिशेष गरि नयाँ स्टुडेण्टहरूको लागि प्राथमिकता....

  भाषा थोरै भए पनि गर्न सकिने काम  .......
  1. कम्पनी: Vegetable and Fruits Company
  2. कामको प्रकार: मेसिनमा फलफुल भेजिटेबल पखाल्ने, जोख्ने र प्याकिंग गर्ने!!
  3. स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) ! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  4. ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन ।
  5. काम गर्ने समय :  22:00 ~ 7:00 
  6. प्रति घण्टा : 1065 円 (अझै बढ्न सक्ने)
   
  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा निम्न कुराहरू पठाउनु होला :
  1. कुन कामको लागी :
  2.Full Name:
  3. Full Date of Birth: 
  4. Address :
  5. Visa status: 
  6. Nihongo level:
    查看全部
  fruits-and-vegetables-in-packing-EHM8A0.jpg

  Part Time Job in Saitama-Ken, Kawagoe
  बिशेष गरि नयाँ स्टुडेण्टहरूको लागि प्राथमिकता....

  भाषा थोरै भए पनि गर्न सकिने काम  .......
  1. कम्पनी: Vegetable and Fruits Company
  2. कामको प्रकार: मेसिनमा फलफुल भेजिटेबल पखाल्ने, जोख्ने र प्याकिंग गर्ने!!
  3. स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) ! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  4. ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन ।
  5. काम गर्ने समय :  22:00 ~ 7:00 
  6. प्रति घण्टा : 1065 円 (अझै बढ्न सक्ने)
   
  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा निम्न कुराहरू पठाउनु होला :
  1. कुन कामको लागी :
  2.Full Name:
  3. Full Date of Birth: 
  4. Address :
  5. Visa status: 
  6. Nihongo level:
   

  Part Time Job in Orange Company, Saitama-ken

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 959 views • 2017-09-25 15:32 • 来自相关话题

  Part Time Job in Saitama-Ken, Kawagoe (Orange Company) ...

  नयां स्टुडेण्ट र डिपेनडेण्ट भिषालाई उपयुक्त।

  भाषा थोरै भए पनि गर्न सकिने काम  .......
  1. कम्पनी: सुन्तला कम्पनी (Orange Company) 
  2. कामको प्रकार: जोख्ने र प्याकिंग गर्ने!!
  3. स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) ! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  4. ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन ।
  5. काम गर्ने समय :  8:00 ~ 17:00 
  6. प्रति घण्टा : ¥ 900 
  7. काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार सम्मको लागी । (स्टुडेण्ट भिषाले शनिबार र आइतबार गर्न सक्ने)
   
  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा निम्न कुराहरू पठाउनु होला :
  1. कुन कामको लागी :
  2.Full Name:
  3. Full Date of Birth: 
  4. Address :
  5. Visa status: 
  6. Nihongo level:
    查看全部

  09ad76aaeb8105ac86dad0da6a005560.jpg

  Part Time Job in Saitama-Ken, Kawagoe (Orange Company) ...

  नयां स्टुडेण्ट र डिपेनडेण्ट भिषालाई उपयुक्त।

  भाषा थोरै भए पनि गर्न सकिने काम  .......
  1. कम्पनी: सुन्तला कम्पनी (Orange Company) 
  2. कामको प्रकार: जोख्ने र प्याकिंग गर्ने!!
  3. स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) ! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  4. ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन ।
  5. काम गर्ने समय :  8:00 ~ 17:00 
  6. प्रति घण्टा : ¥ 900 
  7. काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार सम्मको लागी । (स्टुडेण्ट भिषाले शनिबार र आइतबार गर्न सक्ने)
   
  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा निम्न कुराहरू पठाउनु होला :
  1. कुन कामको लागी :
  2.Full Name:
  3. Full Date of Birth: 
  4. Address :
  5. Visa status: 
  6. Nihongo level:

   

  Part Time Job in Saitama-Ken, Kawagoe (Orange Company)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 766 views • 2017-09-22 17:12 • 来自相关话题

  डिपेनडेण्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्यूजी भिषा (वर्क पर्मिट) को लागि मात्र
  भाषा नभए पनि हुने .......
  1. कम्पनी: सुन्तला कम्पनी (Orange Company) 
  2. कामको प्रकार: जोख्ने र प्याकिंग गर्ने!!
  3. स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) ! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  4. ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन ।
  5. काम गर्ने समय :  8:00 ~ 17:00
  6. प्रति घण्टा : ¥ 900 
  7. काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार सम्मको लागी मात्र खाली छ ।
   
  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा निम्न कुराहरू पठाउनु होला :
  1. कुन कामको लागी :
  2.Full Name:
  3. Full Date of Birth: 
  4. Address :
  5. Visa status: 
  6. Nihongo level: 查看全部
  10357_804.jpg
  डिपेनडेण्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्यूजी भिषा (वर्क पर्मिट) को लागि मात्र
  भाषा नभए पनि हुने .......
  1. कम्पनी: सुन्तला कम्पनी (Orange Company) 
  2. कामको प्रकार: जोख्ने र प्याकिंग गर्ने!!
  3. स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) ! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  4. ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन ।
  5. काम गर्ने समय :  8:00 ~ 17:00
  6. प्रति घण्टा : ¥ 900 
  7. काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार सम्मको लागी मात्र खाली छ ।
   
  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा निम्न कुराहरू पठाउनु होला :
  1. कुन कामको लागी :
  2.Full Name:
  3. Full Date of Birth: 
  4. Address :
  5. Visa status: 
  6. Nihongo level:

  Saitama-ken, Kawagoe (Vegetable Washing and Packing)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1394 views • 2017-09-22 16:58 • 来自相关话题

  Part Time Job: Saitama, Kawagoe !!
  Company Vegitech B 
   
  भाषा : थोरै भए पुग्ने।
  कामको प्रकार: भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने !! सजिलो काम !!
  स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) !!! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  ट्रेन भाड़ा : आफैले बेहोर्नु पर्ने।
  बिदा हुने दिन : शुक्रबार र शनिबार 
  काम गर्ने समय : 8:00 ~ 17:00
  प्रति घण्टा :  900 円
  काम गर्ने दिन : आइतबार देखी बिहिबार सम्म।
  भिषा : डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको)

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = कृपया सम्बन्धित कामको लागी मात्र सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ…
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
     फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला )
    查看全部
  ffdd9b3779ba28ba8e9c79fb51445c22.jpg

  Part Time Job: Saitama, Kawagoe !!
  Company Vegitech B 
   
  भाषा : थोरै भए पुग्ने।
  कामको प्रकार: भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने !! सजिलो काम !!
  स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) !!! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  ट्रेन भाड़ा : आफैले बेहोर्नु पर्ने।
  बिदा हुने दिन : शुक्रबार र शनिबार 
  काम गर्ने समय : 8:00 ~ 17:00
  प्रति घण्टा :  900 円
  काम गर्ने दिन : आइतबार देखी बिहिबार सम्म।
  भिषा : डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको)

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = कृपया सम्बन्धित कामको लागी मात्र सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ…
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
     फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला )
   

  Part Time Job in Fukaya (Vegetable Sorting)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 887 views • 2017-09-19 15:51 • 来自相关话题

  Saitama-ken, Fukaya,Okabe Station (Vegetable Sorting) !! Handcash काम  !!

  1. गुन्मा-केन (takasaki) र साइतामा-केन (okabe station, Fukaya) नजिक बस्नु हुने नेपालीहरू को लागी कामको अवसर !! Handcash Job !!
  2. स्टेशन: ओकाबे स्टेशन (Okabe station) !! स्टेशन बाट कम्पनीको बसले पीक-अप गर्ने ।
  3. कामको प्रकार : やさい しわけ (भेजिटेबलहरू बर्गीकरण गर्ने)
  4. भिषा:  बिध्यर्थी (saturday and sunday) , डिपेनडेण्ट, रिफ्युजी(वर्कपर्मिट भएको)
  5. कामको समय : 9:00 ~  18:00
  6. प्रति घण्टा : 900 円
  7. ओभर टाइम : हुन सक्ने।..... (+25% up hourly rate )
  8. ट्रेन भाडा : 500 円
  9. आवस्यकता संख्या : 10-15 जना 

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = कृपया सम्बन्धित कामको लागी मात्र सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ…
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
     फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला )
    查看全部

  s.jpg

  Saitama-ken, Fukaya,Okabe Station (Vegetable Sorting) !! Handcash काम  !!

  1. गुन्मा-केन (takasaki) र साइतामा-केन (okabe station, Fukaya) नजिक बस्नु हुने नेपालीहरू को लागी कामको अवसर !! Handcash Job !!
  2. स्टेशन: ओकाबे स्टेशन (Okabe station) !! स्टेशन बाट कम्पनीको बसले पीक-अप गर्ने ।
  3. कामको प्रकार : やさい しわけ (भेजिटेबलहरू बर्गीकरण गर्ने)
  4. भिषा:  बिध्यर्थी (saturday and sunday) , डिपेनडेण्ट, रिफ्युजी(वर्कपर्मिट भएको)
  5. कामको समय : 9:00 ~  18:00
  6. प्रति घण्टा : 900 円
  7. ओभर टाइम : हुन सक्ने।..... (+25% up hourly rate )
  8. ट्रेन भाडा : 500 円
  9. आवस्यकता संख्या : 10-15 जना 

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = कृपया सम्बन्धित कामको लागी मात्र सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ…
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
     फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला )
   

  Part Time Job In Hadano Station, Kanagawa-ken

  sheezen Published the article • 0 comments • 1148 views • 2017-09-19 15:22 • 来自相关话题

  जापानको बिभिन्न शहरमा कामहरूको थप जानकारीको लागी www.npinjp.com

  भाषा नभए पनि हुने ।1. कामको प्रकार: सामान मिलाउने, कार्टुन चेक गर्ने, कार्टुनमा सामान राख्ने ।
  2. काम गर्न मिल्ने भिषा: डिपेनडेण्ट ,पर्मानेण्ट र स्टुडेन्ट भिषा 
  3. स्टेशन : Hadano Station (kanagawa-ken) !!!
  4. Hadano Station बाट कम्पनीको बसले पिकप गर्ने।
  5.  ट्रेन भाड़ा : ¥ 500 सम्म बेहोर्ने 
  6. प्रति घण्टा: ¥ 1000 
  7. काम गर्ने समय : 8:00 am देखि 4:30 सम्म 
                      : 13:30 देखि 22:00 सम्म 
                      : 17:45 देखि 22:00 सम्म 
                      : 22:00 देखि 6:00 सम्म
  थप जानकारीको लागि
  सम्पर्क : 080-9048-0155   RAZ
          : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला 查看全部
  malaysia1.jpg
  जापानको बिभिन्न शहरमा कामहरूको थप जानकारीको लागी www.npinjp.com

  भाषा नभए पनि हुने ।1. कामको प्रकार: सामान मिलाउने, कार्टुन चेक गर्ने, कार्टुनमा सामान राख्ने ।
  2. काम गर्न मिल्ने भिषा: डिपेनडेण्ट ,पर्मानेण्ट र स्टुडेन्ट भिषा 
  3. स्टेशन : Hadano Station (kanagawa-ken) !!!
  4. Hadano Station बाट कम्पनीको बसले पिकप गर्ने।
  5.  ट्रेन भाड़ा : ¥ 500 सम्म बेहोर्ने 
  6. प्रति घण्टा: ¥ 1000 
  7. काम गर्ने समय : 8:00 am देखि 4:30 सम्म 
                      : 13:30 देखि 22:00 सम्म 
                      : 17:45 देखि 22:00 सम्म 
                      : 22:00 देखि 6:00 सम्म
  थप जानकारीको लागि
  सम्पर्क : 080-9048-0155   RAZ
          : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला

  Part Time Job in Saitama-ken, Ramen Shop

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 611 views • 2017-09-19 13:21 • 来自相关话题

  स्टेशन : Ageo station (あげお えき) बाट 12 मिनेट हिडेर 
  स्थान: 埼玉県上尾市愛宕2-19-15
  कामको प्रकार: : रामेन पसलमा हलको काम ।
  भाषा : दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने ।
  काम गर्ने समय : 17:00~23:00
  प्रति घण्टा : 900円
  ट्रेन भाडा: उपलब्ध छ ।

  काम गर्ने दिन : हप्ताको कम्तिमा 1 दिन र 3 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको)

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = कृपया सम्बन्धित कामको लागी मात्र सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ…
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
     फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला ) 查看全部

  api.jpeg

  स्टेशन : Ageo station (あげお えき) बाट 12 मिनेट हिडेर 
  स्थान: 埼玉県上尾市愛宕2-19-15
  कामको प्रकार: : रामेन पसलमा हलको काम ।
  भाषा : दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने ।
  काम गर्ने समय : 17:00~23:00
  प्रति घण्टा : 900円
  ट्रेन भाडा: उपलब्ध छ ।

  काम गर्ने दिन : हप्ताको कम्तिमा 1 दिन र 3 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको)

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = कृपया सम्बन्धित कामको लागी मात्र सम्पर्क गर्नुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ…
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
     फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला )

  Part Time Job in Saitama-Ken, Kawagoe (Orange Factory)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1368 views • 2017-09-18 17:52 • 来自相关话题

  गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेन्ट भिषाको लागि मात्र
  1. कम्पनी: सुन्तला कम्पनी 
  2. कामको प्रकार: जोख्ने र प्याकिंग गर्ने!!
  3. स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) ! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  4. ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन ।
  5. काम गर्ने समय :  8:00 ~ 17:00
  6. प्रति घण्टा : ¥ 900 
  7. काम हुने दिन : ७ दिन नै  (गाकुसेइ लाई शनिबार र आइतबार गर्न मिल्ने)
   
  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा निम्न कुराहरू पठाउनु होला :
  1. कुन कामको लागी :
  2.Full Name:
  3. Full Date of Birth: 
  4. Address :
  5. Visa status: 
  6. Nihongo level: 查看全部
  1f840dd5e01a1d7c1d2dc65e62b75db1.jpg

  गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेन्ट भिषाको लागि मात्र
  1. कम्पनी: सुन्तला कम्पनी 
  2. कामको प्रकार: जोख्ने र प्याकिंग गर्ने!!
  3. स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) ! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  4. ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन ।
  5. काम गर्ने समय :  8:00 ~ 17:00
  6. प्रति घण्टा : ¥ 900 
  7. काम हुने दिन : ७ दिन नै  (गाकुसेइ लाई शनिबार र आइतबार गर्न मिल्ने)
   
  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा निम्न कुराहरू पठाउनु होला :
  1. कुन कामको लागी :
  2.Full Name:
  3. Full Date of Birth: 
  4. Address :
  5. Visa status: 
  6. Nihongo level:

  Saitama-ken, Kawagoe (Vegetable Washing and Packing)

  Reply

  sarojmaharjan Post • 1 person concerned • 0 replies • 2611 views • 2017-09-18 17:35 • 来自相关话题