Notification settings The new notifications

  कामको सूचना!! アルバイト !! Part Time Job: Saitama, Kawagoe !!Company Vegitech A

  Job in Saitama-ken Published the article • 0 comments • 2772 views • 2017-04-12 10:33 • 来自相关话题

  कामको सूचना!! アルバイト !! Part Time Job: Saitama, Kawagoe
  ---------------------------------------------------------------------------


  कम्पनी: भेजीटेक A
  कामको प्रकार: भेजिटेबल पखाल्ने, छोडाउने र कटिंग गर्ने।

  स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) !!! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  ट्रेन भाड़ा : आफैले बेहोर्नु पर्ने।

  प्रति घण्टा: 900 येन।
  काम गर्ने समय : बिहान ७:०० बजे देखी लास्ट सम्म ( बेलुकी 5:00/ 6:00)
  काम गर्ने दिन    : शनिबार देखि मंगलबर सम्म।

  सम्पर्क :080 3944 2571 (गणेश)
  ------------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------------
  Company Name: Vegetec A  (Kawagoe ,Saitama) !!

  Work Type: Vegetable Washing,pealing and cutting.

  Station: Kawagoe Station (Saitama) !!
            : Company bus will pick up from the Station !!
  Transportation Fare: Not provided.
  Hourly Wage: 900 yen.

  Working Hour: 7:00 am to last( 5pm/6 pm).
  Working Days: Saturday to Tuesday. (Atleast 2 days)!!

  Contact: 080 3944 2571 (Ganesh )

    查看全部
  कामको सूचना!! アルバイト !! Part Time Job: Saitama, Kawagoe
  ---------------------------------------------------------------------------

  vegetable.jpg


  कम्पनी: भेजीटेक A
  कामको प्रकार: भेजिटेबल पखाल्ने, छोडाउने र कटिंग गर्ने।

  स्टेशन : खावागोए स्टेशन (साईतामा) !!! खावागोए बाट कम्पनीको बस ले पिकप गर्ने।
  ट्रेन भाड़ा : आफैले बेहोर्नु पर्ने।

  प्रति घण्टा: 900 येन।
  काम गर्ने समय : बिहान ७:०० बजे देखी लास्ट सम्म ( बेलुकी 5:00/ 6:00)
  काम गर्ने दिन    : शनिबार देखि मंगलबर सम्म।

  सम्पर्क :080 3944 2571 (गणेश)
  ------------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------------
  Company Name: Vegetec A  (Kawagoe ,Saitama) !!

  Work Type: Vegetable Washing,pealing and cutting.

  Station: Kawagoe Station (Saitama) !!
            : Company bus will pick up from the Station !!
  Transportation Fare: Not provided.
  Hourly Wage: 900 yen.

  Working Hour: 7:00 am to last( 5pm/6 pm).
  Working Days: Saturday to Tuesday. (Atleast 2 days)!!

  Contact: 080 3944 2571 (Ganesh )

   

  Part Time Job: At Book Company, Okegawa Station(Saitama-ken) !! HandCash!!कामको सूचना!! ओकेगावा स्टेशन,साईतामा-केन !!

  Job in Saitama-ken Published the article • 2 comments • 3094 views • 2017-04-11 17:36 • 来自相关话题

  कामको सूचना!! ओकेगावा स्टेशन,साईतामा-केन!!
  पार्टटाइम कामको सूचना!! किताब कम्पनी!! सजिलो काम!!
  ओकेगावा स्टेशन (おけがわ えき),साईतामा-केन 
  कामको समय: 9:00~ 18:00 सम्म 
  प्रतिघण्टा : 900 येन 
  कामको दिन: सोमबार देखि शनिबार सम्म।
  बिदाको दिन :आइतबार।
  ओकेगावा स्टेशनबाट कम्पनीको बसले लैजाने।

  सम्पर्क: 080 9709 9841 (सम्पर्क समय: 10:00 to 17:00 सोमबार देखी शुक्रबार सम्म) । फ़ोन नउठेमा मेसेज गर्नुहोला।
  ----------------------------------------------------------
  Part Time Job: At Book Company, Okegawa Station(Saitama-ken) !! 
   
  Location: Okegawa Station (おけがわ えき),Saitama-ken
  ( from station Company's bus will pick you up).
  Work Place: At book company !! Very easy work.
  Working hours: 9:00~ 18:00
  Per hour :900 yen
  Working Days: Monday to Saturday.
  Holiday: Sunday.

  Contact: 080 9709 9841 (Contact time : 10:00 to 17:00, Monday to Friday). 
             : Please leave message if phone   is not received.
  -----------------------------------------------------------
    查看全部
  book.jpg

  कामको सूचना!! ओकेगावा स्टेशन,साईतामा-केन!!
  पार्टटाइम कामको सूचना!! किताब कम्पनी!! सजिलो काम!!
  ओकेगावा स्टेशन (おけがわ えき),साईतामा-केन 
  कामको समय: 9:00~ 18:00 सम्म 
  प्रतिघण्टा : 900 येन 
  कामको दिन: सोमबार देखि शनिबार सम्म।
  बिदाको दिन :आइतबार।
  ओकेगावा स्टेशनबाट कम्पनीको बसले लैजाने।

  सम्पर्क: 080 9709 9841 (सम्पर्क समय: 10:00 to 17:00 सोमबार देखी शुक्रबार सम्म) । फ़ोन नउठेमा मेसेज गर्नुहोला।
  ----------------------------------------------------------
  Part Time Job: At Book Company, Okegawa Station(Saitama-ken) !! 
   
  Location: Okegawa Station (おけがわ えき),Saitama-ken
  ( from station Company's bus will pick you up).
  Work Place: At book company !! Very easy work.
  Working hours: 9:00~ 18:00
  Per hour :900 yen
  Working Days: Monday to Saturday.
  Holiday: Sunday.

  Contact: 080 9709 9841 (Contact time : 10:00 to 17:00, Monday to Friday). 
             : Please leave message if phone   is not received.
  -----------------------------------------------------------
   

  Restaurant Dish Washing (kitchen) !! Tokyo !! 洗い場のお仕事です!!

  Job in Tokyo Published the article • 0 comments • 2604 views • 2017-04-11 10:34 • 来自相关话题

  पार्टटाइम कामको सूचना!!  रेस्टुरेन्टमा DishWashing (आराइबा) !!
   
  ठेगाना: सीबा पार्क होटेल 
        : 東京都港区芝公園1丁目5-10 
  जापानिज भासा हल्का फुल्का बुज्नेले पनि गर्न सकिने।
  कामको समय : 17:00~21:00
                 : पाँच दिन गर्न सकिने।
                 : शनिबार पनि छिर्न सक्ने हुनुपर्ने।
  ट्रेन भाड़ा: पूरा दिने 
  प्रति घण्टा : १०००~ ११०० येन 
  खानाको सुबिदा भएको।कामको लुगा काम बाट दिने।अनुभव नभएकोहरूले पनि गर्न सकिने।
   
  सम्पर्क: यो फ़ार्म भर्नु होला -->यहाँ क्लिक गर्नु होला
   

  ------------------------------------------------------------------------------
  Part Time Job: Restaurant Dish Washing (kitchen) !! Tokyo
                     :  ホテル内レストランの洗い場のお仕事です!

  Work Type: It is a job of a washing place in a hotel's restaurant!
  Location: The Shiba Park Hotel, Tokyo 
                : 東京都港区芝公園1丁目5-10 

  Required Japanese Level: Beginners can apply.      
  Working Hour: 17: 00 ~ 21: 00
                         :  (Per week 5 days/Per day 4 Hours or more)
                         : Please be sure to enter Saturday too.

  Transportation: Fully provided.
  Hourly Wage: 1000~1100円
  Characteristics:
  No experience necessary.Meal provided.Uniform provided.Transportation allowance provided.
   Contact: click here -->simple form fillup
    查看全部
  पार्टटाइम कामको सूचना!!  रेस्टुरेन्टमा DishWashing (आराइबा) !!
   
  ठेगाना: सीबा पार्क होटेल 
        : 東京都港区芝公園1丁目5-10 
  जापानिज भासा हल्का फुल्का बुज्नेले पनि गर्न सकिने।
  कामको समय : 17:00~21:00
                 : पाँच दिन गर्न सकिने।
                 : शनिबार पनि छिर्न सक्ने हुनुपर्ने।
  ट्रेन भाड़ा: पूरा दिने 
  प्रति घण्टा : १०००~ ११०० येन 
  • खानाको सुबिदा भएको।
  • कामको लुगा काम बाट दिने।
  • अनुभव नभएकोहरूले पनि गर्न सकिने।

   
  सम्पर्क: यो फ़ार्म भर्नु होला -->यहाँ क्लिक गर्नु होला
   
  how-to-manage-small-restaurant-business-dishwasher.jpg


  ------------------------------------------------------------------------------
  Part Time Job: Restaurant Dish Washing (kitchen) !! Tokyo
                     :  ホテル内レストランの洗い場のお仕事です!

  Work Type: It is a job of a washing place in a hotel's restaurant!
  Location: The Shiba Park Hotel, Tokyo 
                : 東京都港区芝公園1丁目5-10 

  Required Japanese Level: Beginners can apply.      
  Working Hour: 17: 00 ~ 21: 00
                         :  (Per week 5 days/Per day 4 Hours or more)
                         : Please be sure to enter Saturday too.

  Transportation: Fully provided.
  Hourly Wage: 1000~1100円
  Characteristics:
  • No experience necessary.
  • Meal provided.
  • Uniform provided.
  • Transportation allowance provided.

   Contact: click here -->simple form fillup
   

  सिन्जुकु, शिनबाशी र रोप्पोंगी एकि नजिकै जापानी रेस्टुरेन्टमा हल र किचनमा काम गर्न सक्ने मान्छे चाहियो!! Part Time Job: Near Shinjuku, Shinbashi, Roppongi (Restaurant Hall and Kitchen)

  Job in Tokyo Published the article • 0 comments • 1332 views • 2017-04-11 09:12 • 来自相关话题

  सिन्जुकु, शिनबाशी र रोप्पोंगी एकि नजिकै जापानी रेस्टुरेन्टमा हल र किचनमा काम गर्न सक्ने मान्छे चाहियो!!
  **** बिद्यार्थी भिसा, डिपेण्ड भिसा, शरणार्थी भिसालाइ स्वागत छ ! ***

  * जिक्यु = १,००० येन देखी १,१०० प्रति घण्टा, तेकी = १००० yen/day सम्म 
  * काम गर्ने समय : दिउँसो १ बजे देखि राती १ बजे सम्म(आफ्नो शिफ्ट अनुसार )
                           (शरणार्थी भिसा भएकाहरुले फुल टाइम गर्न पनि सकिने )
  * भाषा आवश्यकता = राम्रो संग कुराकानी गर्न सक्ने 
  * अन्तर्वार्ता समय = अप्रिल 22 गते, बिहान १० बजे ~ दिउँसो ४ बजेको बिचमा छलफल गरेर 
  * अन्तर्वार्ता स्थान = आकिहाबारा एकि देखि ३ मिनेट नजिकको अफिसमा
  * नोट = अन्तर्वार्तामा आउँदा कृपया रिरेकिश्यो, जाइरियु कार्ड, पासपोर्ट आदि लिएर आउनु होला
  * माथि उल्लेखित काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला:

  Dhan 07013273700 (भाइबरबाट पनि फोन वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ)
  * कृपया सोमबार देखि शुक्रबार बिहान ११ बजे देखी साँझ ७ बजे सम्म फोन गर्नुहोला, फेसबुक वा भाइबरमा भने जुनसुकै बेला मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ l
  --------------------------------------------------------------------------------
  Part Time Job: Near Shinjuku, Shinbashi, Roppongi (Restaurant Hall and Kitchen)
  **** Student, Dependent, Permanent And Refugee Visa are Welcome! ***

  Hourly Wage: 1000~ 1100 yen 
  Transportation Fare: upto 1000yen/day.
  Working Hour: From 1pm to 1am (Or According to your shift )
                           (Refugee and permanent Visa can work full time also)
  Required Japanese Level: Should be able to communicate in japanese very well.
  Interview Time: April 22, Inbetween morning 10am to 4pm 
  Interview Place/Venue: From Akhihabara Station 3 minutes to the office.
  Please bring resume, zairyu card, passport, hanko(name stamp) etc. at interview.


  If you are interested, 
  please call at: 070 1327 3700 (Dhan)
  Reception time: Monday to friday (11am to 7pm)
  or can leave message at anytime. 查看全部
  IMGP2025_resize.jpg

  सिन्जुकु, शिनबाशी र रोप्पोंगी एकि नजिकै जापानी रेस्टुरेन्टमा हल र किचनमा काम गर्न सक्ने मान्छे चाहियो!!
  **** बिद्यार्थी भिसा, डिपेण्ड भिसा, शरणार्थी भिसालाइ स्वागत छ ! ***

  * जिक्यु = १,००० येन देखी १,१०० प्रति घण्टा, तेकी = १००० yen/day सम्म 
  * काम गर्ने समय : दिउँसो १ बजे देखि राती १ बजे सम्म(आफ्नो शिफ्ट अनुसार )
                           (शरणार्थी भिसा भएकाहरुले फुल टाइम गर्न पनि सकिने )
  * भाषा आवश्यकता = राम्रो संग कुराकानी गर्न सक्ने 
  * अन्तर्वार्ता समय = अप्रिल 22 गते, बिहान १० बजे ~ दिउँसो ४ बजेको बिचमा छलफल गरेर 
  * अन्तर्वार्ता स्थान = आकिहाबारा एकि देखि ३ मिनेट नजिकको अफिसमा
  * नोट = अन्तर्वार्तामा आउँदा कृपया रिरेकिश्यो, जाइरियु कार्ड, पासपोर्ट आदि लिएर आउनु होला
  * माथि उल्लेखित काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला:

  Dhan 07013273700 (भाइबरबाट पनि फोन वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ)
  * कृपया सोमबार देखि शुक्रबार बिहान ११ बजे देखी साँझ ७ बजे सम्म फोन गर्नुहोला, फेसबुक वा भाइबरमा भने जुनसुकै बेला मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ l
  --------------------------------------------------------------------------------
  Part Time Job: Near Shinjuku, Shinbashi, Roppongi (Restaurant Hall and Kitchen)
  **** Student, Dependent, Permanent And Refugee Visa are Welcome! ***

  Hourly Wage: 1000~ 1100 yen 
  Transportation Fare: upto 1000yen/day.
  Working Hour: From 1pm to 1am (Or According to your shift )
                           (Refugee and permanent Visa can work full time also)
  Required Japanese Level: Should be able to communicate in japanese very well.
  Interview Time: April 22, Inbetween morning 10am to 4pm 
  Interview Place/Venue: From Akhihabara Station 3 minutes to the office.
  Please bring resume, zairyu card, passport, hanko(name stamp) etc. at interview.


  If you are interested, 
  please call at: 070 1327 3700 (Dhan)
  Reception time: Monday to friday (11am to 7pm)
  or can leave message at anytime.

  सिन्जुकु निशिगुची स्टेसन!! हल स्टाफ चाहियो ! जिक्यु १,०५० येन !! Near Shinjuku Nishiguchi Station !! Hall Staff !

  Job in Tokyo Published the article • 0 comments • 991 views • 2017-04-10 22:37 • 来自相关话题

  सिन्जुकु निशिगुची स्टेसन
  हल स्टाफ चाहियो ! जिक्यु १,०५० येन ! 
  १) सिन्जुकु निशिगुची स्टेसन 
  २) ताकाराच्यो स्टेसन
  * काम गर्ने समय = सिफ्ट १: बिहान १० बजे देखि साँझ ४ बजे सम्म= ३ जना,
  सिफ्ट २: साँझ ५ बजे देखि बिहान ३ बजे सम्म = ३ जना 
  *** शनिबार र आइतबार गर्न सक्नेलाई स्वागत ***
  * जिक्यु = १,०५० येन ( राति १० बजे पछि + २५% )
  * भाषा आवश्यकता = ग्राहक संग कुरा गर्न सक्ने 
  * अन्तर्वार्ता समय = अप्रिल १४, शुक्रबार, साँझ ५ बजे देखि (रेस्टुरेन्टमा)
  * नोट = अन्तर्वार्तामा आउँदा कृपया रिरेकिश्यो, जाइरियु कार्ड, पासपोर्ट आदि लिएर आउनु होला
  * माथि उल्लेखित काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला:
  Dhan 07013273700 (भाइबरबाट पनि फोन वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ)
  * कृपया सोमबार देखि शुक्रबार बिहान ११ बजे देखी साँझ ७ बजे सम्म फोन गर्नुहोला, फेसबुक वा भाइबरमा भने जुनसुकै बेला मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ l
  ---------------------------------------------------------------------------------
  Near Shinjuku Nishiguchi Station !!
  Hall Staff !
  Hourly Wage:1050 yen
  Working Hour: 10:00 to 16:00----3 people.
                     :17:00 to 3:00------3 people.
  Saturday and Sunday workers are also welcome.
   
  If you are interested, 
  please call at: 070 1327 3700 (Dhan)

  reception time: Monday to friday (11am to 7pm)
  or can leave message at anytime. 查看全部
  सिन्जुकु निशिगुची स्टेसन
  हल स्टाफ चाहियो ! जिक्यु १,०५० येन ! 
  १) सिन्जुकु निशिगुची स्टेसन 
  २) ताकाराच्यो स्टेसन
  images.jpg

  * काम गर्ने समय = सिफ्ट १: बिहान १० बजे देखि साँझ ४ बजे सम्म= ३ जना,
  सिफ्ट २: साँझ ५ बजे देखि बिहान ३ बजे सम्म = ३ जना 
  *** शनिबार र आइतबार गर्न सक्नेलाई स्वागत ***
  * जिक्यु = १,०५० येन ( राति १० बजे पछि + २५% )
  * भाषा आवश्यकता = ग्राहक संग कुरा गर्न सक्ने 
  * अन्तर्वार्ता समय = अप्रिल १४, शुक्रबार, साँझ ५ बजे देखि (रेस्टुरेन्टमा)
  * नोट = अन्तर्वार्तामा आउँदा कृपया रिरेकिश्यो, जाइरियु कार्ड, पासपोर्ट आदि लिएर आउनु होला
  * माथि उल्लेखित काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला:
  Dhan 07013273700 (भाइबरबाट पनि फोन वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ)
  * कृपया सोमबार देखि शुक्रबार बिहान ११ बजे देखी साँझ ७ बजे सम्म फोन गर्नुहोला, फेसबुक वा भाइबरमा भने जुनसुकै बेला मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ l
  ---------------------------------------------------------------------------------
  Near Shinjuku Nishiguchi Station !!
  Hall Staff !
  Hourly Wage:1050 yen
  Working Hour: 10:00 to 16:00----3 people.
                     :17:00 to 3:00------3 people.
  Saturday and Sunday workers are also welcome.
   
  If you are interested, 
  please call at: 070 1327 3700 (Dhan)

  reception time: Monday to friday (11am to 7pm)
  or can leave message at anytime.

  Online shopping now delivered to ‘konbini’ store lockers in Tokyo

  Job in Tokyo Published the article • 0 comments • 1067 views • 2017-04-10 20:51 • 来自相关话题

  A Hako Post locker is installed at a FamilyMart convenience store in Tokyo's Shinagawa Ward. (Provided by FamilyMart Co.)

  Online shoppers can now have their orders delivered to special lockers set up at convenience stores in Tokyo, a service offering extra privacy as well as saving the hassle of waiting at home.
  Japan Post Co. installed its Hako Post lockers on March 23 at two FamilyMart Co. outlets, and the postal company has plans to expand the service to more stores if, and when, demand grows.
  Hako Post lockers have been installed at post offices and railway stations.

  When Japan Post's Yu-Pack parcel arrives at the Hako Post locker, the recipient is sent a password to open the locker and collect the order. Parcels are kept in the lockers for up to three days.
  Hako Post is the latest example of a delivery service system that allows Internet shoppers to specify convenience stores as collection points.
  Although the system was designed to reduce the controversial redeliveries that have placed a heavy burden on drivers, the solution is likely to cause inconvenience for convenience stores, which must secure the storage space for delivered parcels.
  “Konbini” store staff will have to spend more and more time managing the increasing number of parcels.
  To alleviate such concerns, Japan Post came up with the idea to set up the delivery lockers, as the units can be placed in empty spaces both inside and outside of store buildings.
  And the service should benefit FamilyMart, too, as the company expects that delivery locker users will also purchase items at the stores while they are there to pick up their parcels. 查看全部

  A Hako Post locker is installed at a FamilyMart convenience store in Tokyo's Shinagawa Ward. (Provided by FamilyMart Co.)

  Online shoppers can now have their orders delivered to special lockers set up at convenience stores in Tokyo, a service offering extra privacy as well as saving the hassle of waiting at home.
  Japan Post Co. installed its Hako Post lockers on March 23 at two FamilyMart Co. outlets, and the postal company has plans to expand the service to more stores if, and when, demand grows.
  Hako Post lockers have been installed at post offices and railway stations.

  AS20170407002846_comm.jpg

  When Japan Post's Yu-Pack parcel arrives at the Hako Post locker, the recipient is sent a password to open the locker and collect the order. Parcels are kept in the lockers for up to three days.
  Hako Post is the latest example of a delivery service system that allows Internet shoppers to specify convenience stores as collection points.
  Although the system was designed to reduce the controversial redeliveries that have placed a heavy burden on drivers, the solution is likely to cause inconvenience for convenience stores, which must secure the storage space for delivered parcels.
  “Konbini” store staff will have to spend more and more time managing the increasing number of parcels.
  To alleviate such concerns, Japan Post came up with the idea to set up the delivery lockers, as the units can be placed in empty spaces both inside and outside of store buildings.
  And the service should benefit FamilyMart, too, as the company expects that delivery locker users will also purchase items at the stores while they are there to pick up their parcels.

  アルバイト आबश्यक्ता आबश्यक्ता आबश्यक्ता !! Kyoto(京都),Nara (奈良), Osaka (大阪)

  Job in Osaka/Kyoto/Nara Published the article • 0 comments • 776 views • 2017-04-10 10:48 • 来自相关话题

  アルバイト आबश्यक्ता आबश्यक्ता आबश्यक्ता 
  बिधार्थी, डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रेफिऊजी
  Kyoto(京都),Nara (奈良), Osaka (大阪)
  Type of work: meat packing ( niku no sigoto)
  Time:-7:00~~~16:00
  :-9:00~~~18:00
  Per hour:-¥900
  Train fare:-¥400
  Overtime:-¥1125
  Station: Sintanabe Station (近鉄-新田辺駅)
  : Okubo Station (近鉄-大久保駅)
  Contact number:- 080-9860-9963
  Office:- 075 343 7350
  :- 075 352 7293
  Office time:- 9:00 to 18:00 查看全部
  17862487_415099735517911_6812485882910161503_n.jpg
  アルバイト आबश्यक्ता आबश्यक्ता आबश्यक्ता 
  बिधार्थी, डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रेफिऊजी
  Kyoto(京都),Nara (奈良), Osaka (大阪)
  Type of work: meat packing ( niku no sigoto)
  Time:-7:00~~~16:00
  :-9:00~~~18:00
  Per hour:-¥900
  Train fare:-¥400
  Overtime:-¥1125
  Station: Sintanabe Station (近鉄-新田辺駅)
  : Okubo Station (近鉄-大久保駅)
  Contact number:- 080-9860-9963
  Office:- 075 343 7350
  :- 075 352 7293
  Office time:- 9:00 to 18:00

  Osaka(大阪), NARA (奈良) Sweets Factory 100 people !! ओसाका र नारा को मिठाई फ्याकट्रीमा १०० जनाको माग !!

  Job in Osaka/Kyoto/Nara Published the article • 0 comments • 808 views • 2017-04-10 10:47 • 来自相关话题

  ★ Contact for free job

  ★Started work on April 15
  PART TIME JOB NEAR OSAKA大阪, NARA 奈良, 
  JAPANESE: Not needed!!
  Hourly Wage: 1375 YEN/HOUR
  Working Days: SATURDAY and SUNDAY only
  <For the recruitment of 100 people, join with friends OK>

  Job number: NARA-201704
  ■Job description:
  Simple task at Sweets factory
  ■Working place:
  10 mins on foot from 大和小泉駅(YAMATO KOIZUMI)7 mins by train from Nara station 奈良駅, 25 Mins by train from Tennōji station 天王寺駅、35 mins by train from nanba 難波駅

  ■Working time : Satuday, Sunday
  8:30~17:15 or 19:00~6:00

  ■Hourly wage:
  8:30~17:15=> 1100 yen
  19:00~6:00=> 1375 yen
  ■Transportation support: All

  -----------------------------------------------------
  Contact: 08051971406 ( softbank,viber)
  We will contact you as soon as posible .
  United Mind Japan Co.,ltd 查看全部
  61fbc0b329c032aada7824c01d403e11.jpg

  ★ Contact for free job

  ★Started work on April 15
  PART TIME JOB NEAR OSAKA大阪, NARA 奈良, 
  JAPANESE: Not needed!!
  Hourly Wage: 1375 YEN/HOUR
  Working Days: SATURDAY and SUNDAY only
  <For the recruitment of 100 people, join with friends OK>

  Job number: NARA-201704
  ■Job description:
  • Simple task at Sweets factory

  ■Working place:
  • 10 mins on foot from 大和小泉駅(YAMATO KOIZUMI)
  • 7 mins by train from Nara station 奈良駅, 
  • 25 Mins by train from Tennōji station 天王寺駅、
  • 35 mins by train from nanba 難波駅


  ■Working time : Satuday, Sunday
  8:30~17:15 or 19:00~6:00

  ■Hourly wage:
  8:30~17:15=> 1100 yen
  19:00~6:00=> 1375 yen
  ■Transportation support: All

  -----------------------------------------------------
  Contact: 08051971406 ( softbank,viber)
  We will contact you as soon as posible .
  United Mind Japan Co.,ltd

  Part Time Job !!तोयोसु स्टेसन Toyosu Station नजिकै बिहान र दिउँसोको समयमा family मार्ट मा आरुबाइतो चाहियो !!!!

  Job in Tokyo Published the article • 0 comments • 887 views • 2017-04-10 10:09 • 来自相关话题

  तोयोसु स्टेसन Toyosu Station नजिकै बिहान र दिउँसोको समयमा family मार्ट मा आरुबाइतो चाहियो !!!!

  ------ शनिबार र आइतबार फुल टाइम काम गर्न सक्ने !!! -----
  काम : रेजि गर्ने , सामान मिलाउने , जिक्यु : ९७० येन, टेकी : ८०० येन प्रति दिन,
  शिफ्ट: बिहान ८ बजे देखि दिउँसो १२ बजे सम्म, दिउँसो ५ बजे देखि राति १० बजे सम्म, जुनसुकै दिन रोज्न पाइने,

  * भाषा आवश्यकता = दैनिक कुराकानी गर्न सक्ने, केहि खान्जिको ज्ञान भएको,
  * अन्तर्वार्ता समय = अप्रिल ११ , दिउँसोको १ बजे, तोयोसु स्टेसन, ४ नम्बर गेटको नजिकै,
  * नोट = अन्तर्वार्तामा आउँदा कृपया रिरेकिश्यो, जाइरियु कार्ड, पासपोर्ट आदि लिएर आउनु होला
  * माथि उल्लेखित काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला:
  Dhan 07013273700 (भाइबरबाट पनि फोन वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ)
  * कृपया सोमबार देखि शुक्रबार बिहान १० बजे देखी साँझ ७ बजे सम्म फोन गर्नुहोला, फेसबुक वा भाइबरमा भने जुनसुकै बेला मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ l
  -----------------------------------------------------------------------------
  Part Time Job in Japan, Toyosu Station (Family Mart):

  ----Saturday and Sunday you can work from morning to night------
  Work: Cashier and Managing stuffs.
  Hourly Wage: 970 yen
  Transportation Fare: 800 yen per day.
  Working Shift: 8:00 ~12:00
                     :17:00~22:00
  Working Day: You can choose any day.
  Required Japanese Level: Daily Conversation Level and should have some knowledge of Kanji.
  Interview Date: Aprill 11 at 13:00, Toyosu Station, Near gate number 4.
  Note: Please bring Resume, Zairyu Card, Passport etc. on interview date.
  Contact: Dhan 07013273700 (Please call : mon-fri 10:00~ 19:00 or you can leave message anytime)
    查看全部
  तोयोसु स्टेसन Toyosu Station नजिकै बिहान र दिउँसोको समयमा family मार्ट मा आरुबाइतो चाहियो !!!!

  family.jpg

  ------ शनिबार र आइतबार फुल टाइम काम गर्न सक्ने !!! -----
  काम : रेजि गर्ने , सामान मिलाउने , जिक्यु : ९७० येन, टेकी : ८०० येन प्रति दिन,
  शिफ्ट: बिहान ८ बजे देखि दिउँसो १२ बजे सम्म, दिउँसो ५ बजे देखि राति १० बजे सम्म, जुनसुकै दिन रोज्न पाइने,

  * भाषा आवश्यकता = दैनिक कुराकानी गर्न सक्ने, केहि खान्जिको ज्ञान भएको,
  * अन्तर्वार्ता समय = अप्रिल ११ , दिउँसोको १ बजे, तोयोसु स्टेसन, ४ नम्बर गेटको नजिकै,
  * नोट = अन्तर्वार्तामा आउँदा कृपया रिरेकिश्यो, जाइरियु कार्ड, पासपोर्ट आदि लिएर आउनु होला
  * माथि उल्लेखित काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला:
  Dhan 07013273700 (भाइबरबाट पनि फोन वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ)
  * कृपया सोमबार देखि शुक्रबार बिहान १० बजे देखी साँझ ७ बजे सम्म फोन गर्नुहोला, फेसबुक वा भाइबरमा भने जुनसुकै बेला मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ l
  -----------------------------------------------------------------------------
  Part Time Job in Japan, Toyosu Station (Family Mart):

  ----Saturday and Sunday you can work from morning to night------
  Work: Cashier and Managing stuffs.
  Hourly Wage: 970 yen
  Transportation Fare: 800 yen per day.
  Working Shift: 8:00 ~12:00
                     :17:00~22:00
  Working Day: You can choose any day.
  Required Japanese Level: Daily Conversation Level and should have some knowledge of Kanji.
  Interview Date: Aprill 11 at 13:00, Toyosu Station, Near gate number 4.
  Note: Please bring Resume, Zairyu Card, Passport etc. on interview date.
  Contact: Dhan 07013273700 (Please call : mon-fri 10:00~ 19:00 or you can leave message anytime)
   

  2nd Michibiki satellite to improve Japan’s GPS accuracy (NEWS)

  News Published the article • 0 comments • 747 views • 2017-04-10 09:40 • 来自相关话题

  TSUKUBA, Ibaraki Prefecture--To boost the accuracy and reception of the existing GPS system for Japan, a new version of a satellite that will orbit directly over the Japanese archipelago has been unveiled.

  Officials at the Tsukuba Space Center of the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) here showed the Second Quasi-Zenith Satellite (QZS-2) Michibiki, literally meaning guidance or navigation, on April 5.

  It is designed to boost the existing GPS and provide a better positioning reading for the people in Japan.

  JAXA will send aloft three of the Michibiki satellite series by the end of fiscal 2017, and is scheduled to start full operation in fiscal 2018. The Second and Fourth Michibiki will be of the same model.

  Michibiki satellites oscillate from the northern to southern hemisphere to remain in the same longitude as the Japanese islands. Their main advantage is that reception of signals from them are less susceptible to tall buildings and other obstacles when using smartphones or other devices on the ground.

  With the use of a special signal receiver for Michibiki, the user's location can be pinpointed with a high degree of accuracy to within a few centimeters.

  When the Second Michibiki goes up in space, with the First Michibiki already in operation, the duration that Japanese can access the highly accurate signals will almost double from the current six hours.
   
  Source: The Asahi Shimbun

    查看全部
  AS20170406004219_comm.jpg


  TSUKUBA, Ibaraki Prefecture--To boost the accuracy and reception of the existing GPS system for Japan, a new version of a satellite that will orbit directly over the Japanese archipelago has been unveiled.

  Officials at the Tsukuba Space Center of the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) here showed the Second Quasi-Zenith Satellite (QZS-2) Michibiki, literally meaning guidance or navigation, on April 5.

  It is designed to boost the existing GPS and provide a better positioning reading for the people in Japan.

  JAXA will send aloft three of the Michibiki satellite series by the end of fiscal 2017, and is scheduled to start full operation in fiscal 2018. The Second and Fourth Michibiki will be of the same model.

  Michibiki satellites oscillate from the northern to southern hemisphere to remain in the same longitude as the Japanese islands. Their main advantage is that reception of signals from them are less susceptible to tall buildings and other obstacles when using smartphones or other devices on the ground.

  With the use of a special signal receiver for Michibiki, the user's location can be pinpointed with a high degree of accuracy to within a few centimeters.

  When the Second Michibiki goes up in space, with the First Michibiki already in operation, the duration that Japanese can access the highly accurate signals will almost double from the current six hours.
   
  Source: The Asahi Shimbun

  AS20170406004220_comm.jpg