Notification settings The new notifications

  Vegetable Cutting And Packing Job !!

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 78 views • 2019-09-30 14:55 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : भेजिटेबल कटिंग गर्ने र प्याकिंग गर्ने।
  - स्थान : साइतमा-केन (Saitama -ken)​
   
  - स्टेशन​:
  a) Minami-Furuya Station (मिनामी फुरुया स्टेशन) बाट पैदल 10 मिनेट 
  b) Kawagoe station (खावागोए स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा ​।​

  - भाषा : भाषा थोरै भए पुग्ने ।
  - फिक्स शिफ्टमा काम गर्न सकिने (दिन आफूले रोज्न सकिने)

  - कामको समय :  9:00〜17:00/18:00 सम्म।
  - प्रति घण्टा : 930円 
  - यातायात ख़र्च : 300 円 / दिन ।​

  - कम्पनीको बसको व्यवस्था भएको: (बिहान 9 बजे कामको लागि)
  a) खावागोए स्टेशनबाट 7:50 बजेको बस ।
  b)  मिनामी फुरुया स्टेशनबाट 8:15 बजेको बस ।

  - काम हुने दिन:  सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  - भिषा: डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) लाइ उपयुक्त 
  - आवस्यक संख्या : 10 जना सम्म ।
   
  सम्पर्क:
  = 080-3944-2571 ( Nepali ) 
  = 080 3903 9883 (Nepali)
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!! 查看全部

  e390f4d0be7121f3ac1449b6ed5ec222.png

  - कामको प्रकार : भेजिटेबल कटिंग गर्ने र प्याकिंग गर्ने।
  - स्थान : साइतमा-केन (Saitama -ken)​
   
  - स्टेशन​:
  a) Minami-Furuya Station (मिनामी फुरुया स्टेशन) बाट पैदल 10 मिनेट 
  b) Kawagoe station (खावागोए स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा ​।​

  - भाषा : भाषा थोरै भए पुग्ने ।
  - फिक्स शिफ्टमा काम गर्न सकिने (दिन आफूले रोज्न सकिने)

  - कामको समय :  9:00〜17:00/18:00 सम्म।
  - प्रति घण्टा : 930円 
  - यातायात ख़र्च : 300 円 / दिन ।​

  - कम्पनीको बसको व्यवस्था भएको: (बिहान 9 बजे कामको लागि)
  a) खावागोए स्टेशनबाट 7:50 बजेको बस ।
  b)  मिनामी फुरुया स्टेशनबाट 8:15 बजेको बस ।

  - काम हुने दिन:  सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  - भिषा: डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) लाइ उपयुक्त 
  - आवस्यक संख्या : 10 जना सम्म ।
   
  सम्पर्क:
  = 080-3944-2571 ( Nepali ) 
  = 080 3903 9883 (Nepali)
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!

  Supermarket product Sorting Job, Chiba (Nodashi Station)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 188 views • 2019-09-26 16:09 • 来自相关话题

  काम: सुपा, कोन्बिनिको सामान बर्गिकरण गर्ने काम 

  स्थान: चिबा-केन 
  स्टेशन: खासिवा स्टेशन (Kashiwa Station) , नोदाशी स्टेशन (Nodashi Station) बाट बस सुविधा उपलब्ध छ

  कामको समय: 21:00 ~ 7:00
  प्रति घण्टा: 1250円 (२२:००~५:००) , (सो बाहेकको समयमा 1000円 )
  यातायात खर्च: 500円 

  सम्पर्क: 
  090 6658 9841(नेपाली)
  080 3903 9883 (नेपाली)
  080 3944 2571(नेपाली) 查看全部
  e.PNG

  काम: सुपा, कोन्बिनिको सामान बर्गिकरण गर्ने काम 

  स्थान: चिबा-केन 
  स्टेशन: खासिवा स्टेशन (Kashiwa Station) , नोदाशी स्टेशन (Nodashi Station) बाट बस सुविधा उपलब्ध छ

  कामको समय: 21:00 ~ 7:00
  प्रति घण्टा: 1250円 (२२:००~५:००) , (सो बाहेकको समयमा 1000円 )
  यातायात खर्च: 500円 

  सम्पर्क: 
  090 6658 9841(नेपाली)
  080 3903 9883 (नेपाली)
  080 3944 2571(नेपाली)

  Book Company , Okegawa Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 132 views • 2019-09-26 11:37 • 来自相关话题

  काम: किताब कम्पनीमा (सजिलो काम)
  स्थान : साइतामा-केन (Saitama -ken )

  काम हुने स्थान: ओकेगावा स्टेशन (Okegawa Station) 
  ओकेगावा स्टेशनबाट कम्पनी बसको सुविधा भएको 

  कामको समय: 8:30 ~ 17:00 
  प्रतिघण्टा : 900円

  कामको दिन: सोमबार देखि शनिबार सम्म (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा)
  कम्पनि बन्द रहने दिन:आइतबार।
  आवस्यकता: 10 जना सम्म 
  सम्पर्क :
  =080 3344 5178 ( नेपाली )
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा मेसेज गर्नुहोला  查看全部


  c.PNG

  काम: किताब कम्पनीमा (सजिलो काम)
  स्थान : साइतामा-केन (Saitama -ken )

  काम हुने स्थान: ओकेगावा स्टेशन (Okegawa Station) 
  ओकेगावा स्टेशनबाट कम्पनी बसको सुविधा भएको 

  कामको समय: 8:30 ~ 17:00 
  प्रतिघण्टा : 900円

  कामको दिन: सोमबार देखि शनिबार सम्म (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा)
  कम्पनि बन्द रहने दिन:आइतबार।
  आवस्यकता: 10 जना सम्म 
  सम्पर्क :
  =080 3344 5178 ( नेपाली )
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा मेसेज गर्नुहोला 


  Uniqlo Factory, Kawagoe

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 433 views • 2019-09-26 10:58 • 来自相关话题

   
  हातमा अथवा बैंकमा पैसा लिन सकिने 
  काम : युनि क्लो (Uni Qlo )को फ्याक्ट्रीमा  कपडाहरुमा ट्याग लगाउने, , प्याकिङ्ग गर्ने काम (एकदम सजिलो काम)

  स्थान: साइतामा-केन (Saitama-Ken)
  स्टेशन: खावागोए स्टेशन(Kawagoe Station) बाट कम्पनी बसको सुविधा भएको 

  भाषा: सामान्य भए पुग्ने (Basic Language)  
  Day Shift : 09:00~18:00 

  प्रति घण्टा: 930円
  आवस्यकता: १५~२० जना सम्म मात्र 

  सम्पर्क: 070-1946-8398  (नेपाली भाषामा कुरा गर्नको लागि ) 查看全部  images.jpg

   
  हातमा अथवा बैंकमा पैसा लिन सकिने 
  काम : युनि क्लो (Uni Qlo )को फ्याक्ट्रीमा  कपडाहरुमा ट्याग लगाउने, , प्याकिङ्ग गर्ने काम (एकदम सजिलो काम)

  स्थान: साइतामा-केन (Saitama-Ken)
  स्टेशन: खावागोए स्टेशन(Kawagoe Station) बाट कम्पनी बसको सुविधा भएको 

  भाषा: सामान्य भए पुग्ने (Basic Language)  
  Day Shift : 09:00~18:00 

  प्रति घण्टा: 930円
  आवस्यकता: १५~२० जना सम्म मात्र 

  सम्पर्क: 070-1946-8398  (नेपाली भाषामा कुरा गर्नको लागि )


  कोन्बिनिको काम LAWOSON

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 68 views • 2019-09-26 10:04 • 来自相关话题

  Kitchen Job, Shinjuku Station

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 121 views • 2019-09-25 13:09 • 来自相关话题

  स्टेशन : Shinjuku Station (शिन्ज्युकु स्टेशन)
  बिल्डिंगको नाम: LUMINE EST (7th Floor )

  कामको प्रकार: किचेनको काम ।

  पुरुषको लागि उपयुक्त काम ।

  भिसा: डिपेनडेण्ट ,गाकुसेइ 
  भाषा: सामान्य 
   
  काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार
   
  समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन ¥720 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क: 080-4680-5205  (Viber मा मेसेज गरिदिनु होला)  । 查看全部

  412f1c866cc5badde76696dfe02192ca.png

  स्टेशन : Shinjuku Station (शिन्ज्युकु स्टेशन)
  बिल्डिंगको नाम: LUMINE EST (7th Floor )

  कामको प्रकार: किचेनको काम ।

  पुरुषको लागि उपयुक्त काम ।

  भिसा: डिपेनडेण्ट ,गाकुसेइ 
  भाषा: सामान्य 
   
  काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार
   
  समय: 17:00~ 23:00 
  प्रति घण्टा:1030円
  यातायात खर्च: प्रति दिन ¥720 सम्म उपलब्ध छ ।

  सम्पर्क: 080-4680-5205  (Viber मा मेसेज गरिदिनु होला)  ।

  बेड-मेकिङ्गमा, हाउसुमान (भाषा सामान्य

  Reply

  Job in Chiba-kengautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 68 views • 2019-09-25 10:05 • 来自相关话题

  बेड-मेकिङ्गमा, हाउसुमान (भाषा सामान्य)

  Reply

  Job in Chiba-kengautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 47 views • 2019-09-25 10:04 • 来自相关话题

  हाउसकीपिंग

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 74 views • 2019-09-25 09:33 • 来自相关话题