Notification settings The new notifications

  सरसफाईको काम office cleaning - स्थान : yokohama

  Reply

  Job in Kanagawa-kengautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 95 views • 2019-10-30 17:55 • 来自相关话题

  Tokyo Station, Household chore Job!!

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 242 views • 2019-10-30 16:41 • 来自相关话题

  This Job is only suitable for Filipinos (Female), living in Japan with proper visa.

  Job type: Household Chore Job
  Location: Tokyo
  Station: Tokyo Station 

  Japanese Language: Not required.
  Working Days: Saturday and Sunday.

  Working Hours: 9:00 ~ 19:00
  Hourly Wage: 1100 円
  Transportation Fare: 1000円
   
  Contact: 070 5360 1587  查看全部
  a.PNG

  This Job is only suitable for Filipinos (Female), living in Japan with proper visa.

  Job type: Household Chore Job
  Location: Tokyo
  Station: Tokyo Station 

  Japanese Language: Not required.
  Working Days: Saturday and Sunday.

  Working Hours: 9:00 ~ 19:00
  Hourly Wage: 1100 円
  Transportation Fare: 1000円
   
  Contact: 070 5360 1587 

  Meat Company

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 273 views • 2019-10-30 16:25 • 来自相关话题

  कामको विवरण: मीट कम्पनी 
  स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनी बसमा ।
  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।
  भाषा: थोरै भए पुग्ने ।
  काम गर्न मिल्ने भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
  काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)
  प्रति घण्टा: 930円 ~ 1000円 
  यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।                    
  हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  भिषा: गाकुसेइ, डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) भएको हरुलाई उपयुक्त  ।
  बिशेषता:
  - (डिपेनडेन्ट भिषाले हातमा पैसा लिन मिल्ने )
   
  सम्पर्क: 080 9709 9841 (नेपाली) 查看全部

  b5156deb918ed08f61cac69d91c663d0.jpg

  कामको विवरण: मीट कम्पनी 
  स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनी बसमा ।
  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।
  भाषा: थोरै भए पुग्ने ।
  काम गर्न मिल्ने भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
  काम गर्ने समय : 8:00 ~17:00  (8am to 5pm)
  प्रति घण्टा: 930円 ~ 1000円 
  यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।                    
  हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  भिषा: गाकुसेइ, डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट) भएको हरुलाई उपयुक्त  ।
  बिशेषता:
  - (डिपेनडेन्ट भिषाले हातमा पैसा लिन मिल्ने )
   
  सम्पर्क: 080 9709 9841 (नेपाली)

  Vegetable Company, Bushu-nagase Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 347 views • 2019-10-28 17:26 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: भेजिटेबल पखाल्ने, प्याकिंग लगायतको काम 

  स्टेशन: 
  a) Bushu Nagase Station (बुसु नागासे स्टेशन ) बाट 20 मिनेट पैदल
  b) Sakado Station (साकादो स्टेशन ) बाट ट्रेनमा 11 मिनेट 

  काम गर्ने समय: 9:00 ~ 17:00
   (काम सकिने टाइम फरक हुन सक्ने, 
  ओवरटाइम पनि हुनसक्ने )

  प्रति घण्टा: 1000円
  यातायात खर्च: 500円
  काम गर्ने दिन: शनिबार र आइतबार 

  भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, रिफ्युजी(वर्क पर्मिट भएको) हरुलाइ उपयुक्त 
  महिला पुरुष दुवैलाइ उपयुक्त 

  पैसा हातमा अथवा बैंकको खातामा  लिन सकिने 
   
  सम्पर्क: 
  = 080 9709 9841 (नेपाली)
  = 080 4324 4681 (नेपाली) 查看全部

  a.PNG

  कामको प्रकार: भेजिटेबल पखाल्ने, प्याकिंग लगायतको काम 

  स्टेशन: 
  a) Bushu Nagase Station (बुसु नागासे स्टेशन ) बाट 20 मिनेट पैदल
  b) Sakado Station (साकादो स्टेशन ) बाट ट्रेनमा 11 मिनेट 

  काम गर्ने समय: 9:00 ~ 17:00
   (काम सकिने टाइम फरक हुन सक्ने, 
  ओवरटाइम पनि हुनसक्ने )

  प्रति घण्टा: 1000円
  यातायात खर्च: 500円
  काम गर्ने दिन: शनिबार र आइतबार 

  भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, रिफ्युजी(वर्क पर्मिट भएको) हरुलाइ उपयुक्त 
  महिला पुरुष दुवैलाइ उपयुक्त 

  पैसा हातमा अथवा बैंकको खातामा  लिन सकिने 
   
  सम्पर्क: 
  = 080 9709 9841 (नेपाली)
  = 080 4324 4681 (नेपाली)

  सरसफाईको काम

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 82 views • 2019-10-28 09:53 • 来自相关话题

  Khawajima Vegitable Company, Saitama

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 265 views • 2019-10-25 15:44 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।

  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
  भाषा: भाषा नचाहिने 

  कामको समय : 8 :00 ~ 18 :00
  प्रति घण्टा : 950 円 ~ 1000 円
  यातायात खर्च : उपलब्ध छैन  ।

  गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी वर्क पर्मिट भएकोहरुलाई उपयुक्त 
  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त !!!

  काम हुने दिन:  शनिबार देखि बिहिबार सम्म
  काम बिदा हुने दिन: शुक्रबार

  आवस्यकता: 10 जना 

  सम्पर्क : 080-4324-4681 (नेपाली)
    查看全部

  390d3e2dcabe10333b9b379bb322278f.jpg

  कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।

  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
  भाषा: भाषा नचाहिने 

  कामको समय : 8 :00 ~ 18 :00
  प्रति घण्टा : 950 円 ~ 1000 円
  यातायात खर्च : उपलब्ध छैन  ।

  गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी वर्क पर्मिट भएकोहरुलाई उपयुक्त 
  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त !!!

  काम हुने दिन:  शनिबार देखि बिहिबार सम्म
  काम बिदा हुने दिन: शुक्रबार

  आवस्यकता: 10 जना 

  सम्पर्क : 080-4324-4681 (नेपाली)
   

  कोन्बिनिको काम ।LAWOSON

  Job in TokyoCbgrg Replied • 2 person concerned • 1 replies • 135 views • 2019-10-21 09:30 • 来自相关话题

  वर्किङ्ग भिषाको अवसर !! Working Visa offer !!

  Working Visa Gurungheart Replied • 2 person concerned • 1 replies • 154 views • 2019-10-20 21:38 • 来自相关话题